Finland

Vieraskynä | Paikallista sopimista pitäisi edistää kaikissa yrityksissä eri toimialoilla

Paikallista sopimista pitäisi edistää kaikissa yrityksissä eri toimialoilla

Metsäteollisuuden irtautuminen työehtosopimuksista pakottaa arvioimaan uudelleen nykyistä työlainsäädäntöä.

Metsäteollisuus ry ilmoitti lokakuun alussa luopuvansa työehtosopimusten tekemisestä. Kun nykyiset työehtosopimukset päättyvät, lakkaa myös niiden sitovuus. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yritysten ole enää pakko pitäytyä työehtosopimusten ehdoissa, vaan niiden on mahdollista hakea yrityskohtaisia ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa.

Vuodesta 2022 alkaen alan yrityksissä on luotava uudet sopimisen mallit. Muutoksiin valmistaudutaan jo nyt. Haasteita aiheuttaa työlainsäädännön kummallinen rakenne, joka pitäisi arvioida uudelleen.

Työn tekemistä koskeva sääntely rakentuu Suomessa vahvasti työehto­sopimusten varaan. Työehtosopimus­osapuolina olevat työnantaja- ja työntekijäliitot neuvottelevat jäsenilleen työehtosopimuksia, ja valtio ulottaa ne yleissitovuussääntelyllä myös liittoon kuulumattomien yritysten noudatettavaksi.

Työlainsäädäntö tukee työmarkkinajärjestöjä, sillä laki antaa niille sopimiseen erivapauksia. Tämä ilmenee erityisesti niin sanotuissa puolipakottavissa säännöksissä, joita on työsopimuslaissa, työaikalaissa ja vuosilomalaissa. Säännökset koskevat esimerkiksi sairausajan palkkaa, lomautusilmoituksen antamista ja ylityökorvauksen määrää. Puolipakottavia säännöksiä on yli viisikymmentä.

Lait lähtevät siitä, että tällaisista säännöksistä poikkeaminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisellä työehtosopimuksella. Järjestöt voivat siirtää työehtosopimuskirjauksillaan oikeuden sopia myös työpaikkatasolla poikkeuksista puolipakottaviin säännöksiin. Nämä sopimismahdollisuudet ovat kuitenkin käytössä ainoastaan työnantaja­liittoon kuuluvissa yrityksissä.

Metsäteollisuuden toimialan yritysten siirtyminen ulos työmarkkinajärjestelmästä ja pois työehtosopimusten piiristä paljastaa Suomen työlainsäädännön rakenteelliset vinoumat. Kun valtakunnalliset työehtosopimukset metsäteollisuuden toimialalla päättyvät, loppuvat samalla myös mahdollisuudet sopia paikallisesti puolipakottavista säännöksistä.

Vaikka yritys tekisi niin sanotun yrityskohtaisen työehtosopimuksen ammattiyhdistysliikkeen kanssa, se ei saa käyttöönsä niitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, jotka on lailla annettu vain harvoille ja valituille. Laki suosii valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä sekä liittoon kuuluvia yrityksiä ja työntekijöitä antaen niille vapauksia, joiden ulkopuolelle muut jätetään.

Paikallisen sopimisen näkökulmasta lainsäädännössä ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota niihin työnantaja­yrityksiin, jotka eivät ole työehtosopimusten piirissä. Tällaisia työnantajia on Suomessa noin 20 000 eli yli viidesosa työnantajayrityksistä. Jatkossa myös metsäteollisuuden yritykset ovat tässä työnantajajoukossa.

Paikallista sopimista pitäisi edistää kaikissa yrityksissä. Nykyisen kaltaisesta puolipakottavuudesta pitäisi sen vuoksi luopua ja mahdollistaa säännösten tarkoittamista asioista sopiminen paikallisesti kaikissa yrityksissä ja kaikilla työpaikoilla.

Tällöin sopiminen olisi mahdollista valtakunnallisissa työehtosopimuksissa, mutta se laajenisi myös yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin sekä niille työpaikoille, joissa ei noudateta työehtosopimusta. Tällöin voitaisiin sopia vaihtoehtoisesti joko kollektiivisesti työpaikalla työnantajan ja työntekijöiden tai heidän valitsemansa edustajan välillä tai suoraan työsopimuksella.

Työpaikkasopimisen edistäminen on ennen kaikkea järjestelmä- ja rakennetason kysymys. Yksittäisten säännösten muuttamisella – vaikka näitäkin muutostarpeita on – ei voida saavuttaa merkittävää edistystä.

Suomessa pitäisi olla rohkeutta luopua vanhoista työmarkkinarakenteista, jotka kohtelevat ihmisiä eriarvoisesti, estävät sopimista ja jäykistävät työmarkkinoita. Maksamme tällaisten rakenteiden hinnan työllisyydessä.

Metsäteollisuuden ratkaisu on myös lainsäätäjälle merkki siitä, että on siirryttävä kohti uutta yritys- ja työpaikkatason sopimusyhteiskuntaa.

Janne Makkula

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.

Football news:

Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football
Dallas Hara forward: If Messi goes to MLS, I will kiss his feet