Iran

انتخابات آمریکا ؛ سایه روشن‌های نظر سنجی ها

به گزارش ایرنا ، رادیو فرانسه در گزارشی درباره انتخابات آمریکا گفت : در این شمارۀ روزنامۀ انتخابات، داگلاس کندی، نویسندۀ آمریکاییبه پایگاه فرهنگی محافظه کاران در جامعۀ آمریکا اشاره دارد، آنگاه آخرین خبرها در بارۀ کارزار انتخابات از نظر می‌گذرد و سپس به واکنش‌ها و بازی‌های کاربران با عکسی که ایوانکا ترامپ در صفحۀ توئیتر خود گذاشته پرداخته می‌شود.  

داگلاس کندی، نویسنده سرشناس آمریکائی زادۀ نیویورک که اینک ۶٨ سال دارد و همواره میان کشور زادگاه خویش و اروپا در رفت وآمد است، به تازگی در نوشتاری کوتاه گرایش‌های ژرف سیاسی ـ اجتماعی در جامعۀ آمریکا را یادآورده تا نشان دهد که پیروزی دونالد ترامپ در سال ٢٠١۶ بازتاب و حاصل اتفاق و تصادف نبوده است.

این گرایش‌ها هر چند بگفتۀ او باورِ بیشترین شمارِ شهروندان نیست، اما بشکل پایدار در این جامعه وجود دارد و با فراهم کردن اسباب مناسب، قدرت را در بیشتر دوره‌ها در این کشور بدست گرفته است. «آمریکای درون نشین، یا آمریکائیانِ ساکن سرزمین‌های کم تماس با بیرون که شهروندانی از نظر باورهای مذهبی، بنیادگرا، از دیدگاه خانوادگی خواستار فرزندآوری، در بارۀ مناسبات بین‌المللی، انزواگرا و در زمینۀ اقتصادی، محافظه کارهستند، همواره علیه تجلیات دردناکِ تلاطم‌های امروزین جامعه، دچار غرشی پنهان بوده است». 

این گفتار شرح موقعیت عوام فریبانه، ناامیدکننده و تیرۀ روزگار ما در ٢٠٢٠ نیست. این جملات زیر قلم ریچارد هوفستادر، یکی از مهمترین و روشن بین‌ترین تاریخ نگاران آمریکائی پس از جنگ جهانی دوم، نوشته شده است.

این چند سطر را می توان در کتاب «ضدروشنفکری در زندگی آمریکائی» یافت که تحلیل سیاسی جامعه شناختی شاهکارانه ای از اوست و در سال ١٩۶٣ به چاپ رسید. او برای این کتاب جایزۀ پولیتزر را دریافت داشت.

سال ١٩۶٣ آخرین سال ریاست جمهوری جان اف. کندی است که با بروز فاجعه ناتمام ماند. لازم است یادآوری کنیم که ریچارد هوفستادر این شاهکار خود را در پس دورۀ پر بحران مک کارتیسم و در زمانی نوشته است که به یمن گرایش کندی به انتصاب روشنفکران و فن سالاران در دولت خود، قدرت متکی به دانش امور زندگی عمومی را در آمریکا در دست داشت.

با این حال، هوفستادر، آگاه از طبیعت متغییر رفتار بشر، بخوبی درک کرده بود که بدگمانی و بی اعتمادی آمریکا به هوشمندی و اندیشه موشکافانه عمیقا در فرهنگ ما ریشه دارد و همین آمریکا را در یک تضاد عظیم قرار داده است.

بی سبب نیست که بسیاری از هموطنان من فرضیۀ تحول انواع را رد می‌کنند و خواستار ممنوع ساختن آموزش داروینیسم در مدارس هستند. این چنین آن ٢٠ درصد آمریکائیانی که از چابکی و روشن بینی فکری برخوردارند، در این دورۀ تیره و نا امید کننده از نظر کمی در اقلیت قرار دارند و در انجام هر کاری خود را با جهان پیرامون بیگانه می‌بینند و انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری را یاری بخت می‌دانند که دیگر تکرار شدنی نیست. 

جنگ فرهنگی سازمان داده شده از سوی نیکسون برای پیروزی در انتخابات ١٩۶٨ و سخنان او در بارۀ اکثریت خاموش «آمریکائیان واقعی» در برابر سرآمدان و یا نخبگان ساکن شهرهای دو ساحل شرق و غرب آمریکا و افکار و اندیشه‌های مترقی آنها، نه فقط در دوران ترامپ همچنان ادامه و کارآئی دارد، بلکه بشکلی بیرحمانه شدت و حدت گرفته است.

پیروزی [رونالد] ریگان در سال ١٩٨٠ بر پایۀ سیاست از بین بردن بقایای برنامۀ اقتصادی اجتماعی [فرانکلین] روزولت موسوم به «نیودیل» و چشم انداز بازگشت به یک آمریکای مسیحی سفیدپوست نشین بدست آمد. آمریکای مسیحی سفیدپوست نشین که ما گمان می‌بردیم آخرین تیرهای خود را رها کرده و دیگر تیری در ترکش ندارد. چقدر در این باره اشتباه می‌کردیم.

این جنگ فرهنگی به سه گرایش و باور قدرتمند جاری در جامعه فرصت داد نیروهای خود را برای تشکیل یک سد بسیار استوار در برابر سوسیال دموکراسی مترقی، گشوده به دیگران و از نظر فرهنگی متنوع که از سوی حزب دموکرات اشاعه می‌یافت، هماهنگ و یکپارچه کنند. نخستین این گرایش‌ها، نگرانی مردان سفید پوست از کاهش قدرت خود و سترون شدن اجتماعی خویش است. وحشت از لائیسیته و تسلیم همۀ ابعاد جامعه به منطق کسب و کار و درآمدزائی دو گرایش دیگر بشمار می‌آیند. از همین روست که برنی ساندرز که در چشم انداز سیاسی اروپا در چپ میانه جای می‌گیرد، در آمریکا از سوی رسانه‌های گروه «مُرداک» یک سوسیالیست متعصب تلقی می‌شود.

این چنین است که فاکس نیوز و دیگر سخنگویان پراودا منش حزب کاملاً راست و سفیدگرای جمهوری خواهان، به کمک شماری کارشناس، توانسته‌اند بخش تهیدست و کم دانش قشر عامه مسیحی و سفید پوست را وادارند که با گزینش یک سلسله روسای جمهوری چون ریگان، بوش پدر و پسر و اینک ترامپ به زیان خود رای دهند. سیاست آنان نه تنها طبقۀ گستردۀ متوسط پیشین را نابود کرده است، بلکه عصر طلائین تازه‌ای برای داراسالاران فراهم آورده که از این پس همه چیز به آنان تعلق دارد.

با این حال در دیدگاه ترامپ و فاکس نیوز، این «سرآمدان شهرهای ساحل شرقی» و «کالیفرنیا نشینان گشوده به خارجیان و همجنس گرایان» هستند که به «عظمت» آمریکا زیان می‌رسانند. آنچه در این نگرش ساده لوحانه، که بر اساس آن در یکسو «آمریکائیان واقعی» قرار دارند و در سوی دیگر «فخرفروشان»، بیش از همه آزار دهنده است، پذیرش آن از سوی حدود ٤۵ درصد مردم آمریکاست. این چنین است که با تدارک محدودۀ حوزه‌های رای گیری، دستکاری آراء و نا امید کردن شهروندان سیاه پوست و دگر باشان قومی و جنسی، یک حزب در اقلیت که پایه‌های جمعیتی آن بیرون از پایگاه‌های اقتصادی و فرهنگی دو ساحل شرقی و غربی آمریکا قرار دارد، توانسته کشور را بر اساس دید تنگ نظرانه و بنیادگرای خویش شکل دهد.

اینکه بگوئیم دولت دونالد ترامپ در مدیریت بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا از خود ناتوانی نشان داده و در این زمینه دچار خطاهای وخیمی گردیده، چیزی جز حُسن تعبیر از موقعیت واقعی نیست. این عبارات در زمانی نوشته می‌شود که باز هم زن دیگری رئیس جمهوری را به «آزار جنسی» متهم کرده است و با این حال، راست مسیحی از محکوم کردن آشکار زن ستیزی و انحرافات اخلاقی وی خودداری می‌کند، زیرا او را اسب تروآی خود می‌داند که [با انتصابات خویش] دیوان عالی فدرال را به اندیشه سرای محافظه کاران تبدیل خواهد کرد و از این راه طرح پُراهمیت خود در ممنوع ساختن سقط جنین و حتی جلوگیری از بارداری را به نتیجه خواهد رساند.

در آمریکای دونالد ترامپ، بدرفتاران نه تنها به دام نمی‌افتند، بلکه آنانند که پیروز می‌شوند. و ما مردم که اجازه داده‌ایم دونالد ترامپ اخلاق ملی ما را [بخواست خود] رنگ تازه بزند و استبداد داراسالاران را بر این کشور برقرار سازد، همدست او محسوب می‌شویم.

اخبار کارزار انتخابات

بیش از ٧٠ میلیون تن از شهروندان آمریکا تا چهارشنبه ٢٨ اکتبر با ارسال آراء خود در انتخابات روز سوم نوامبر شرکت کردند. این مقدار بیش از نصف کل شرکت کنندگان در انتخابات سال ٢٠١۶ محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که میزان مشارکت در رای گیری امسال بشکل بیسابقه‌ای نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. ارسال گسترده آراء با پست، بگفتۀ کارشناسان، هم نشانِ اهمیتی است که رای دهندگان برای انتخابات سال جاری و گزینش نامزد مورد نظر خود قائلند و هم از تلاش آنها برای خودداری از حضور در دفاتر رای گیری در دوران شیوع ویروس کرونا حکایت می‌کند.

جمهوری خواهان در ایالت‌هائی که تحت کنترل دارند با برگزاری حضوری رای گیری پیش رس در تلاش جبران عقب ماندگی خود هستند. دموکرات ها در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی و خارجی تباران از آراء بیشتری برخوردارند و افراد وابسته به این گروه‌ها تا کنون کمتر در انتخابات حضوری شرکت کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی روزانه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

بر اساس نتایج نظرسنجی روزانۀ مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جو بایدن، نامزد دموکرات روز چهارشنبه در گرایش‌های رای دهندگان ١١٫٤ درصد بر رقیب خود، دونالد ترامپ، پیشی داشته است.

بر اساس نتایج نظرسنجی روزانۀ مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جو بایدن، نامزد دموکرات روز چهارشنبه در گرایش‌های رای دهندگان ١١٫٤ درصد بر رقیب خود، دونالد ترامپ، پیشی داشته است. 

این نظرسنجی هر روز در میان یک گروه نمونۀ متشکل از ۶٠٠٠ نفر رای دهنده‌ای صورت می‌گیرد که بگفتۀ خود حتماً در انتخابات شرکت خواهند کرد.

در همین حال، دو میانگین روزانۀ کلیۀ نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی دیگر موسسات نشان می‌دهد که جو بایدن روز چهارشنبه با ٧٫٨ تا ٩٫٢ درصد پیشی بر رقیب خویش، همچنان در صدر نظر رای دهندگان قرار داشته است.

اولویت بایدن در ١٠٠ روز نخست
جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از اولویت‌های قاطع صد روز نخست ریاست جمهوری او به تصویب رساندن قانون برابری مدنی برای همجنس گرایان است. او همچنین تعهد کرد که از گسترش برابری در این زمینه و تضمین برخورداری همجنس گرایان از حقوق برابر مدنی در جهان حمایت خواهد کرد. طرح قانونی برابری به ابتکار دموکرات‌ها در سال ٢٠١٩ در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، اما مجلس سنا که در کنترل جمهوری خواهان قرار دارد از تصویب آن خودداری کرد. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرد که وی نخستین نامزد  جمهوری خواهان است که در سخنرانی پذیرش نامزدی رسمی در سال ٢٠١۶ از حقوق همجنس گرایان دفاع کرده و پس از پیروزی بسیاری از آنان را در مناصب گوناگون بکار گماشته است. 

مایلز تیلور، رئیس دفتر پیشین وزیر امنیت داخلی آمریکا، جان کِلی، روز چهارشنبه ٢٨ اکتبر فاش ساخت که نویسندۀ مطلب جنجال آفرین بر علیه ترامپ در روزنامۀ نیویورک تایمز در سال ٢٠١٨ وی بوده است. این مطلب که آن هنگام بدون نام و با تاکید بر اینکه نویسندۀ آن یک مقام دولتی است سر و صدای بسیاری در کشور برانگیخت. وی در آن مطلب به رفتار «سرگردان» ترامپ اشاره کرده و او را در ادارۀ امور کشور ناتوان خوانده بود. وی همچنین تاکید کرده بود که بسیاری از اعضای دولت با او در این زمینه هم رای هستند، اما از ترس انتقام جوئی، دم بر نمی‌آورند. مایلز تیلور در مطلب تازۀ خود که روز گذشته در تارنمای «مدیوم» زیر عنوان «چرا دیگر ناشناس نیستم» منتشر کرد، می‌نویسد «ما تعهدی به سکوت در برابر رئیس جمهوری نداریم. تعهد ما گفتن حقیقت به شهروندان است».

او در نوشتۀ دیروز خود تاکید می‌کند که همچنان «یک جمهوری خواه است» و در دورۀ کار خود در وزارت امنیت داخلی «خواستار موفقیت رئیس جمهوری بوده، اما در بیشتر موارد ترامپ را در برابر بحران‌ها ناتوان دیده و شاهد آن بوده که چگونه ضعف شخصی او شکست‌های بسیاری را به دنبال داشته است». اواز شهروندان آمریکائی می‌خواند در انتخابات پیش رو به جو بایدن رای بدهند.

فاش ساختن هویت مایلز تیلور یکبار دیگر موجب حملۀ سخنگوی کاخ سفید به نیویورک تایمز شد و دونالد ترامپ نیز که در کارزار انتخاباتی در آریزونا بسر می‌برد، خواستار تعقیب قضائی مایلز تیلور شد. 

انتخابات و شبکه‌های اجتماعی

ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا، و همسر او جرد کوشنر همانند شمار بسیار دیگری از آمریکائیان، در رای گیری پیش‌رس انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. ایوانکا روز دوشنبه در حساب توئیتری خود عکسی از خود و همسرش را با در دست داشتن ورقه‌های رای در کنار دونالد ترامپ چاپ کرد و این تصویر خیلی زود توجه کاربران اجتماعی را بخود جلب کرد و برخی از آنان از آن برای انتشار پیام‌های خود بهره گرفتند.

یکی از کاربران با اشاره به انتقادات گسترده دربارۀ  ناتوانی دولت ترامپ در مدیریت بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، شمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به بیماری کوویدـ۱۹ را بر برگه‌های آراء آنان نشاند.

کاربر دیگری همان تصویر را برداشته و کاغذی روی میز دونالد ترامپ گذاشته است که با اشاره به ۲۲۵۰۰۰ کشته روی آن نوشته شده : تا حالا. سطل مرغ سوخاری روی میز دونالد ترامپ هم بزرگتر از آنست که در همان نگاه نخست دیده نشود :

در توئیت دیگری کاربران نام رقیب دونالد ترامپ، جو بایدن و نامزد معاونت ریاست جمهوری، کامالا هریس را بر برگه‌های رای ایوانکا و جارد گذاشته‌اند. آن دو بهتر از هر کس دیگری دونالد ترامپ را می شناسند و می دانند که به چه کسی باید رای داد :

در تصویر دستکاری شدۀ دیگری بر برگۀ رای جرد کوشنر نوشته شده «من همراهی می‌کنم این» و کمانک برگۀ در دست ایوانکا را نشان می‌دهد که روی آن می‌خوانیم «ابله» و این بار کمانک روی برگه دونالد ترامپ را نشان می‌دهد. 

Football news:

Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici