Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nema zainteresovanih za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Metaljka, tender poništen

Niko se nije javio za izvođenje završnih radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Metaljka

Uprava za saobraćaj poništila je tender za izbor izvođača završnih radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Metaljka, dionice od Dajevića Hana do sela Krće.

U obrazloženju odluke navedeno je da je javni poziv poništen jer u predviđenom roku nijedna firma nije dostavila ponudu.

Procijenjena vrijednost radova bila je 1,24 miliona eura.

U tenderu je pojašnjeno da se radi o dijelu radova iz prve faze, koji će se izvoditi po izmijenjenom projektu, a na ukupnoj dužini od 1,7 kilometara. Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 80 ni duži od 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

”Katastrofalno je obrazloženje da nije podnijeta nijedna ponuda. Šta može biti razlog osim projektna dokumentacija i loša procjena vrijednosti radova. Ostaše Pljevlja izolovana i sa ove strane. Na pravcu Vrulja-Mijakovići već dugo se radovi ne izvode i svi rokovi su probijeni. A tek kada će početi rekonstrukcija mosta na Tari”, kazao je predsjednik Ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović.

Rekonstrukcija te dionice regionalnog puta potpisan je 26. maja 2019. između Uprave za saobraćaj i “Crnagoraputa”.

Vrijednost potpisanog ugovora je 12.097.955 eura sa PDV-om. Dužina trase je 16,3 kilometra, a rok izvođenja radova bio je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođaču radova produžen je rok za izvođenje radova usljed kovid pandemije, te problema u vezi s imovinsko-pravnim odnosima, kao i zbog izmještanja visokonaponske i niskonaponske mreže na trasi, i zbog izmjena projektne dokumentacije usljed složenih geotehničkih uslova za izvođenje radova.

Ranije je izvođač radova obavijestio Upravu za saobraćaj da radove ne može dalje da izvodi po ugovorenim jediničnim cijenama usljed promjena cijena građevinskog materijala i energenata… Na sastanku održanom 15. 6. 2022. dogovoreno je da izvođač ipak nastavi izvođenje radova pored nepovoljne situacije u vezi sa skokom cijena.

Država će raskinuti i ugovor sa firmom koja je trebalo da uradi projekat druge faze rekonstrukcije puta Pljevlja – Čajniče, dionice od mjesta Baljenovac do Metaljke, sela na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Ugovor će biti raskinut jer, kako se navodi u Izvještaju o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalanih puteva za 2022. godinu nije ispoštovana dinamika realizacije ugovora za projektovanje zaključenog sa firmom Interprojekt d.o.o iz Podgorice.

Tokom ove godine raspisaće se novi javni poziv za izradu projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija bi obuhvatala dionicu puta od mjesta Krće (Baljenovac) do mjesta Metaljka (granica sa BiH), ukupne dužine 18 kilometara. Projektom je predviđeno povećanje širine kolovoza sa pet na sedam metara, sanacija nestabilnih kosina, izgradnja potpornih konstrukcija i popravka horizontalnih elemenata puta, čime će se ukupna dužina dionice smanjiti na 16,9 kilometara.

Realizacijom projekta stvorili bi se preduslovi za prekategorizaciju ovog regionalnog puta u magistralni.

Put prema Čajniču je jedan od najgorih u državi sa puno krivina, rupa i ulegnuća na asfaltu.

Izvor-vijesti