Latvia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kas īsti ir "civilā savienība"?

Tomēr Satversmes tiesa savā 2019. gada spriedumā Saeimai norādījusi, ka likumdevēja pienākums ir nodrošināt visu ģimeņu, tostarp arī ārpus laulības kopā dzīvojošo pāru, juridisko, ekonomisko un sociālo aizsardzību neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas.

Tagad tapis likumprojekts Civilās savienības likums, kas noteiks tiesības šādās attiecībās, taču vienlaikus arī nedos visas tās iespējas, kādas šobrīd Civillikumā noteiktas laulātajiem. Un ir visai skaidrs, ka patiesais iemesls ir viendzimuma attiecības.

Starp melnu un baltu

Reti kuras izmaiņas ir izsaukušas tik asas un pretrunīgas diskusijas kā mēģinājumi legalizēt viendzimuma pāru attiecības. Konservatīvās partijas līdz šim bija kategoriski pret šādu iespēju, liberālās atbalstīja, taču ironiski, ka faktiski savu vēlētājiem publiski doto solījumu aizsargāt tradicionālo laulību pārkāpa tieši Konservatīvie – likumprojektu izstrādāja Jāņa Bordāna vadītā Tieslietu ministrija.

Ļoti daudzās Eiropas valstīs šādi likumi ir pieņemti, un ir arī valstis, kurās viendzimuma pāru laulības visās tiesībās ir pielīdzinātas tradicionālajām savienībām.

Šā likuma pretinieki parasti uzsver, ka jau šobrīd likumdošanā ir visas iespējas šādiem kopā dzīvojošiem cilvēkiem savas attiecības noformēt juridiski un ekonomiski.

Tomēr tā īsti nav. Iecerētais likums ļaus legalizēt arī to dažādu dzimumu pāru kopdzīvi, kuri nevēlas laulāties un dzīvo tā saucamajā civillaulībā, kurai šobrīd nav nekāda juridiskā nodrošinājuma. Diemžēl ir situācijas, kad cilvēki šādā formātā dzīvo kopējā saimniecībā daudzus gadus, bet vienas puses nāves gadījumā mantas juridiskā īpašnieka radinieki pieprasa un arī saņem to mantojumā. 

Kas tad ir civilā savienība

Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar to plānots nodrošināt, lai šobrīd neoficiālajās civilajās savienībās esošie varētu savas attiecības oficiāli legalizēt, to izdarot likumprojektā noteiktajā kārtībā. Tas viņiem ļaus saņemt aizsardzību personiskajām un mantiskajām attiecībām likumā noteiktajā apjomā.

Šobrīd šādiem pāriem nav iespējas pretendēt uz partnera kopšanas tiesībām viņa invaliditātes gadījumā, saņemt nodokļu atvieglojumus, iegūt informāciju un pieņemt lēmumus veselības jomā, saņemt pabalstus dzīvesbiedra nāves gadījumā, nevar mantot kopdzīves laikā iegūtu īpašumu. Problēmas var rasties arī ar kopīgi audzinātu bērnu aprūpes tiesībām un kopdzīves pārtraukšanas gadījumā.

Civilā savienība lielu daļu no šiem jautājumiem atrisinās, un tās faktiskais rezultāts būs divu pilngadīgu personu notariāli noslēgts akts, kas uzsāk vai izbeidz visas likumprojektā noteiktās tiesības un pienākumus.

Šādu civilo savienību būs tiesības noslēgt pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, arī citu valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem. Tādas tiesības būs arī bēgļiem, kuri ir tiesīgi atrasties valsts teritorijā.

Civilās savienības noslēgšana nebūs atļauta personām, kuras jau sastāv laulībā, kurām jau ir spēkā cita civilā savienība, taisnās līnijas asinsradiniekiem, adoptētājiem ar adoptētajiem.

Pēc šādas savienības noslēgšanas informāciju par to iekļaus Fizisko personu reģistrā, un no tā ziņas nonāks vienotajā fizisko personu reģistrācijas un uzskaites sistēmā. Tas nodrošinās valsts un pašvaldības iestādēm tiesības likumā paredzētajā kārtībā šo informāciju iegūt un nodrošināt visas personām paredzētās tiesības.

Izbeigt civilo savienību varēs šādos gadījumos – ar tiesas spriedumu, ar vienas puses nāves iestāšanos, abām pusēm labprātīgi vienojoties un sastādot attiecīgu aktu pie notāra, kā arī ja abas puses izlems stāties savstarpējā laulībā. Tas gan būs iespējams tikai gadījumā, ja savienību būs reģistrējuši vīrietis un sieviete.

Te gan jāatzīmē, ka pastāvot noteiktiem apstākļiem, laulību ir iespējams šķirt arī tad, ja viena puse to kategoriski nevēlas, taču šajā likumprojektā šāda iespēja nav iekļauta.

Tiesības un pienākumi

Tāpat kā laulībā abām pusēm būs savstarpējs pienākums gādāt un rūpēties vienai par otru, kā arī kopējo mājsaimniecību. Arī darījumi (piemēram, kredīti), kurus būs slēgusi viena puse, tiks atzīti par otras puses akceptētiem.

Civilā savienība gan nedos tādas pašas tiesības, kādas Civillikumā ir paredzētas laulību noslēgušajiem – te nav paredzēta pušu uzvārdu maiņa, viņi viens otram nebūs neatraidāmie mantinieki. Proti, civilās savienības puses automātiski nekļūs par kopējā īpašuma mantiniekiem, kā tas ir noteikts Civillikuma izpratnē, taču savienība dos iespēju sastādīt testamentu vai mantojuma līgumu.

Tāpat kā laulībā likums paredzēs, ka manta, kas iegūta pēc civilās savienības noslēgšanas, ir uzskatāma par abu pušu kopīgo mantu, un līguma pārtraukšanas gadījumā tiks pieņemts, ka tā pieder abiem partneriem līdzīgās daļās, ja vien nebūs pierādījumu par ieguldījumu nevienlīdzību. Arī pārdošanas vai dāvināšanas gadījumā būs jāsaņem otras puses piekrišana.

Tāpat šī savienība nedos automātiskas tiesības pārstāvēt vienam otru ārstniecības jautājumos, taču tagad būs likumīga iespēja noslēgt speciālu pilnvarojuma līgumu. Civilo savienību gan nevarēs nostiprināt dzimtsarakstu nodaļās vai baznīcās.

Jāatzīmē, ka daudzi juristi šo likumprojektu vērtē kā visai sasteigtu un nepilnīgu un saista to ar Saeimas vēlēšanu tuvumu. Īpaši tiek pievērsta uzmanība apstāklim, ka likumā faktiski netiek risināti jautājumi par bērnu interešu aizstāvību. Ja savienībā starp vīrieti un sievieti bērns ir kopīgs, tad nekādu problēmu nav, taču viendzimuma pāru attiecībās bērnam var būt tikai viens bioloģiskais vecāks.

Rezultātā pat pēc ilgstošas kopdzīves izbeigšanas pusei, kura nav šis bioloģiskais vecāks, saskarsmes tiesības var tikt pilnīgi liegtas. Piemēram, Latvijā ir bijusi situācija, kad lesbiešu pāris izmantoja kādu vīrieti kā donoru bērnā radīšanā, bet pēc šķiršanās bērna bioloģiskā māte no viņa pieprasīja uzturlīdzekļus.

Lai šis likums darbotos pilnā apjomā, tiek veikti arī grozījumi citos likuma aktos, tostarp Darba likumā – tā grozījumi paredzēs iespēju saņemt desmit dienas ilgu paternitātes atvaļinājumu personai, kura nav bērna bioloģiskais tēvs.