Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Asfaltna baza u Potrlici na dva mjeseca i žalba resornom ministarstvu

Kada će početi I biti završeni radovi na magiistralnom putu M8 Pljevlja – granica sa Srbijom još uvijek je neizvjesno. Potrebno je da se na većini puta stavi završni sloj asfalta a činjenica je da je prošlogodišnji propao na mnogim mjestima pa postoji bojazan da isto se ne desi I sa završnim slojem asfalta. Sporan je kvalitet asflata koji se zbog dužine prevoza gubi na kvalitetu jer se dovozi iz Bijelog Polja. Iako u Pljevljima postoji decenijama asflatna baza u Bušnjama, koja je u vlasništvu “Vektre Jakić” ona se ne pominje kao alternative već je sporna privremena asfaltna baza u Potrlici, koju građani ne žele zbog dodatnog zagađenja životne sredine a za koju je Agencija za zaštitu životne sredine dala privremeno rješenje za rad na dva mjeseca.

„Planirana asfaltna baza se može koristiti samo za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-8 (Pljevlja – granica sa Srbijom) I preduzeće „Crnagoraput“ AD Podgorica je dužno da  roku od 30 dana, od dana završetka radova na rekonstrukciji dijela magistralnog puta M-8 (Pljevlja – granica sa Srbijom), ukloni objekat asfaltne baze. Navodi se u ispravku rješenja o odbravanju lokalcije za asfaltnu bazu u Potrlici koje je “Agencija za zaštitu životne sredine donijela  8. Aprila  ove godine.

Negodovanje građana Potrlice na odluku “Agencija za zaštitu životne sredine”  da se odobri lokalcija za asfaltnu bazu u Potrlici završilo se žalbom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma CG. Predsjednik MZ Golubinja Vaso Knežević uputio je žalbu na rešenju o odorenju asfaltne baze u Potrlici Agencije za zaštitu životne sredine. Knežević ističe da  rješenje Agencijje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za asfalt treba odbaciti jer Agencija nije ni trebalo da razmatra Zahtjev za procjenu uticaja asfaltne baze na životnu sredinu, jer takvo postrojenje nije planirano Prostornim planom CG i Prostorno-urbanističkim planom opštine Pljevlja „ni u sklopu gradilišta, a kamoli kao privremeni objekat“. Ta činjenica je sama dovoljna da se nije ni trebao razmatrati Zahtjev za procjenu uticaja asfaltne baze na životnu sredinu.

„Prostor planiran za asfaltnu bazu je prostor za koji je Rudnik uglja A.D. u obavezi da rekultiviše i vrati u približno prirodno stanje nakon završetka eksploatacije, a ne da ga iznajmljuje i da pomenuti prostor izlaže daljim devastacijama sa dovođenjem novih zagađivača i drugih pravnih lica na svoje površine, za koje je u obavezi da iste rekultiviše“, navodi Knežević u žalbi.

Prošle godine  je izvođač radova „Crnagoraput“ dostavila  Urbanističko-tehničke uslove ( UTU) za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-8 Gradac-Pljevlja – granica sa Srbijom koji se dostavljaju za izgradnju bilo kojeg objekta a neophodni su i prilikom procjene uticaja na životnu sredinu i na osnovu istih se utvrđuje da li je potrebno ili nije da se za određeni projekat izgradnje vrši procjena uticaja na životnu sredinu.