Latvia

Atbalsta konkurss uzņēmējiem

Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projekta mērķis

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Atbalsta apmērs, EUR

1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 32 782,06

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 25. maija līdz 25. jūnijam.

Projektu īstenošanas termiņš:

ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, projekta īstenošanas termiņš – divi gadi kopš Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads kopš Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana:

projektu iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:

Agnese Bērziņa,

tālr.: 29361190;

e-pasts: agnese.projekti@gmail.com.

Football news:

Pioli about 2:2 with Napoli: One point is a good result
Gattuso on Milan's penalty: the Rule needs to change. Jumping with your hands behind your back is another sport
Milan will offer 25 million euros for Celtic defender Ayer
Klopp on plans: Four years at Liverpool. After that, I want to do nothing for a year
Rogers Pro 1:4 with Bournemouth: Leicester play well only 45 minutes after the break
Inter and Roma are Interested in Garay
Liverpool want to sell Lovren, not let Him go as a free agent. Zenit are Interested in the player