Latvia

Lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.247 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.247 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Vienlaikus ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiks arī tās ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) platības un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA “ARHITEKTS KĀRLIS RUKUTS”, Rīga, Augusta Deglava iela 152 k-3 - 111, LV-1021, kontaktpersona Kārlis Rukuts, tālrunis 29238235.

Ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu veicis un Vides pārskata projektu sagatavojis Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 13.jūlijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu un tā Vides pārskata projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2018.gada 21.jūnijā plkst.16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā).

Football news:

This is the best Milan in years: superkambekom with Juve (3 goals in 5 minutes!) saved the intrigue in Serie A
Zlatan Ibrahimovic: I am the President, player and coach! If I had been in Milan since the start of the season, we would have taken the scudetto
Sarri on the defeat by Milan: we played first-class football for 60 minutes. Then-turbidity
Pioli on the victory over Juve: Milan became a team. We can play even better
Pioli beat Juventus for the first time as a coach
Vardy has scored 10 goals for Arsenal in Premier League matches. Only Rooney has more
Ronaldo scores or gives an assist in 17 consecutive Serie A matches, where he scored 25 (21+4) points