Iran

 افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی اولویت سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش چهارشنبه شب مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،محمد ولی روزبهان  در نشست کارگروه رونق،تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی فعال سازی معدود واحدهای تولیدی غیر فعال و راکد در راستای تداوم سیاست های حمایتی سازمان  را  اولویت کاری کارگروه عنوان و تصریح کرد: الگوی موفقی که از چند سال پیش از سوی این سازمان در حال اجرا می باشد، و براساس آن تعداد زیادی از واحدهای راکد، فعال سازی شده اند باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به نقطه صفر نزدیک شویم.

وی با اشاره به فهرست واحدهای غیر فعالی که از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به کارگروه ارائه شده، تصریح کرد: برای هر یک از واحدها،برنامه مدون جداگانه ای به منظور بازگشت دوباره به چرخه تولید از طرقی همچون رفع مشکلات بانکی،مسائل ناشی از سوء مدیریت،تغییر فناوری تولیدی و یا بوروکراسی اداری که موجبات رکود در آن واحد شده باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای برون رفت،در یک برنامه زمان بندی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه و نهاد مربوطه در جهت فعال سازی عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه اگر به هر دلیلی یک واحد امکان بازگشت به مسیر تولید نداشته یا در این مسیر همکاری لازم را انجام ندهد، خواستار اعمال عوارضی به منظور بازگرداندن به روند تولید هستیم افزود: با توجه به اشباع شهرک های صنعتی منطقه،ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی به واسطه تسریع در مسیر راه اندازی شهرک صنعتی ناحیه ۳ منطقه، سومین اولویت کاری کارگروه مزبور است که براساس آن،کار آماده سازی و بهره برداری از شهرک صنعتی جدید منطقه با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین گزارش در این نشست مشاور طرح احداث شهرک صنعتی ناحیه سه منطقه آزاد انزلی،به ارائه گزارشی از طرح مطالعه شده پرداخت که در ادامه مدیرعامل سازمان دستوراتی در خصوص تکمیل زیرساخت های ضروری،استقرار گمرک را صادر و تأکید نمود، طرح مطالعاتی نهایی جهت تصویب به کارگروه ارائه شود.

از سوی دیگر براساس مصوبات کارگروه رونق،تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی، توسعه فضای شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه به منظور افزایش ظرفیت جذب سرمایه گذاران تولیدی-صنعتی به تصویب رسید و مدیرعامل سازمان بر لزوم بهره گیری حداکثری از تسهیلات بانک های عامل برای واحدهایی که به معنای واقعی منابع بانکی را در مسیر تسهیل و افزایش ظرفیت های تولیدی خود استفاده می کنند، تأکید کرد.

برگزاری جلسات کارشناسی رفع موانع و مشکلات تولیدی با حضور دستگاه های ذی ربط برای ارائه به کارگروه جهت تصویب از دیگر مصوبات کارگروه رونق، تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی بود.

منطقه آزاد انزلی با هشت هزار و ۶۰۰ هکتار وسعت دارای ۱۳۰ واحد صنعتی فعال ، ۳۰ واحد در حال احداث و حدود ۲۰ واحد راکد است.