Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut merkittävän ennakkopäätöksen, jonka mukaan taloyhtiö saa kieltää tupakoinnin sisällä asunnossa, jos savuhaittoja naapureille ei pystytä estämään. KHO antoi ratkaisun niin sanottuna vuosikirjapäätöksenä, joka linjaa myös tulevia samankaltaisia tapauksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskee Tuusulassa Uudellamaalla sijaitsevaa kerrostaloyhtiötä, joka oli hakenut kunnan terveystarkastajalta määräyksen tupakointikiellosta yhteen asuinhuoneistoon ja kaikille talon parvekkeille.

Taloyhtiö päätyi hakemaan tupakointikieltoa, kun talossa oli yli 10 vuotta valitettu yhden asunnon asukkaan aiheuttamasta tupakansavuhaitasta.

Terveystarkastaja päätyi kieltämään tupakoinnin savuhaitan takia, mutta asukas valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen viime tammikuussa. Tämän jälkeen asukas haki ja sai valitusluvan asiaan KHO:sta, joka päätyi marraskuun lopussa hallinto-oikeuden kanssa samalle kannalle – tupakoinnin sai kieltää myös asunnon sisällä.

Testattiin merkkiaineilla

Taloyhtiö kertoi hallinto-oikeudelle, että tupakansavu on haitannut talon useita asukkaita jo vuosia ja asiasta on tehty yhtiölle useita valituksia. Taloyhtiö teetti kyseisessä asunnossa myös useita selvityksiä ja remontteja, jotta savuongelma loppuisi.

Asunnossa remontoitiin laajasti muun muassa keittiötä ja eteistä. Samalla rakenteita tiivistettiin eri huoneissa. Kylpyhuoneen rakenne todettiin kuitenkin sellaiseksi, ettei sitä voi täysin eristää.

Savun kulkeutumista testattiin myös merkkiainekokeilla, joissa havaittiin savun kulkeutuvan jopa eri rapussa sijaitsevaan asuntoon.

Remonttien myötä savuhaitat loppuivat vähäksi aikaa, mutta palasivat sitten ja niistä valittivat useat asukkaat.

Remonttien jälkeen asukas hankki myös liesituulettimen ja häntä ohjeistettiin pitämään se päällä ja tupakoimaan tuulettimen alla. Lisäksi neuvottiin pitämään sisäänkäynnin molemmat ovet, parvekkeen ovi ja ikkunat kiinni tupakoidessa. Yhtiön mukaan asukas ei kuitenkaan noudattanut ohjeita.

Vetosi terveydentilaan

Asukas vaati kumoamaan tupakointikieltoa ja väitti, ettei savun ole osoitettu kulkeutuvan muihin asuntoihin kuin poikkeuksellisesti. Hän vetosi valituksessaan hallinto-oikeuksille myös terveydentilaansa, jonka johdosta hänellä oli vaikeuksia siirtyä hissittömässä talossa sijaitsevasta asunnostaan ulkona olevalle tupakointipaikalle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tupakansavua kulkeutui muihin asuinhuoneistoihin muutoinkin kuin poikkeuksellisesti. KHO:n mukaan asunto-osakeyhtiö oli teettänyt kohtuudella vaadittavat toimenpiteet rakenteiden korjaamiseksi ja asukkaalle oli varattu mahdollisuus ehkäistä savun leviämistä myös omilla toimenpiteillään. Tämän takia tupakkalain edellytykset tupakointikiellon määräämiselle täyttyivät.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että tupakansavu on terveyshaitta. Oikeus linjasi myös, että asuinhuoneiston asuintilaan määrättävän tupakointikiellon tarkoituksena on suojata muita asukkaita toistuvalta altistumiselta tupakansavulle omissa asuintiloissaan ja näin estää terveyshaittojen aiheutuminen.

– Se, että määräyksen noudattaminen oli tupakoitsijalle hänen terveyteensä liittyvistä syistä johtuen mahdollisesti vaikeaa tai hankalaa, ei oikeuttanut altistamaan muita asukkaita tupakansavulle, KHO totesi päätöksessään.

KHO:n päätöksestä kertoi ensimmäisenä Länsiväylä.