Tänään klo 14 alkavassa vihreiden eduskuntaryhmän kokouksessa äänestetään ryhmälle uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja Emma Kari siirtyy ympäristöministeriksi, joten hänelle valitaan tänään seuraaja.

Julkisesti ehdolle ovat etukäteen asettuneet kansanedustajat Atte Harjanne, Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko. Eduskuntaryhmästä saadut arviot puhuvat sen puolesta, että äänestyksestä tulee tiukka.

– Kukaan ei pysty sanomaan etukäteen, miten äänestyksessä käy. Minulla on tietty ajatus siitä, miten tulen äänestämään, mutta haluan kuulla ehdokaspuheenvuorot, kansanedustaja Heli Järvinen kommentoi.

Yhden arvion mukaan todellinen valinta tehdään Pitkon ja Harjanteen välillä. Eräs kansanedustaja puolestaan katsoi, että valintaan vaikuttaisi ehdokkaan muut luottamustoimet.

– Vihreissä ei ole ollut tapana tuplaroolit.

Tuplaroolilla viitataan puolueen varapuheenjohtajuuteen. Ehdokkaista kyseisessä roolissa toimii Harjanne. Useampi kansanedustaja kuitenkin kiistää, etteikö puolueen varapuheenjohtajaa voitaisi tehtävään valita.

Ehdokkaat eivät halunneet juurikaan ottaa kantaa iltapäivän äänestykseen.

Harjanne viestittää Iltalehdelle, että ryhmä saa joka tapauksessa hyvän puheenjohtajan. Pitko kuvaa tunnelmia hyväksi.

– Tämä ei ole mitenkään repivä valinta vaan suunta pysyy varmasti hyvänä oli valinta mikä vain, Pitko viestittää.

Hyrkkö puolestaan kommentoi tekstiviestillä, että ”tehtävä kyllä kiinnostaa”.

Valintaan kohdistuu paineita

Ehdokkaista Harjanne on ollut paljon esillä puolueen henkilövalinnoissa. Hänestä kaavailtiin puolueen puheenjohtajan Maria Ohisalon vanhempainvapaan sijaista, mutta Iltalehden tietojen mukaan Harjanne kieltäytyi tehtävästä. Tehtävään valittiin kansanedustaja Iiris Suomela.

Sen jälkeen Harjanne oli ehdolla ympäristöministeriksi, mutta hävisi äänestyksen Emma Karille. Harjanne vetäytyi sisäministerivalinnasta, mutta sai silti yhden äänen. Sisäministeriksi nousi nykyinen ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Valinnat herättivät kysymyksiä, sillä Harjanteella oli puoluekokouksessa saatu vahva tuki, kun hänet valittiin ensimmäisenä varapuheenjohtajaksi suurimmalla äänimäärällä.

Moni Iltalehden tavoittamista kansanedustajista painotti, että eduskuntaryhmän puheenjohtajan valintaan ei vaikuta aikaisemmat henkilövalinnat.

– Päätös on eduskuntaryhmän, vaikka siihen kohdistuu paljon ulkopuolisia paineita, eräs kansanedustajista arvio.

Tämän iltapäivän äänestys kruunaa vihreiden luottamustehtävien uusjaon.

Mikäli valinta kohdistuu Hyrkköön tai Pitkoon, joutuu eduskuntaryhmä äänestämään myös uudesta varapuheenjohtajasta, sillä molemmat ovat nykyään eduskuntaryhmän varapuheenjohtajia.

Sääntöjen mukaan eduskuntaryhmä valitsee jälleen uuden puheenjohtajiston helmikuussa .Tavoitetuista kansanedustajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että nyt valitaan ryhmälle puheenjohtaja, joka olisi tehtävässään mahdollisesti vaalikauden loppuun saakka.

– Me asennoidumme niin, että nyt ei valita sijaista vaan aito puheenjohtaja, Järvinen sanoo.