Montenegro

Osim zaposlenih, u Vojno-medicinskom centru se mogu liječiti i njihove porodice

Ministarstvo odbrane je u prethodnom periodu rješavalo ključna pitanja u cilju poboljšanja kvaliteta života zaposlenih u tom Vladinom resoru i pripadnika Vojske Crne Gore. Tako se u oblasti zdravstvene zaštite radilo na implementaciji usvojenih novih zakonskih rješenja koja su omogućila proširivanje zdravstvenih usluga. Pored zaposlenih u Vojsci, važni korisnici zdravstvene zaštite i usluga u Vojno-medicinskom centru Crne Gore (VMC) postali su i članovi njihovih užih porodica. To, kako je za Dnevne novine istakao direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Mihailo Volkov, dobija na značaju ako imamo u vidu važnost porodice u tradicionalnom crnogorskom društvu.

„Prepoznajući značaj brige o zaposlenima, u strateškim dokumentima Ministarstvo odbrane uvrstilo je jednu od četiri ključne oblasti u dijelu upravljanja ljudskim resursima, a koja se odnosi na personalnu podršku zaposlenima. Pored rješavanja ključnih pitanja u ovom dijelu, fokus u prethodnom periodu je bio i na poboljšanju kvaliteta života naših pripadnika kroz obezbjeđenje kvalitetnijih zdravstvenih usluga”, naveo je Volkov.

Razlog tome je, istakao je Volkov, to što je Ministarstvo prepoznato kao poslodavac koji brine o zaposlenima i koji na ovaj način utiče na povećanje zadovoljstva personala, njihove motivacije i produktivnosti.

„Smatramo da su nematerijalni benefiti, što je dokazano kako u teoriji, tako i praksi, u svim segmentima, pa i u odbrani, jedan od osnovnih faktora zadržavanja kvalitetnog kadra. Vodeći računa o komplementarnosti strateških ciljeva u dijelu upravljanja ljudskim resursima, smanjenjem starosne strukture kadra koje navodi na zaključak da smo stvorili bazu mladih, a samim tim i zdravih vojnih lica, uporedo smo radili na stvaranju zakonskih pretpostavki koje omogućavaju dostupniju zdravstvenu zaštitu, jer smo prije svega svjesni činjenice da je vojna profesija specifičnija i izazovnija u odnosu na ostale”, pojasnio je Volkov.

Kako ističe, održavanje zdravih snaga kroz prevenciju, detekciju i rješavanje zdravstvenih pitanja, utiče na kompletne odbrambene kapacitete naše države, posebno ako imamo u vidu da je zdrav vojnik spreman vojnik.

„Zakonom o zdravstvenoj zaštiti smo omogućili proširivanje zdravstvenih usluga, pa tako važnog korisnika, pored lica u službi u Vojsci, predstavljaju službenici Ministarstva odbrane i ne manje važno članovi užih porodica svih zaposlenih, što dobija na značaju ako imamo u vidu važnost porodice u tradicionalnom crnogorskom društvu. Time je broj osiguranika povećan više od pet puta. S obzirom da Ministarstvo i Vojska predstavljaju jednog od najvećih poslodavaca u zemlji, a imajući u vidu sve potencijalne korisnike, može se zaključiti da smo snažnom voljom i uloženim naporima uspostavili vojni zdravstveni sistem koji može odgovoriti potrebama velikog broja lica”, napominje Volkov.

Prema njegovim riječima, djelujući intenzivno na uspostavljanju kvalitetnije i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite, stvara se i značajan aspekt interne organizacione kulture koja promoviše i vrednuje zdravlje zaposlenih.

„Izvjesno je da će kvalitetne zdravstvene usluge sve više dobijati na značaju, posebno ako uzmemo u obzir savremene izazove sa kojima se čitav svijet suočava. Stvarajući dostupnije zdravstvene usluge i ojačavajući vojni zdravstveni sistem, kako kadrovski tako i materijalno, dokazujemo da Ministarstvo odbrane i država Crna Gora cijeni zalaganje pripadnika Vojske Crne Gore i trudi se da njihove potrebe uvijek stavi u fokusu svog djelovanja”, dodao je Volkov.

PLATE ZAPOSLENIH U VMC VEĆE I DO 45 ODSTO

Kada je riječ o Vojno-medicinskom centru Vojske, načelnica ove ustanove Dragana Čađenović napominje da ona, kako kadrovski, tako i tehnički, obezbjeđuje kompletnu zdravstvenu zaštitu na primarnom i specifičnom nivou za pripadnike Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane.

„U protekle dvije godine značajnim unapređenjem organizacije rada i širenjem kapaciteta pružanje usluga zdravstvene zaštite podignuto je na nivo Poliklinike”, rekla je Čađenović.

Kako je naglasila, praćenjem savremenih dostignuća na polju medicine, te izazova koji se postavljaju pred osoblje Vojno medicinskog centra, sagledano je i pitanje poboljšanja materijalnog statusa medicinskih radnika.

„U okviru zakonskih rješenja koja regulišu ovo pitanje, u odnosu na prethodni period kada je materijalni status zaposlenih medicinskih radnika VMC-a u mnogome zaostajao u odnosu na javni zdravstveni sektor, preduzete su aktivnosti da se ova očigledna razlika izjednači i poboljša u korist vojno medicinskog osoblja. Tako su zarade zdravstvenih radnika uvećane po osnovu medicinskog dodatka, u zavisnosti od stepena stručnog obrazovanja, u rasponu od 10 do 45 odsto”, istakla je Čađenović.

Prema njenim riječima, povećanjem zarada i poboljšanjem materijalnog statusa zdravstvenih radnika kroz novi zakonodavni okvir povećano je interesovanje deficitarnog medicinskog kadra za rad u Vojsci Crne Gore.

„To je dalo konkretne rezultate, pa je u proteklih godinu dana zaposleno pet doktora medicine, od čega dvoje specijalista i više od 10 medicinskih tehničara”, navodi Čađenović.

U istom periodu, naglašava ona, došlo je do povećanja obima i broja pruženih zdravstvenih usluga.

„Istovremeno kvalitet tih usluga je opredijelio pripadnike Vojske i Ministarstva odbrane da potrebu za zdravstvenom zaštitom ostvaruju u VMC, kako za sebe tako i za članove njihovih porodica, što je rezultiralo time da je broj osiguranika u Vojno medicinskom centru povećan više od pet puta u proteklih godinu dana”, kazala je Čađenović.

Upravo povećanje broja osiguranika zahtijevalo je i poboljšanje tehničkih kapaciteta VMC-a, pa su od Ministarstva odbrane obezbijeđena sredstva u iznosu oko 400.000 eura i opremljeni su najsavremenijom opremom biohemijska laboratorija u kojoj je moguće uraditi sve vrste analiza, uključujući hormone i tumor markere.

„Takođe, rendgen kabinet je opremljen najsavremenijim digitalnim RTG aparatom, savremenim ultrazvučnim aparatom, obnovljene su novom opremom i tri stomatološke ordinacije u Podgorici, Baru i Golubovcima, a u toku je prijem terenskog sanitetskog vozila”, predočila je Čađenović.

Kako bi dodatno unaprijedili kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, formirane su ambulante primarne zdravstvene zaštite koje prate organizacijsko-formacijsku strukturu Vojske.

„U tom cilju projektovana je zdravstvena zaštita pripadnika Vojske i u gradovima Nikšić, Kolašin, Andrijevica, što uz postojeće ambulante u Podgorici, Golubovcima, Baru, Danilovgradu i Pljevljima, čini zdravstvenu zaštitu dostupnom na teritoriji cijele zemlje za sve pripadnike Vojske. Takođe, u toku je formiranje i opremanje ginekološkog kabineta, kao i epidemiološke službe”, navodi Čađenović.

Paralelno sa razvojem zdravstvene zaštite i kapaciteta, ističe Čađenović, u VMC su fokusirani i na edukaciju medicinskog kadra kroz plansku dodjelu specijalizacija i subspecijalizacija.

„Trenutno se na školovanju (specijaliazciji) nalaze tri ljekara i jedan ljekar je na subspecijaliziji kardiologije, dok ćemo u narednom periodu uputiti ljekare na specijalizacije otorinolaringologije, epidemiologije i na subspecijalizaciju iz oblasti ocjene radne sposobnosti, s obzirom na specifičnost vojne profesije. Takođe, zdravstvenim radnicima u Vojsci edukacija je obezbijeđena i kroz učešće u međunarodnim misijama, kursevima, trenažima i vježbama”, rekla je Čađenović.

Uvažavajući potrebu za mladim kadrom to je, objašnjava ona, iziskivalo potrebu za realizacijom velikog broja sistematskih pregleda i za dodatnim angažovanjem medicinskog kadra.

„Plan razvoja Vojno-medicinskog centra u budućnosti podrazumijeva razvoj subspecijalističkih oblasti pulmologije, endokrinologije, gastroenterologije, vazduhoplovne, hiperbarične medicine, formiranje pedijatrijske, higijenskoepidemiološke službe, kako bi uspješno, brzo i efikasno odgovorili svim potrebama, izazovima i zadacima”, precizirala je Čađenović.

Sve ovo će, kako ističe, rezultirati visoko specijalizovanim stručnim kadrom za pružanje sveobuhvatnih medicinskih usluga primarne i specifične zdravstvene zaštite.

„Takođe će obezbijediti da Vojska Crne Gore u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama u potpunosti podrži angažovanje medicinskih timova u međunarodnim operacijama i misijama u inostranstvu”, rekla je Čađenović.

Istovremeno je, kako kaže, u planu i da se kapaciteti VMCa stave na raspolaganje i civilnom sektoru, odnosno potrebama javnog zdravstvenog sektora Crne Gore pa se u tom pravcu priprema i odgovarajuća legislativa.

„Trenutno sporazumom između Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojno-medicinski centar pruža usluge specifične zdravstvene zaštite pripadnicima MUP-a”, zaključuje Čađenović.

Football news:

A Bundesliga club cannot be bought. But Volkswagen was able to
Midfielder Bayer Amiri was called a fucking Afghan. After the match, the Union player apologized
Ozil and Arsenal have agreed to terminate their contract. He will complete the move to Fenerbahce at the weekend
Klopp on Bruno: Outstanding player, leader. Good transfer for Manchester United, unfortunately
Paul Ince: Manchester United can beat Liverpool. Two years ago, I would not have said that
Brunu on the Manchester United penalty talk: I don't care. Our attacking players are fast, it is normal that sometimes they earn a penalty
Matip returned to Liverpool's general group ahead of the game against Manchester United. A decision on his participation has not yet been made