Croatia

Želim prodati stan, ali ne mogu zbog hipoteke koju imam na njemu. Što da radim? Odgovara naša stručnjakinja!

Dnevno.hr

Svakog 훾etvrtka na큄a stalna suradnica, Nata큄a Kovar Ri훾ko, dipl, iur., odgovara혻na tri pitanja iz svih pravnih podru훾ja.

Dragi 훾itatelji, podsje훶amo vas kako nam svoja pitanja mo탑ete slati na adresu elektroni훾ke po큄te혻[email protected]. Napominjemo kako 훶e na큄a pravnica izme휃u svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja 훶e odgovarati svakoga 훾etvrtka. Va큄e pitanje mo탑da 훶e biti sadr탑ajno izmijenjeno tako da 훶e tekst istog mo탑da biti skra훶en i/ili izmijenjen zbog ograni훾enosti prostora/jasno훶e sadr탑aja pitanja, odnosno za큄tite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroni훾ke po큄te, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Va큄oj e-poruci u svrhu odgovora na Va큄 upit (vi큄e o za큄titi osobnih podataka).

Moja majka sklopila je ugovor sa svojim sinom o uzdr탑avanju. Da li ja kao drugi sin imam ikakva prava na stan koji je u vlasni큄tvu moje majke nakon njene smrti.

Imovina koja je predmet ugovora o do탑ivotnom ili dosmrtnom uzdr탑avanju ne ulazi u sastav ostavinske mase (tretira se kao da je otu휃ena npr. prodana za vrijeme 탑ivota).
U slu훾aju da je navedenim ugovorom obuhva훶en taj stan, isti ne훶e uop훶e biti predmet raspodjele u ostavinskom postupku iza Va큄e majke. Vezano za prava temeljem neke druge osnove (npr. eventualnih ulaganja u stan i sl.) trebate se obratiti stru훾noj osobi radi pregleda situacije.

Prije stupanja u brak brat mi je poklonio novac za kupnju stana. Stan sam od tog novca kupio, i kasnije se razveo, imamo i zajedni훾ko dijete. Sad se vodi sudski spor o utvr휃ivanju prava vlasni큄tva nad stanom. Zanima me i da li dijete ima pravo na dio stana i koji je to dio.

Pretpostavljam da spor vodi biv큄a supruga, i da se radi o utvr휃ivanju i diobi bra훾ne ste훾evine. Prije svega, ako ste stan kupili prije braka (ili izvanbra훾ne zajednice) isti ne bi niti u kojem slu훾aju predstavljao bra훾nu ste훾evinu. Bra훾nom se ste훾evinom smatra imovina ste훾ena radom za vrijeme trajanja braka, s tim da izvanbra훾na zajednica pod ni탑e navedenim uvjetima stvara osobne i imovinske u훾inke kao bra훾na zajednica. Darovi ne ulaze u bra훾nu ste훾evinu, pa tako niti imovina kupljena npr. darovanim novcem. U svakom slu훾aju, u postupku trebate dokazati ili da stan nije uop훶e kupljen za vrijeme trajanja braka odnosno izvanbra훾ne zajednice (탑ivotna zajednica neudane 탑ene i neo탑enjenoga mu큄karca koja traje najmanje tri godine, a kra훶e ako je u njoj ro휃eno zajedni훾ko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka), ili (ako jest kupljen za vrijeme trajanja braka ili izvanbra훾ne zajednice) – da je stan kupljen darovanim sredstvima odnosno da ne predstavlja bra훾nu ste훾evinu kako je gore navedeno. U slu훾aju da odlu훾ite oporu훾no ili darovanjem (odnosno besplatnim raspolaganjem) raspolagati stanom, Va큄e dijete ima pravo na nu탑ni dio, koji mo탑e potra탑ivati u ostavinskom postupku koji bi se vodio iza Vas, a zahtjev za povrat odnosno isplatu bi bio uperen protiv osobe u 훾iju bi korist raspolagali stanom na naprijed opisani na훾in. Nu탑ni dio iznosi polovinu od zakonskog dijela, a njegova visina ovisi o broju Va큄ih zakonskih nasljednika.

Na nekretnini imam upisanu hipoteku trgova훾kog dru큄tva koje vi큄e ne postoji. 탐elim prodati stan, ali ne mogu radi te hipoteke, 큄to da radim?

Prije svega bi trebalo uvidom u zemlji큄noknji탑ni izvadak utvrditi kada je upisan predmetni zalog. Sukladno Zakonu o zemlji큄nim knjigama, vlasnik hipotekom optere훶ene nekretnine, a isto tako i svaki zajedni훾ki vlasnik ili suvlasnik mogu zahtijevati da zemlji큄noknji탑ni sud pokrene postupak radi amortizacije i brisanja hipotekarne tra탑bine:

ako je proteklo najmanje 30 godina od uknji탑be hipotekarne tra탑bine, a kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju od posljednjega od tih upisa
ako nije mogu훶e prona훶i ni one koji su prema upisima ovla큄teni, ni njihove pravne sljednike, i
ako kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo na koji drugi na훾in ostvarivalo.

Naprijed navedeno ne odnosi se na hipoteke upisane do 1. rujna 1980. Takve hipoteke brisat 훶e se po slu탑benoj du탑nosti ili po prijedlogu stranke.
Ako zemlji큄noknji탑ni sud smatra da postoji vjerojatnost da prijedlogu treba udovoljiti i da podnositelj ima pravni interes, pozvat 훶e oglasom da se prijave svi koji smatraju da imaju prava na hipotekarnoj tra탑bini ili glede nje.

U oglasu 훶e se ozna훾iti to훾no upisana hipoteka, sa svim upisima koji se na nju odnose, i odrediti rok od 30 dana za prijavu, koji po훾inje te훶i od dana objave na e-Oglasnoj plo훾i suda.
Oglas 훶e se objaviti na e-Oglasnoj plo훾i i oglasnoj plo훾i suda, a po potrebi i na drugi prikladan na훾in.

Ako se u navedenom roku zaprimi prijava glede prava 훾ija se amortizacija zahtijeva, sud 훶e obavijestiti o prijavi onoga koji zahtijeva amortizaciju, uputiti ga na parnicu o postojanju hipotekarne tra탑bine i obustaviti postupak amortizacije.

Ako u tom roku nisu zaprimljene prijave, sud 훶e dopustiti amortizaciju hipotekarne tra탑bine te 훶e odrediti brisanje hipoteke i drugih upisa koji se na nju odnose.

Mo탑ete na Trgova훾kom sudu zatra탑iti i podatak o pravnom sljedni큄tvu, pa zahtjevu za brisanje hipoteke prilo탑iti i obavijest Trgova훾kog suda da pravni slijednik nije poznat odnosno ne postoji.

Komentari odra탑avaju stavove njihovih autora, ali ne nu탑no i stavove portala Dnevno.hr. Molimo 훾itatelje za razumijevanje te suzdr탑avanje od vrije휃anja, psovanja i vulgarnog izra탑avanja. Portal Dnevno.hr zadr탑ava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog obja큄njenja.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi