Lukijalta. Valio ilmoitti hiljattain pyrkivänsä ostamaan päivittäistavarakaupan tukkukauppa ja maahantuontiyritys Heinon Tukun. Uutinen oli merkittävä, koska Suomen ehkä vahvin elintarvikebrändi on nyt lähdössä suoraan kilpailemaan kaupan keskusliikkeiden kanssa omalla tukkukaupalla.

Valion päätös kertookin paljon kaupan alan kilpailutilanteesta. Ruokakaupan keskittyminen on viime vuosina johtanut siihen, että markkinoille tulon kynnys on noussut korkeaksi. Valio ja Heinon Tukku toisivat tähän selkeän muutoksen.

Tällä hetkellä Suomessa on vain muutamia elintarviketeollisuuden yrityksiä, joilla on kyky tasapuolisesti neuvotella ruokakaupan jättiläisten kanssa. Muut joutuvat hyvin pitkälti ottamaan vastaan ne ehdot, joita kauppa heille tarjoaa.

Kaupan omat merkit (esimerkiksi K-Ryhmällä Pirkka tuotteet, S-Ryhmällä Kotimaista tuotteet) ovat tästä hyvä esimerkki. Vaikka moni isompi elintarvikeyritys, kuten Valio, voi strategisesti päättää olla valmistamatta kaupan omia merkkejä, moni pienempi tuottaja ei voi, sillä kaupan omat merkit ovat yksi tapa tiivistää kaupan ja tuottajien välistä suhdetta.

Kaupan omat merkit ovat kuitenkin tuottajille kaksipiippuinen juttu, sillä niiden valmistaminen voi pahimmillaan olla jopa tappiollista toimintaa. Tämä heijastuu suoraan kotimaisen elintarviketeollisuuden kasvumahdollisuuksiin. Esimerkiksi jokaista nyhtökauran kaltaista menestystarinaa kohden on olemassa iso joukko epäonnistuneita kokeiluja. Uudet tuotteet ja tuoteinnovaatiot edellyttävät riskinottokykyä, johon harvalla tuottajalla on varaa.

Elintarvikeketjun kilpailukyvylle tärkeä asia olisikin kansainvälinen laajentuminen. Kansainvälistyminen on kuitenkin perinteisesti ollut hankalaa kotimaiselle ruokaketjulle. Tämä pätee sekä valmistajiin että kauppaan.

Suomen elintarvikevienti on vain murto-osa Ruotsin tai Tanskan vastaavasta. Kansainvälisempi ruokakauppa olisi omiaan auttamaan elintarviketeollisuutta viemään omia tuotteitaan ulkomaille. Vastaavasta esimerkkinä toimivat lukuisat Nokian imussa aikoinaan kansainvälistyneet yritykset.

”Tulevaisuudessa tulemmekin luultavasti näkemään enenevässä määrin uudenlaisia kilpailijoita ruokakaupassa, niin elintarvikebrändien kuin myös ravintoloiden suunnalta.”

Edellä mainittujen haasteiden takia Valion päätös ostaa Heinon Tukku osoittaa, että isoille elintarvikealan brändeille omien kanavien vahvistaminen on tärkeä tulevaisuuden suuntaus. Oli sitten kyse loppuasiakkaille myymisestä esimerkiksi verkkokaupan kautta tai ravintolasektorin kasvusta. Tämä tuo liikkumavaraa vahvistuvan vähittäiskaupan tuoman paineen edessä.

Tulevaisuudessa tulemmekin luultavasti näkemään enenevässä määrin uudenlaisia kilpailijoita ruokakaupassa, niin elintarvikebrändien kuin myös ravintoloiden suunnalta.

Kasvava kilpailu tuo asiakkaalle lisää valinnanvaraa. Samaan aikaan elintarvikebrändit saavat enemmän vaihtoehtoja. Uusien kanavien, digitaalisten ja fyysisten, pitäisikin hyödyttää kaikkia osapuoli ja avata kaupan kilpailutilannetta.

Mikko Hänninen, KTT

Arhi Kivilahti, TkT