Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Škole uskoro dobijaju asistente za sprečavanje vandalizma

Pogledajte i

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš donio je krajem jula odluku da opštinska organizacija Demokratske partije …

Pljevaljske Novine Društvo 25 Pregledi

Škole u Crnoj Gori uskoro će dobiti asistente koji će osoblju pomagati u sprečavanju nasilja i vandalizma.

 (foto: Policijska akademija, Danilovgrad)

Kako je objavljeno u dokumentu na sajtu Vlade Crne Gore, asistenti će se obučavati u Policijskoj akademiji u Danilovgradu i obuka će trajati 35 dana.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 29. septembra, a obuke će početi 2. oktobra.

Ukupan broj polaznika u programu treba da bude 20. 

Kandidati moraju da imaju položen ispit za upravljanje vozilima „B“ kategorije, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti.

Kandidatu moraju priložiti i dokaze da nijesu pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv njih nije pokrenut krivični postupak, dokaz da nisu kažnjavani za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, odnosno da za takav prekršaj nije pokrenut postupak, kao i da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Aplikacioni obrazac za prijavu na ovaj program obuke može se naći na sajtu Policijske akademije.

Izvor-rtcg