Israel
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

חשש: מחסור קריטי ברופאים מרדימים יוביל לביטול ניתוחים

מחקר חדש של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות חושף את הפגיעה ביציבות מערך הרפואה המרדימה. בין הסיבות: איסור קליטת בוגרי רפואה ממדינות מזרח אירופה וקיצור תורנויות המתמחים

בתוך כמה שנים עלולים להתבטל ניתוחים בשל מחסור קריטי ברופאים מרדימים. כך עולה מנתוני מחקר שנערך בשנה האחרונה ופורסם בכתב העת של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות. "ההרדמה היא מקצוע שבאופן היסטורי בעולם מצוי בחסר", אומר יו"ר איגוד המרדימים בישראל, ד"ר שי פיין.

בין הסיבות המובילות למחסור הצפוי נמצאת רפורמת יציב שתיכנס לתוקפה בשנת 2026. המדיניות החדשה תאסור על קליטת בוגרי רפואה שלמדו את המקצוע בחלק ממדינות מזרח אירופה. במקביל, תכלול את ההחלטה על קיצור תורנויות המתמחים מ-26 ל21-19 שעות, שהחל השבוע בעשרה בתי חולים ברחבי הארץ ובינתיים לא חל על הרפואה המרדימה.

על פי המחקר, שמתבסס על תשאול של מנהלי מחלקות ובכירים בתחום ההרדמה, אם קיצור התורנויות אכן ייצא לפועל באופן מלא בכל בתי החולים ויכלול גם את מקצוע ההרדמה, ייווצר מחסור משמעותי באופן מיידי של 155 מרדימים שלא יהיו זמינים לניתוחים אלקטיביים. בנוסף על כך, בכירים בתחום הרפואה המרדימה טוענים כי גם גל הפרישה לגמלאות של רופאים מרדימים יוצאי בריה"מ לשעבר - עשוי להחריף את המחסור הקיים בכוח האדם.

פרופ' יהודה גינוסר, מנהל יחידת ההרדמה במרכז הרפואי הדסה ואחד מעורכי המחקר, התריע כי "מדובר במתקפה על כוח העבודה של הרופאים המרדימים בישראל בכמה חזיתות בו-זמנית. צמצום שעות התורנויות ובמקביל מתן אפשרות רק לבוגרי בתי ספר זרים לרפואה המאושרים על ידי משרד הבריאות לגשת לבחינת הרישוי הישראלית - תגרום להפסקת עבודתם של רופאים ממזרח אירופה שאין להם הרשאה מתאימה".

לדבריו, "המדיניות של הממשלות האחרונות בנוגע לקיצור שעות התורנות של הרופאים המתמחים פורסמו ללא תכנון תפעולי ותקציבי הולם או משאבים פיסקליים או כוח אדם".

ד"ר שי פיין סיכם: "איך פותרים את זה ברפואה המערבית? באמצעות השקעת תקציבים. בישראל לא באמת התייחסו לכשל השוק הזה. למרות המאמצים שנעשו לגבי המצוקה שתמיד הייתה קיימת - לא באמת יצרו גישור על הפער הזה".

מארגון הרופאים המתמחים מרשם נמסר: "את המצוקה שקיימת סביב מקצוע ההרדמה צריך לפתור היום בלי שום קשר לקיצור התורנויות כי עבודה בשעות אנושיות צריכה להיות נחלת כולם, בכל המקצועות- זה לא פרס ולא הטבה. קיצור תורנויות שווה תוספת כוח אדם כדי לאפשר למתמחה להגיע בצהריים. ותוספת כוח האדם הזו תביא לעלייה דה פקטו במספר הרופאים בישראל".