Croatia

‘Priroda stvari’ u dvorištu Holandske kuće u Sisku: Dođite na izložbu fotografkinje Maše Bajc

Gradska galerija Striegl najavljuje otvorenje izlo탑be suvremene hrvatske fotografkinje Ma큄e Bajc pod nazivom ‘Priroda stvari’ u dvori큄tu Holandske ku훶e u Sisku, 21. rujna, u 18 sati. Ova izlo탑ba rezultat je suradnje Galerije Spot/Ureda za fotografiju iz Zagreba, AK galerije/Atelieri Koprivnica iz Koprivnice i Gradske galerije Striegl iz Siska.

Kao sastavni dio ove izlo탑be i suradnje na zadnji dan izlo탑be, 9. listopada 2020., bit 훶e predstavljen novi broj 훾asopisa FOTOTXT.

Rije훾 je o periodi훾koj publikaciji Ureda za fotografiju koja donosi tekstualne i vizualne materijale sa zada훶om istra탑ivanja, interpretacije i kontekstualiziranja umjetni훾kih radova u mediju fotografije. Pritom je sam medij shva훶en kao 쐂ru큄tvena praksa aktivna i nimalo nedu탑na, jer mijenja na큄u percepciju i utje훾e na razumijevanje odnosa, a sastavni dio broja koji 훶emo promovirati u Sisku bit 훶e i opse탑an intervju Sandre Kri탑i훶 Roban, Lane Lovren훾i훶, Tanje 힋poljar i Alme Trauber s Ma큄om Bajc kojim nastojimo analizirati bitne rakurse Ma큄inog pristupanja ovoj izlo탑bi, ali i pozicionirati njeno dosada큄nje kretanje poljima fotografskog umjetni훾kog diskursa.

Odrednica ovog rada u nastajanju (2018. 2020.) kojeg donosimo u kontekstu ove izlo탑be je prostor livade koja je sjeci큄te prirodnog prostora s urbaniziranom periferijom grada.

Autorica hodaju훶i kontinuirano istra탑uje livadu u susjedstvu, te ju koristi kao metaforu kako bi zabilje탑ila odnos zajednice (kojoj pripada) prema prostoru i pejza탑u. Rad se sastoji od serije fotografija i teksta.

Prema antropologiji pejza탑a, ljudi osim 큄to 탑ive u odre휃enom prostoru/pejza탑u, 탑ive i kroz njega: taj je pejza탑 neodvojiva komponenta u njihovim dru큄tvenim i kulturnim 탑ivotima. Kao 큄to ljudi oblikuju pejza탑 fizi훾ki i simboli훾ki, on recipro훾no utje훾e na oblikovanje njihovog identiteta i me휃usobnih veza (prema Paola Filippucci: Landscape, Cambridge Encyclopedia of Anthropology, 2018.).

Na prostoru livade izmjenjuju se kultivirane povr큄ine polja i nasipa s divljim raslinjem i divljim 탑ivotinjama, kao i divljim odlagali큄tima sme훶a. Livada koja se prostire na 2-3 km2 funkcionira poput mikrokozmosa te se koristi za 큄etnje, rekreaciju, poljoprivredu, ispa큄u, lov, sakupljanje ljekovitog bilja i sl.

Na njoj se susre훶u i mimoilaze razli훾ite generacije ljudi koje su je oblikovale jednako kao 큄to je i ona oblikovala njih i njihova sje훶anja. Granicu s gradom 훾ine pruga i makadam koji vodi do groblja. Nova gradska obilaznica uskoro 훶e pro훶i prostorom livade. U postepenom nestajanju i su탑avanju prirodnog prostora na neki se na훾in ogledaju tendencija razvoja grada i dru큄tvene promjene.

Autorica fotografijama bilje탑i predmete uo훾ene tijekom 큄etnji: odba훾ene predmete prirodnog i umjetnog porijekla, ali i prirodne pojave i mijene. Istra탑uje tragove i nepoznanice i svijet koji ostavlja te tragove, stvari koje se bacaju i spaljuju, stvari koje su nekad ne큄to zna훾ile.
Iako su fotografirani na crnoj pozadini, izmi훾u strogoj objektivnoj analizi i klasifikaciji, pritajeni su, ne sasvim jasnih obilje탑ja te ih nije lako identificirati. Evociraju prolaznost i nestajanje.

Uz fotografije predmeta, autorica fotografira i sam prostor, bilje탑i susrete na livadi i ispri훾ane pri훾e koje dio rada kroz tekst ili fotografiju.

Komentari odra탑avaju stavove njihovih autora, ali ne nu탑no i stavove portala Dnevno.hr. Molimo 훾itatelje za razumijevanje te suzdr탑avanje od vrije휃anja, psovanja i vulgarnog izra탑avanja. Portal Dnevno.hr zadr탑ava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog obja큄njenja.

Football news:

Kane and Son gave each other 29 assists in the Premier League. Only Lampard and Drogba (36) did it more often
Veron about Messi: Playing in Barca gives him discomfort
Mitryushkin on the move to Fortuna: Germany is a country of goalkeepers. I can learn a lot here
Scott Micromini: There is no point in beating PSG if you don't play the same way with Leipzig
Alejandro Gomez: Have Ricica was the coronavirus, and he fell into a depression. Now everything is fine with him
Lyon wants to rent Griezmann and is ready to give Barca Depay for free in the event of a deal (Okdiario)
In the attack against Bayern, Nikolic can use the Hoffenheim technique-luring into the pressure and a long pass to the Alaba zone