Croatia

MASONI OBJAVILI RAT: ‘Vatikan će pasti’!  Evo što je Bog učinio…

Na dan kad su masoni objavili javno Lucifera kao svog boga, Bog nije 큄utio...

Biskup Athanasius Schneider, jedan od najzna훾ajnijih i najistaknutijih biskupa dana큄njice, odr탑ao je svojevremeno u 큄panjolskoj Sevilji zanimljivo predavanje pod naslovom 쁌arija, pobjednica svih hereza.

U svom predavanju biskup Schneider govorio je o Bla탑enoj Djevici Mariji ali u malo druga훾ijem kontekstu nego smo nau훾ili slu큄ati, u odnosu Marije na masoneriju i njihovo djelovanje. Za큄to? Jer je masonerija kao izdanak srca Sotone u svijetu direktni neprijatelj Mariji pobjednici Sotone i svih njegovih hereza.

Biskup Schneider, posebno je u svom govoru istaknuo slobodne zidare koji i nakon 300 god. svog postojanja ne izlaze iz sjene, zapeli u njihovom opskurnom djelovanju protiv Katoli훾ke crkve. Biskup ih je nazvao 쁈nstrumentom sotone. Biskup iz Astane tako휃er prisutan u Sevilji tog dana slo탑ili suse se s biskupom Schneiderom te podsjetili na 큄okantan doga휃aj koji se dogodio na 200. u obljetnicu Velike lo탑e u Londonu kada je masonerija javno obznanila Sotonu kao svog Boga, te su javno najavili rat Katoli훾koj crkvi na samom Trgu svetog Petra. Ali, podsjetili su i na izvje큄taj, tada mladog studenta teologije, Maksimilijana Kolbea koji potresen masonskom objavom nasljedovanja Lucifera osnovao Vojsku Bezgre큄ne, na 훾ijim stranicama pronalazimo spomenuti doga휃aj. Taj duhovni rat masona protiv Vojske Bezgre큄ne i Katoli훾ke crkve traje i danas.

Javna objava tajnog dru큄tva
쁁ilo je to osobito te큄ko vrijeme za Crkvu. U Rusiji su se, zahvaljuju훶i uspjelu dr탑avnome udaru, 7. studenoga 1917. bolj큄evici, na 훾elu s Lenjinom, domogli vlasti. Ako je, s jedne strane, bolj큄evi훾ka revolucija u sebi sadr탑ala velik potencijal dobra, s druge je svoj bezbo탑ni i revolucionarni materijalizam ubrzo pretvorila u otvoreni rat protiv vjere i Crkve. Razvikana demokracija proletarijata dovela je, izme휃u ostaloga, do nasilnog gu큄enja svih oblika protivljenja te vr큄enja okrutnih pokolja i stravi훾nih zlo훾ina protiv 훾ovje훾anstva. Upravo je te iste godine, 1917., masonerija slavila dvjestotu obljetnicu Velike lo탑e Engleske, nastalu iz ujedinjenja 훾etiriju disidentskih lo탑a koje su djelovale u razli훾itim dijelovima Londona. Ta je 훾injenica za masoneriju bila od osobite va탑nosti jer je Velika lo탑a Engleske u me휃uvremenu postala Velika svjetska mati훾na lo탑a.

U Rimu je 17. velja훾e, na dan smrti Giordana Bruna, organizirana velika masonska manifestacija. Masonska je povorka, na putu prema Brunovu spomeniku, prolazila ulicama talijanskoga glavnog grada te se dugo zaustavila na Trgu svetoga Petra, ma큄u훶i pod papinim prozorom 쐁rnom zastavom sa slikom svetoga Mihaela Arkan휃ela pod Luciferovim nogama. Transparenti su veli훾ali Sotonu dok je jedan od natpisa glasio: Sotona 훶e upravljati Vatikanom, a papa 훶e mu slu탑iti kao 큄vicarska garda.

Marijina vojska pobje휃uje
쁂ilj masonerije je iskorijeniti cjelokupni nauk Bo탑ji, naro훾ito katoli훾ki, rekao je biskup Schneideri komentiraju훶i taj doga휃aj i objasnio:셻ato se osnivaju tako mnogobrojna tajna dru큄tva. Njihov osnovni cilj je uni큄tenje svakog morala jer samo tako mogu uni큄titi katoli훾anstvo, jer logi훾kim argumentima ono se ne mo탑e uni큄titi.

Biskupi su se slo탑ili kako je masonerija posebno aktivna u 큄irenju i brojnosti svojih 훾lanova upravo radi toga jer je njihov zahvat sveobuhvatan, ali poru훾uju kako 훶e Marija svakako biti pobjednica nad svim herezama Antikrista i to preko Vojske Bezgre큄ne i svih onih marijanskih ratnika.

Sveti Maksimilijan Kolbe
No, te iste godine 1917. nekoliko mjeseci nakon gore spomenutog doga휃aja javne masonske objave rata katoli훾koj crkvi pod zastavom Lucifera, nebo je pokazalo svoju snagu. I to preko jednog mladi훶a. Fra Maksimilijan Kolbe, tada je bio student teologije na Me휃unarodnome kolegiju franjevaca konventualaca te je prolazio Trgom svetog Petra i vidio objavu masonerije., Bio je duboko potresen masonskom odva탑no큄훶u prema Kristovoj crkvi u tom doga휃aju te je svim srcem je osje훶ao kako mora ne큄to poduzeti u obranu.

Osnovao zajednicu Vojska Marije Bezgrje큄ne i nedaleko Var큄ave osnovao je 쁤rad Bezgrje큄ne Niepokalan처w, 훾iji su stanovnici bili franjevci. Grad je imao tiskarsko izdava훾ko postrojenje s najmodernijim strojevima. 훻asopis Vitez postao je prvi poljski katoli훾ki dnevnik. Tri godine kasnije imao je milijunsku nakladu. Osnovao je podru탑nicu i u Japanu. Tada je izbio 2. svjetski rat te se Maksimilijan vratio u Poljsku. Uhi훶en je od nacista i zatvoren u Auschwitz. Jednog je dana neki zarobljenik uspio pobje훶i. Zapovjednik logora odredio je desetoricu koja 훶e zbog toga umrijeti. Me휃u njima je bio mladi poljski narednik koji je molio za milost jer je imao 탑enu i djecu. Maksimilijan se ponudio da ga zamijeni. S ostalom je devetoricom oti큄ao u bunker. Poslije 13 dana jo큄 je samo on bio 탑iv a ostali su umrli od gladi i 탑e휃i. Njemu je stra탑ar dao smrtonosnu injekciju te je 14. kolovoza, uo훾i Velike Gospe umro. Pri progla큄enju svetim Maksimilijana Kolbea bio je prisutan 훾ovjek za kojega je 탑rtvovao 탑ivot.

Osnivanje Vojske Bezgre큄ne
Sveti Maksimilijan svoj 탑ivot posvetio je Bezgre큄noj i on je samo jedan od mno큄tva svetaca koji su kao plodove Bo탑je pobjede iznjedrili progoni Katoli훾ke crkve kroz povijest. Na njemu se, preko mnogima neshvatljive ali i neslomljive udruge, Vojske Bezgre큄ne kroz sve sisteme o훾itovala silina Bo탑je opstojnosti u Rije훾i pobjeda. Sve je krenulo tako da je Maksimilijan tra탑io kako na훶i put, kako ljudima pribli탑iti Boga, da se 큄to ve훶i broj ljudi spasi, potaknut gnjevom masonerije na Katoli훾ku crkvu. Sa탑alio se. Posebno su ga brinuli najve훶i gre큄nici. Dobio je ideju: 얭vijet bez grijeha mo탑e se sazdati samo po onoj, koja je uvijek bila bezgre큄na. Odlu훾io je okupiti vjernike, koji 훶e promicati 큄tovanje Bezgrje큄ne Djevice Marije. Osnovana je udruga 얰ojska Bezgre큄ne u Rimu 1917. na Me휃unarodnom kolegiju franjevaca konventualaca. Maksimilijan Kolbe imao je tada 24 godine. Bio je pokreta훾 akcija, iako je bio te큄ko bolestan od tuberkuloze. Vratio se 1919. u Poljsku i 큄irio pokret. Nailazio je na veliko nerazumijevanje svoje redovni훾ke bra훶e, no to ga nije pokolebalo. Udruga se 큄irila, pobo탑nost Gospi se 큄irila, tiskane su novine, knjige u milijunskim nakladama. Udruga je 2. sije훾nja 1922. ishodila pravni status unutar Katoli훾ke Crkve u svojstvu vjerske udruge. Papa Pio XI. poticao je vjernike, da se uklju훾e u rad udruge i udijelio im brojne oproste 18. prosinca 1926. Udruga se sve vi큄e 큄irila, djeluje i danas, me휃u ostalim dr탑avama i u Hrvatskoj, a posebno je zasjala nakon 큄to je Maksimilijan Kolbe progla큄en prvo bla탑enim pa i svetim zbog svojih djelovanja i va탑ne misli u Kristu svi mogu biti posve훶eni, pa i najgori. I tako je nebo pobijedilo svijet. Vjerom jednog 훾ovjeka.

Gre큄nici i krivovjerci Njima nas vodite
Pod pritiskom sve tuge jada i panike 훾ovje훾anstva nemogu훶e je ne razmi큄ljati zapravo o ishodu ovoga svijeta koji je gledaju훶 sav ovaj kaos podosta stra큄an ali je utje큄no imati Rije훾 pobjeda u Kristovu uskrsnu훶u. Kako je onima koji ni to nemaju? Njima je prilazio sveti Maksimilijan. 쁂ilj je Vojske Bezgrje큄ne osvojiti 훾itav svijet, sva srca zajedno, te svako pojedina훾no za Kraljicu neba i zemlje. Pru탑iti istinsku sre훶u sirotim nesretnicima koji je tra탑e u prolaznim u탑itcima ovoga svijeta, pi큄e sv. Maksimilijan. U jednome 훾lanku iz 1937. godine, nakon 큄to je podsjetio na apostolske ciljeve Vojske Bezgre큄ne, dodaje kako ona, po samoj svojoj naravi, prema svojim 훾lanovima vr큄i prije svega obrazovnu zada훶u, vode훶i ih tako prema svetosti: 쏰na vodi jo큄 daleko onkraj obrazovanja 훾ovjeka kako bi ga dovela do njegova puna samoostvarenja. Cilj je u훾initi da svi postanu sveti. Nastojati oko djela obra훶enja grje큄nika, krivovjeraca, shizmatika itd., no nadasve masona, kao i oko djela posve훶enja svih, pod za큄titom i posredovanjem Bezgrje큄ne.

Tko je uz pobjednika, pobje휃uje
Maksimilijan je predlo탑io i sljede훶e razmi큄ljanje koje mo탑e doprinijeti jasnijem shva훶anju nas, Bo탑je djece unutar svijeta, danas, kad tako휃er bolujemo od straha za sutra na큄e svete Crkve, a prenosimo ga sa stranica Vojske Bezgre큄ne u Hrvatskoj: 쁉e li mogu훶e da se na큄i neprijatelji toliko trude nadvladati, a mi da bismo ostali dokoni i zadovoljili se time da poja훾amo molitvu, a da pritom ni큄ta ne poduzmemo? Ne posjedujemo li ja훾e oru탑je: za큄titu Neba i Bezgrje큄ne Djevice? Ona koja je 쁞ez ljage, pobjednica i pokoriteljica svih krivovjerja, ne훶e ustupiti prostora neprijatelju 큄to podi탑e 큄iju. Ako prona휃e vjerne slu탑benike, poslu큄ne njezinim zapovijedima, donijet 훶e nove pobjede, ve훶e od onih kakve smo ikada zami큄ljali. Dakako nastavlja o. Maksimilijan s dubokom skromno큄훶u, 쁆ospi nismo potrebni mi, ali se udostojala poslu탑iti s nama kako bi i nama pripao dio zasluga, a pobjeda bila utoliko veli훾ajnija budu훶i da je izvojevana uz pomo훶 siromaha i sredstava koja su u o훾ima svijeta toliko neprikladna jer je rije훾 o duhovnome oru탑ju, 큄to ga svijet ismijava i prezire.

Komentari odra탑avaju stavove njihovih autora, ali ne nu탑no i stavove portala Dnevno.hr. Molimo 훾itatelje za razumijevanje te suzdr탑avanje od vrije휃anja, psovanja i vulgarnog izra탑avanja. Portal Dnevno.hr zadr탑ava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog obja큄njenja.

Football news:

Abramovich is suspected of secretly investing in players of other clubs
Ibrahimovic has scored 23 consecutive seasons at club level
Rakitic on Messi and Suarez: We were never close friends. I am grateful for the way they treated me
Ibrahimovic scored for Milan in both games of the season. He will be 39 next week
Now the promotion does not differ from the badge on the chest. Players the CRC has not got down on his knee before the match and defended them black sortdir
Roma can be awarded a technical defeat in the match with Verona. The club incorrectly stated diavara
Zinchenko and Bernardo Silva will not play against Wolves due to muscle injuries