Lithuania
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

R.Duchnevičius vetavo Vilniaus rajono tarybos sprendimą skirti tik 25 eurų kompensacijas vaikams

Dar prieš mėnesį taryba po pateikimo pritarė mero R.Duchnevičiaus inicijuotam siūlymui kompensuoti šiame rajone gyvenančių vaikų lankymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, minėta suma. Tačiau šį pirmadienį taryboje daugumą turintys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai galutiniame balsavime nusprendė kompensaciją sumažinti kone penkis kartus – iki 25 eurų, rašoma savivaldybės administracijos pranešime.

„120 eurų kompensacija buvo viena iš daugelio priemonių, kurias esame numatę siekdami gerinti ir plėsti ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajone. Šia suma norėjome išlaikyti konkurencingumą su taikoma kompensacija Vilniuje, kuriame gyvenamąją vietą deklaruoja tėveliai dėl to, kad pas mus negauna vaikui darželio. Skaičiavome, kad 120 eurų būtų efektyvus dydis – palengvintų mūsų rajono tėveliams finansinę naštą, savivaldybės biudžetas išaugtų dėl surinktos didesnės GPM dalies“, – pabrėžia R.Duchnevičius.

Mero teigimu, svarbu tai, kad kompensacijos, nustatytos vaiko tėvams (globėjams), skyrimas turi turėti tiesioginės įtakos vaikų interesams, t. y. jų galimybei lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

R.Duchnevičiaus manymu, tarybos narių pasiūlyta 25 eurų dydžio kompensacija yra tik deklaratyvi, objektyviai nesuderinama su ugdymo paslaugų prieinamumo didinimu, neefektyvi ir ekonomiškai nepagrįsta, realiai nesprendžianti susidariusios problemos.

Be to, taryba nubalsavo ir už tai, kad 25 eurų kompensacija būtų taikoma tik Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms švietimo įstaigoms. Mero R.Duchnevičiaus nuomone, ši nuostata diskriminuoja vaikus ir suvaržo jų teises. Jis siūlo kompensaciją skirti, jei vaikas lanko darželį ir kitos savivaldybės teritorijoje.

Skaičiavome, kad 120 eurų būtų efektyvus dydis – palengvintų mūsų rajono tėveliams finansinę naštą, savivaldybės biudžetas išaugtų dėl surinktos didesnės GPM dalies.

„Mes vertiname mūsų rajone veikiančias įstaigas, visos jos prisideda prie rajono klestėjimo, geresnės žmonių gyvenimo kokybės. Tačiau institucijos privalo užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmiausia būtų atsižvelgiama į tai, kas geriausia mūsų rajono vaikams Šiuo atveju, užkertamas kelias vaikams vienodomis sąlygomis gauti tą pačią paslaugą – ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą. Taip ne tik yra apribojama vaiko teisė lankyti pasirinktą mokymo įstaigą, bet ir pažeidžiami vaiko teisėti interesai gauti visiems vienodas įstatymais garantuojamas švietimo ir ugdymo paslaugas. Svarbiausia, kad mūsų rajonai vaikai turėtų realią galimybę lankytį darželį“, – akcentuoja R.Duchnevičius.

Meras potvarkyje nurodo, kad pagal tarybos priimtą teisinį reguliavimą, tam tikros asmenų grupės yra traktuojamos skirtingai: skiriama kompensacija už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, jei vaikas lanko ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo paslaugą teikiančią nevalstybinę ugdymo įstaigą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Tačiau jei vaikas lanko tokią pat įstaigą kitos savivaldybės teritorijoje – kompensacija neskiriama.

Mero teigimu, kompensacijos skyrimas ar neskyrimas priklauso tik nuo ugdymo įstaigos teritorinės priklausomybės, todėl vaikai, esantys toje pačioje teisinėje situacijoje (turintys poreikį lankyti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo paslaugą teikiančią nevalstybinę ugdymo įstaigą), bet lankantys kitų savivaldybių teritorijose esančius darželius, traktuojami skirtingai, t. y. diskriminuojami.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2023 m. rugsėjo 7 d. duomenimis, net 610 vaikų nepateko į ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas Vilniaus rajone. Iš jų yra 165 vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje ir 445 vaikai, kurių faktinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus rajono savivaldybė, tačiau deklaruota gyvenamoji vieta – ne Vilniaus rajono savivaldybėje.

Taigi, Vilniaus rajono savivaldybėje šiai dienai neužtikrintas ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymas 165 joje gyvenantiems vaikams.

Kitas tarybos posėdis numatomas spalio mėnesį.