Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Prethodni menadžment u EPCG za dva dana 103 lica zaposlio a novi za godinu 188

Ukupan broj zaposlenih u EPCG je manji u odnosu na broj izvršilaca koji je bio utvrđen aktom o sistematizaciji iz 2016.godine a po važećem aktu o sistematizaciji upražnjeno je 125 radnih mjesta. To je odgovor Nikole Rovčanina, izvršnog direktora EPCG, na priču o prekomernom političkom zapošljavanju u državnim kompanijama. Rovčanin kaže da ako se već prave osvrti na zapošljavanje potrebno je da se osvrne i na činjenicu kako je nakon parlamentarnih izbora 2020. godine za DVA dana u EPCG zaključeno 103 ugovora na neodređeno vrijeme ili koji su efekti zapošljavanja 200 izvršilaca u 2019 i 2020. godini?

Iz Vlade je saopšteno da su četiri državne kompanije – Elektroprivreda (EPCG), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Luka Bar i Rudnik uglja Pljevlja (RUP) za godinu su zaposlili 630 radnika. To je zaključeno u informaciji Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) upoređivanjem podataka od 31. decembra 2020. i 2021. godine.

„EPCG ima najniži trošak za zarade u istoriji kompanije od svega 6,35% i ubjedljivo je najnižiji u regionu, a siguran sam među najnižim u Evropi, navodi izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin ističući da je za prethodnih 15 mjeseci prosječna starosna struktura kompanije smanjena sa 48,8 godina na 45,82 godina;

Rovčanin navodi da je u radni odnos primljeno 112 visokoškolaca, od tog broja dominatan broj u okviru FC Proizvodnja ističući značajne uštede u odnosu na raniji period jer su troškovi prekovremenog rada smanjeni za 50%. a utošak goriva smanjen 3%;

Nakon desetina inspekcijijskih pregleda broj nepravilnosti je 0, kaže Rovčanin dodajuću da je zaštita na radu nivou da su zabilježene 2 lakše povrede, a uz to kompanija je dobila i nagradu iz te oblasti.

Saradnja sa sindikatom na najvećem mogućem nivou: povećane zarade, dupliran stambeni fond za zaposlene, poboljšani uslovi rada.

Rovčanin navodi da javnost treba i da se zapitaa zšto ogroman broj prekovremenih sati i ogroman angažman externih firmi?

Da tema nije zatvorena Rovčanin navodi rečenicom E koliko toga ima…