Hungary

Mitől védi a mentelmi jog az EP-képviselőket?

B ZA20141229027

Az Európai Parlament képviselőit is megilleti a mentelmi jog, amely azonban elsősorban a parlamentet, mint demokratikusan megválasztott intézményt védi. A mentelmi jog nem biztosít menedéket az igazságszolgáltatással szemben a törvényszegő képviselőknek.

Az ókori Rómában a néptribunok külön védettséget élveztek annak érdekében, hogy szabadon gyakorolhassák feladatukat. Büntetés, sőt kivégzés várt arra, aki ezt a szabályt megsértette. Az uniós jog 1965 óta ismeri a mentelmi jog intézményét, miszerint

az Európai Parlament képviselői ellen nem indítható vizsgálat, jogi eljárás, valamint nem vehetők őrizetbe feladataik ellátása során kifejtett véleményük, vagy leadott szavazataik miatt.

Az EP-képviselők mentelmi joga elsősorban a parlamentet, mint demokratikusan megválasztott intézményt védi. A mentelmi jog teszi lehetővé, hogy a parlament megőrizze kollektív, külső nyomásoktól mentes függetlenségét, biztosítani tudja a szólásszabadság érvényesülését, illetve a képviselői mandátummal járó kötelezettségek teljesítését.

Érdekesség, hogy „ A parlamenti mentelmi jog, mint büntethetőségi akadály” címmel Polt Péter legfőbb ügyész írt doktori értekezést még 2010-ben. A disszertáció VI. fejezete („A mentelmi jog az Európai Parlamentben”) külön is kitér azokra az ügyekre, amelyekben az EP helyt adott a felfüggesztés iránti kérelemnek. Ezek az ügyek három csoportra oszthatók:

A fent említett három csoportnál egyaránt kritérium az, hogy a szóban forgó képviselő adott cselekménye vagy mulasztása a szóban forgó képviselőnek ne legyen összefüggésben azzal a politikai tevékenységgel, amelyet a Parlament keretében kifejt

– írta értekezésében Polt Péter.

Vagyis a parlamenti mentelmi jog nem biztosít menedéket az igazságszolgáltatással szemben a törvényszegő képviselőknek. Amennyiben a parlament indokoltnak tartja, kezdeményezheti a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Nem lehet továbbá hivatkozni a mentességre olyan esetben sem, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata határozza meg, hogyan lehet felfüggeszteni egy képviselő mentelmi jogát:

  1. A tagállamok illetékes hatóságainak valamely képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, az Elnökhöz intézett kérelmét a parlament plenáris ülésén jelentik be. A képviselőnek jogában áll megvédenie mentelmi jogát.
  2. Az EP jogi szakbizottsága tesz ajánlást a mentesség és a kiváltságok fenntartására irányuló kérelem elfogadására vagy elutasítására. A bizottság felkérheti az érintett hatóságot, hogy indokolja kérelmét.
  3. A bizottság az érintett hatóság hatáskörére és a kérelem elfogadhatóságára vonatkozóan indokolással alátámasztott véleményt adhat, de semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított vélemény vagy cselekedetek indokolttá tesznek-e büntetőeljárást.
  4. A bizottság jelentését a képviselők a következő plenáris ülés alkalmával megvitatják, amiről aztán a vitát követő első szavazások óráján szavaznak.
  5. Az Elnök haladéktalanul értesíti az érintett képviselőt és az érintett tagállam illetékes hatóságát a parlament döntéséről.

Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az EP-képviselőket a tagállamuk szerinti választási törvények alapján választják meg. Ezért amikor saját államuk területén tartózkodnak, ugyanolyan mentességek és kiváltságok illetik meg őket, mint hazájuk parlamenti képviselőit.

Borítókép: Az Európai Parlament épületegyüttesének részlete. MTVA/Bizományosi: Balaton József

Football news:

Leonardo on the contracts of Neymar and Mbappe: We are not going to beg them to stay. But I have a good feeling
Boca Juniors won the Diego Maradona Cup by beating Banfield on penalties
Man City, Barcelona and Bayern have congratulated Pep on his 50th birthday
Solskjaer parked the bus at Anfield, as Mourinho did. Ins about the match Liverpool - Manchester United
Liverpool dominated the first half-hour but did not exploit Pogba's weaknesses. Manchester United leveled the game and had the best moments
Inter will change the logo and name for the 113th anniversary of the club in March
Jorge Valdano: With Ronaldo gone, Real Madrid are missing a goal for the match. Now there are no goalscorers