Montenegro

Naplatom taksi sudovi prihodovali više od milion eura

Crnogorski sudovi su u 2019. godini, po osnovu naplate sudskih taksi, izrečenih novčanih kazni i troškova postupka, ostvarili prihode u ukupnom iznosu od 6.587.424,76 eura, od čega se na prihode od sudskih taksi odnosi iznos od 1.139.993,38 eura, na prihode od novčanih kazni i troškova postupka iznos od 796.765,26 eura i na prihode od kazni izrečenih u prekršajnom i drugom postupku iznos od 4.650.666,12 eura, pišu Dnevne novine.

Navedeni prihodi su iskazani u Godišnjem izvještaju o radu Sudskog savjeta.

Uvidom u Izvještaj, Državna revizorska institucija utvrdila je da su prihodi po osnovu novčanih kazni izrečenih u prekršajnom i drugom postupku iskazani u većem iznosu za 40.931,58 eura u odnosu na iste iskazane po evidenciji Ministarstva finansija.

NEKE KAZNE DUPLO NAPLAĆENE

“Državnom revizoru je dato obrazloženje da je navedena razlika nastala zbog povraćaja pogrešno uplaćenih i duplo naplaćenih novčanih kazni i troškova postupka. Obzirom da sudovi za prekršaje imaju veliki broj naplaćenih novčanih kazni i troškova postupka prinudnim putem, nerijetko se dešavaju greške u dijelu da se novčana kazna duplo naplati. Takođe je navedeno da se često dešava da se povraćaj sredstava ne vrši sa računa na koji su bila uplaćena već sa nekog drugog računa, tako da se navedene finansijske transakcije evidentiraju samo u Glavnoj knjizi Državnog trezora”, navodi se u Izvještaju DRI.

Revizijom je utvrđeno da Služba za finansije i računovodstvo Sekretarijata Sudskog savjeta ne obezbjeđuje analitičku evidenciju prihoda po ovom osnovu.

“Po izjavi odgovornih lica, evidencija i kontrola novčanih kazni i troškova postupka obezbjeđuje se u pisarnicama sudova kroz vođenje kontrolnika novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi, na nivou svakog suda pojedinačno u skladu sa odredbama iz Sudskog poslovnika. Ministarstvo finansija od 2018.godine, na zahtjev Sudskog savjeta, kroz RESS informacioni sistem obezbjeđuje uvid u račune taksi i novčanih kazni i troškova postupka koji omogućavaju pregled uplaćenih sredstva po vrsti prihoda, uplatiocima i iznosima” navode iz DRI.

Oni su preporučili sudstvu da treba da obezbijedi internu evidenciju prihoda koje ostvaruje po osnovu sudskih taksi, izrečenih novčanih kazni i troškova postupka, po vrsti prihoda, uplatiocima i iznosima, a u cilju obezbjeđivanja efikasnog i pouzdanog sistema kontrole naplaćenih prihoda i njihove sveobuhvatnosti, kao i da vrši usaglašavanje podataka o navedenim prihodima sa Ministarstvom finansija.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net