Italy
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Європейський регіональний комітет: функції та зобов’язання 

Європейський регіональний комітет складається з 329 представників місцевої влади, які збираються у Брюсселі 5-6 разів на рік. Кількість представників від кожної держави-члена ЄС залежить від кількості населення тієї чи іншої країни-члена ЄС. Кандидати до ЄРК як представники місцевої влади повинні обов’язково мати політичний досвід управління на регіональному чи муніципальному рівні. Представників до ЄРК призначає Рада ЄС, їхній мандат може бути продовжений на п’ять років.

Відповідно до статуту, Європейський парламент, Європейська Комісія та Рада ЄС повинні заздалегідь консультуватися з Європейським комітетом регіонів, перш ніж пропонувати чи змінювати європейські закони щодо охорони здоров’я, освіти, економічної та соціальної співпраці, транспортних реформ. Після підготовки тієї чи іншої пропозиції ЄРК призначає експерта серед своїх представників для проведення відповідної експертизи. Експерт радиться зі сторонами, зацікавленими в ухваленні нової європейської норми, і після всіх необхідних консультацій, подає письмовий звіт на ухвалення Асемблеєю ЄРК, який може ухвалити його або внести додаткові правки під час чергового пленарного засідання.

Після ухвалення рішення надсилається до установ ЄС. Якщо Європейські інституції не консультуються з ЄРК з питань, які входять до їхньої сфери компетенції, його представники мають повне право звернутися до Суду Європейського Союзу за порушення статуту.

Діючим президентом ЄРК є Васку Кордейро з Португалії, а термін його повноважень, який розпочався у 2022 році, триватиме два з половиною роки.

За один рік Європейський регіональний комітет приблизно оформлює 80 експертиз. До його обов’язків входить також налагодження співпраці з місцевими владами. Наприклад, він допомагає місцевим органам влади отримувати досвід від експертів, які вже мали відповідний досвід з відповідного питання. ЄРК зокрема організовує зустрічі з експертами, асоціаціями, неурядовими організаціями для оцінки європейської політики та публікацій галузевих досліджень.

надає близько 80 висновків на рік, але він також виконує ще одну вирішальну функцію: зв’язок із місцевою владою. Наприклад, він допомагає різним місцевим органам влади обмінюватися досвідом належного управління, вказуючи на найкращі приклади. Або організовує зустрічі з експертами, асоціаціями, неурядовими організаціями для збору думок щодо європейської політики та публікації галузевих досліджень.