logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Lithuania

Kultūros ministerija paskelbė konkursus į keturias atašė pareigybes

Besibaigiant dabartinių atašė kadencijoms, ties ieškoma kultūrinės diplomatijos atstovų Vokietijoje, Lenkijoje, Izraelyje ir Švedijoje.

Kultūros atašė pradėtų dirbti šių metų rugsėjį, kadencijos trukmė – treji metai. Kandidatų dokumentai priimami iki vasario 6 dienos įskaitytinai.

Kultūros atašė yra specialusis atašė, pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis diplomatinėje atstovybėje užsienio valstybėje ar Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje ir užtikrinantis bei įgyvendinantis tarptautinį bendradarbiavimą kultūros ministrui pavestoje valdymo srityje.

Kultūros atašė tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui ir diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovui.

Šiuo metu trylikos Lietuvos kultūros atašė tinklas veikia dvylikoje užsienio valstybių.

Themes
ICO