Työeläkeyhtiö Varman sijoitusten tuotto kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,3 prosenttia vuoden toisen neljännekseen verrattuna.

Sijoitusten markkina-arvo laski 1,5 miljardilla eurolla ja oli 46,8 (47,4) miljardia euroa.

Sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa -2,6 prosenttia, kun se vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli -5,7 prosenttia.

”Vuosi on ollut eläkesijoittajalle hyvin ristiriitainen. Reaalitalous ja yhteiskunnat maailmanlaajuisesti ovat koronan vuoksi syvässä kriisissä, mutta sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut maltillista”, summaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

”Tämä näkyi myös Varman sijoitustuotoissa. Tällä hetkellä eläkejärjestelmälle kriittisin kysymys on Suomen talouden kasvu ja työllisyyden kehitys eivätkä toteutuneet sijoitustuotot.”

”Se, että dramatiikka puuttuu, on hyvä uutinen”, Murto kertoi tulosjulkistuksen tilaisuudessa.

Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma pysyi vahvalla tasolla. Vakavaraisuuspääoma nousi vuoden kolmannella neljänneksellä 0,9 miljardilla eurolla kesäkuun loppuun verrattuna ja oli 9,7 (11,6 vuoden alussa) miljardia euroa. Vakavaraisuusaste oli 125,7 (130,8 vuoden alussa) prosenttia.

Kiinteistösijoitukset toivat positiivista tuottoa

Negatiiviseen tuottoon vaikuttivat eniten noteeratut osakkeet sekä hedgerahastosijoitusten hidas toipuminen.

”Nostimme hieman sijoitustemme osakepainoa kesäkuun lopun tilanteesta lähemmäksi viime vuosien normaalitasoa. Yhdysvaltojen osakemarkkinan lisäksi myös Helsingin pörssi pärjäsi hyvin, ja yrityslainamarkkinoiden tuotot kohenivat osakemarkkinan vanavedessä”, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Toimitusjohtaja Risto Murron mukaan eläkejärjestelmälle toteutuneita tuottojakin kriittisempi kysymys on Suomen talouden kasvu ja työllisyyden kehitys.