Israel
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

אושרה ייצוגית נגד מכבי: גבתה תשלומי שב"ן שלא סופקו בגלל סגרי הקורונה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר השבוע הגשת תביעה ייצוגית המוערכת בכ-119 מיליון שקל נגד מכבי שירותי בריאות, בטענה כי גבתה תשלומי שב"ן (שירותי בריאות נוספים) במהלך חלק מסגרי הקורונה שלא כדין. בהחלטה נקבע כי בתביעה נכללים כל מבוטחי מכבי החברים בתוכניות "מכבי כסף", "מכבי זהב" או "מכבי שלי", אשר שילמו בתקופה שבין 15 במרץ 2020 ועד ל-17 במאי אותה שנה, עבור שירותים שלא סופקו להם במלואם בשל התפרצות נגיף וירוס הקורונה.

השב"ן כולל, בין השאר, רפואה משלימה, טיפולי שיניים, חנויות פארמה ובתי מרקחת. התובעת, המיוצגת על ידי עורכי הדין ליאור להב, יקיר שעשוע והדר סטמפו, טענה כי יש להכיר בתביעה כייצוגית מאחר שקופת החולים גבתה ממבוטחיה תשלום מלא, אולם בפועל סיפקה רק חלק מהשירותים. התובעת ציינה כי נקבעו לה בתחילת הקורונה שלושה טיפולים בתחום הרפואה האלטרנטיבית במרפאת מכבי טבעי, אולם שניים מהם בוטלו בשל הקורונה והסגרים. עוד טענה, כי קופת החולים גבתה ממבוטחיה מחיר מלא בגין תוכניות שב"ן אך סיפקה בעבורם, בתקופת הקורונה, תמורה חלקית בלבד.

1 צפייה בגלריה

רן סער
רן סער

יו"ר הקופה, רן סער, כיהן כמנכ"ל מכבי בתקופת הקורונה

(צילום: שאול גולן)

מנגד, טענה מכבי שירותי בריאות, כי יש לדחות את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית וכי חברי הקבוצה לא ביטלו את חברותם בשב"ן ולכן כל עוד החוזה בין הצדדים בתוקף, לא ניתן לטעון כי קיימת התעשרות שלא כדין. עוד נטען כי התובעת היא זו שביטלה את אחד מהתורים, ולא מכבי.

סגנית נשיאת בית הדין לעבודה בתל אביב, השופטת אריאלה גילצר כץ, ציינה בהחלטתה כי השב"ן אינו חלק מהשירות הציבורי הניתן על ידי מכבי, כחלק מסל שירותי הבריאות, אלא מדובר בשירותים נוספים, מעבר לאלו שקופת החולים מחויבת לתת על פי חוק.

השופטת אריאלה גילצר כץ: "מכבי גבתה תשלומי חבר מלאים על מתן זכויות חלקיות ולכן, היא חייבת בהשבה לחבריה. איננו סבורים כי יש מקום שלמכבי יהיה דין שונה מגופים אחרים שהשיבו ללקוחותיהם את הכספים שגבו ביתר (למשל, מכוני כושר)"

"העובדה כי מכבי כפופה למשרד הבריאות, אין בכך כדי לקבוע שהיא אינה 'עוסק' שכן שיקולי מכבי הם שיקולים עסקיים-תחרותיים-מסחריים-כלכליים. בתקופת סגרי הקורונה ניתנה לחברי השב"ן זכות למתן שירותים חלקיים בלבד אולם נגבו מהם תשלומי חבר מלאים. עקב מצב דברים זה נוצרו בתוכנית השב"ן עודפים בשיעור 150 מיליון שקל בחציון הראשון של 2020 (תקופת הסגרים) ועודפים אלו פחתו לכדי 118 מיליוני שקלים בשנת 2020 כולה. עולה מהאמור כי עיקר העודפים נותרו בידי קופת החולים ולא הוחזרו לחברי השב"ן".

עוד נקבע כי "מכבי גבתה תשלומי חבר מלאים על מתן זכויות חלקיות ולכן, היא חייבת בהשבה לחבריה. איננו סבורים כי יש מקום שלמכבי יהיה דין שונה מגופים אחרים שהשיבו ללקוחותיהם את הכספים שגבו ביתר בכל מיני דרכים (למשל, מכוני כושר)... מכבי גבתה מחברי השב"ן דמי חבר מלאים אך סיפקה לחבריה שירותים חלקיים וחברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגובה השבה חלקית של דמי החבר", נכתב בהחלטה.

עו"ד ליאור להבעו"ד ליאור להב

עו"ד ליאור להב, בא כוח התובעת הייצוגית, מסר בתגובה: "החלטת בית הדין ראויה להילמד בפקולטות למשפטים בשל חדשנותה, והיא אבן דרך משמעותית בדרכם של בתי המשפט להתמודד עם ניסיונם הלא ראוי של עסקים לגלגל את הפסדי הקורונה לכתפי הלקוחות שלהם".

ממכבי שירותי בריאות נמסר: ״נדגיש כי כל עודף של הכנסות על הוצאות בשב"ן חוזר אל חברי השב"ן, כפי שציין גם משרד הבריאות. כך היה בעבר וכך יהיה גם בעתיד. חברי השב"ן הם הנהנים היחידים מכל עודף שכזה, שעל פי הוראות החוק אינו מגיע, ואינו יכול להגיע, לקופתה של מכבי. עוד יש לציין כי מדובר בנושא שרלוונטי לכלל קופות החולים״.