Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Lekić: Predsjednik Odbora direktora dvije i po godine posmatrao moje greške i nije me smijenio

Sa željom da ne gubim vrijeme na bespredmetno prepucavanje po medijima sa kadrom Demokrata koji se ne služi elementarnim poznavanjem nijedne od struka koje su zahtjevane sistematizacijom RUPV za mjesto predsjednika odbora, uputio bih ga da ne troši poslednje dane mandata uzalud, da nađe boljeg pravnog savjetnika, jer njegovo saopštenje ne odgovara zakonskim normama. U okvirima stranke koja ga je  delegirala, izgleda da je nezakonitost pravilo, što dokazuju i na meni, jer me je odbor sa njim na čelu nezakonito imenovao, bez moje krivice,  a i na njemu samom, o čemu svjedoče nemušta i zakonski neutemeljena saopštenja.

Koliko je u krivu, a ne u pravu, govori član 5 stav 1 tačka 8 Zakona o radu, koja izričito kaže: – Radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu

 i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom u KVALIFIKACIJI NIVOA OBRAZOVANJA, ODNOSNO U STRUČNOJ KVALIFIKACIJI.

Ni laiku ne treba dodatno objašnjenje.

Što se tiče maštarija gospodina Janjuševića u pogledu  mojih loših postupanja prema RUPV, u koje maštarije Gospodin Janjušević sigurno i vjeruje (nedostatak iskustva na djelu), istakao bih da je on, kao predsjednik Odbora direktora, organa koji vrši strateško upravljanje društvom, postavlja i smjenjuje izvršnog direktora dvije ipo godine posmatrao moje greške i nije me smijenio. Dakle, ove činjenice govore same za sebe, odnosno, gospodin sam stavlja na uvid javnosti dvije mogućnosti, ili da se bavi maštarijama o mojim greškama ili da ne radi svoj posao ako postoje moje greške. Gospodin Janjušević igra šah sa samim sobom, pa sam sebi daje šah i sam sebe matira. Da je imao dovoljno radnog iskustva koje se traži za poziciju koju zauzima, možda ne bi došao u ovu situaciju.

Posebno bih istakao na kraju, opis radnika Rudnika uglja, dato od strane predsjednika odbora direktora Rudnika uglja, kojim ih svrstava u bezlična bića, koja bez svoje volje, zajedno sa porodicama, pune sportske dvorane na političkim skupovima.  Ljude, radnike, posmatra i opisuje sledstveno svojim moralnim pogledima na svijet.

Sve da je zakonito imenovan, sve da zna da radi svoj posao, ovakvo ponižavanje radnika i njihovih porodica, radnika kompanije u kojoj zauzima mjesto predsjednika odbora direktora, bio bi hitan razlog za njegovu smjenu od strane Skupštine akcionara. Čak je i Kolektivnim ugovorom Rudnika uglja predviđeno, da se ponižavajući odnos prema kolegama, smatra razlogom za otkaz ugovora o radu.

Lako je suditi o partiji šaha u kojoj igrač sam sebe matira.

Rudarski pozdrav – srećno!