Israel
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

פסיקת ביהמ"ש, ההיתר של העירייה והערעורים: האירועים שהובילו לעימותים בתל אביב

ביום חמישי דחה בית המשפט עתירה שהוגשה בנושא התפילה בהפרדה מגדרית. יום למחרת העליון דחה ערעור בנושא. העמותה שארגנה את התפילה הוציאה חוות דעת משפטית בערב החג ללא הסכמת העירייה. וואלה! עושה סדר בתסבוכת המשפטית שקדמה למהומות בערב כיפור

עימותים בכיכר דיזנגוף בעקבות תפילה המונית שהיה בה הפרדה מגדרית. 24 בספטמבר 2023/ללא
המתפללים לא הפרו את פסיקת בית המשפט אלא את ההיתר מטעם העירייה. המהומות בת"א/אורי סלע

פסיקת בית המשפט

העימותים בתל אביב, שלשום/אורי סלע

הערעור

  • גם הערעור שהוגש לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים לא עסק בצו שהוצא נגד ארגון ראש יהודי שאירגן את התפילה.
  • בפסק הדין שכתב השופט יצחק עמית, אליו הצטרף השופט יוסף אלרון וחאלד כבוב, נקבע שאין להפוך את החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים.
  • "יכול הטוען לטעון מה ייגרע חלקו של הציבור בהצבת מספר מחיצות קטנטנות בשולי כיכר גדולה ורחבה, ומנגד, יכול הטוען לטעון מדוע יש צורך בכלל במחיצות אלה שעה שניתן להתפלל בהפרדה, תוך הרחקה בין נשים וגברים אך ללא מחיצה, ומדוע לא יסתפקו המתפללים החפצים בהפרדה בדרך של מחיצה בכ-500 בתי הכנסת שבתל אביב", כתבו השופטים.
  • "טובה הסכמה רחבה מפסק דין. טוב היה אילו לא נדרשנו למחלוקת שהובאה לפתחנו, אך משהובאה, איננו יכולים להתנצל מחובתנו לדון ולפסוק", הוסיפו.

מה עכשיו?

חוות הדעת שראש יהודי קיבלה רגע לפני יום כיפור, כולל העובדה שהארגון קבע עובדות בשטח, היו הפרה של ההיתר שהעירייה נתנה.
למרות הכול שני הצדדים עושים שימוש לא נכון בבית המשפט, שכתב במפורש שמוטב שדברים כאלה לא ייפתרו באמצעותו.
מצד אחד ברור שמארגני התפילה נהגו שלא כדין והובילו לפיצוץ היום הכי קדוש בשנה.
מהצד השני המפגינים יכלו להכיל את הפרובוקציה עם הדגלים חרף משקלה המשפטי המוטל בספק.
להבא על מנת שנוכל לחיות פה בשלום צריך להתפשר ובעיקר לכבד.