Latvia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem apkures katlu izvēlē

Par katliem interese pieaugusi saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidoto atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecību siltumapgādes sistēmās. VARAM atbalsta programmā viena no atbalstāmajām aktivitātēm ir pāreja no esošajām fosilo energoresursu, piemēram, dabasgāzes, ogļu, dīzeļdegvielas apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām - biomasas granulu katliem, saules kolektoriem un siltumsūkņiem.

PTAC, veicot tirgus uzraudzības darbības, ir apsekojis interneta vietnes, kur tiek piedāvāts iegādāties cietā kurināmā katlus, tai skaitā granulu katlus.

Lai pircēji pieņemtu informētu lēmumu un iegādātos apkures katlus, kuru energoefektivitāte un emisiju līmenis atbilst pašreizējām ekodizaina prasībām, visai nepieciešamajai informācijai ir jābūt brīvi pieejamai tirdzniecības vietā.

PTAC secināja, ka lielākajai daļai preču nav pievienots ne energomarķējums, ne datu lapa, kas ļautu pārliecināties par konkrētās iekārtas tehniskajiem parametriem un atbilstību ekodizaina prasībām, kā arī iekārtu apraksti nesatur pietiekami daudz informācijas, lai varētu pārliecināties par preces atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Centrā skaidro, ka ir svarīgi atcerēties, ka energomarķējums norāda energoefektivitātes klasi un siltuma jaudu, savukārt datu lapa ietver arī energoefektivitātes indeksu, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti un citus raksturlielumus. Ekodizaina informācijas prasības nosaka, ka tehniskajai informācijai, tostarp arī emisiju daudzumam, ir jābūt norādītai lietošanas rokasgrāmatās un ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs.

Lai saņemtu VARAM programmas atbalstu, pircējam ir jāpārliecinās par katla atbilstību ekodizaina un energomarķējuma prasībām.

PTAC atgādina, ka tirgotājam ir jānodrošina energomarķējums un datu lapa - internetā - blakus cenai, veikalā - pēc tirgotāja pieprasījuma. Ja tirgotāja rīcībā nav šo dokumentu, tad tie ir jāpieprasa piegādātājam.

PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, izvēloties apkures katlus. Tāpat PTAC turpinās īstenot tirgus uzraudzības pasākumus pie cietā kurināmā katlu izplatītājiem, importētājiem, ražotājiem un pakalpojuma sniedzējiem, lai pārliecinātos par tirgū piedāvāto cietā kurināmā katlu atbilstību ekodizaina un energomarķējuma prasībām.