Montenegro

Vučković prijavljen Sudskom savjetu: Pripravnici mjesto šefa uprkos protivljenju Uprave za kadrove

Predsjednik kotorskog Osnovnog suda Branko Vučković imenovao je Ninu Bulajić za u pravnicu pisarnice u tom sudu uprkos rješenju Uprave za kadrove, koje potpisuje direktorica SvetlanaVuković,u kojem se navodi da taj kandidat ne ispunjava uslove, piše Dan.

O tome su obaviješteni i Sudski savjet, Inspekcija za nadzor i ombudsman.

U pritužbi koja je dostavljena Sudskom savjetu, a u koju je Dan imao uvid, navodi se da je Bulajić nezakonito dobila rješenje na neodređeno i traži se hitno postupanje.

Mjesto upravitelja pisarnice bilo je upražnjeno nakon odlaska Maje Mršulje, koja je tu funkciju napustila sporazumno. Nakon toga, predsjednik Osnovnog sudau Kotoru donosi rješenje da se tada sudijski pripravnik Nina Bulajić rasporedi za v.d. upravitelja sudske pisarnice.

O spornom imenovanju Sudski savjet je nedavno obavijestila Aleksandra Čolan, koja je zaposlena u Osnovnom sudu u Kotoru.

“Ovim radnjama Vučković je doveo u neravnopravan položaj kako mene, tako i druga zaposlena lica, jep je postupao suprotno članu 13 Zakona o državnim službenicima i namještenicima Crne Gore, koji glasi: „Zabranjeno je dovoditi u povlašćeni, odnosno neravnopravni položaj državnog službenika, odnosno namještenika, u ostvarivanju njegovih prava i obaveza, ili mu uskraćivati, odnosno ograničavati prava, a naročito zbog političke, rasne, vjerske ili polne pripadnosti ili po osnovu drugog ličnog svojstva.” Nakon ovog nezakonitog i diskriminatorskog rješenja, predsjednik suda donosi novo rješenje za isto lice dana 5.1.2018. godine, iako imenovana ne ispunjava uslove za zaposlenje na neodređeno vrijeme”, ukazala je Čolan u pritužbi.

Kako je dalje navela, na interni oglas državnog organa prijavilo se isto lice, Nina Bulajić, koja, kako je navedeno u dopisu Uprave za kadrove, ne ispunjava uslove iz oglasa iz razloga što nema zasnovan radni odnos u Osnovnom sudu u Kotoru.

“I nakon dopisa Uprave za kadrove, predsjednik kotorskog suda ipak donosi rješenje po kojem Bulajić zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, a koje je nezakonito i nema pravno dejstvo. U rješenju je naveo da Bulajić ispunjava uslove iz navedenog oglasa. To je urado iako mu je Uprava za kadrove dostavila dopis u kojem tvrd i da ona ne zadovoljava uslove. Ovo je protivno Zakonu o državnim službencima i namještenicima, koji glasi: „Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, državni službenk iz člana 55 st 1 i 2 i lice kojem je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 a l .1,2 i 4 ovog zakona.“ Već skoro šest mjeseci se borim da dođem do svih vama dostavljenih podataka. To sam uspjela u postupku koji sam vodila pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama”, piše u pritužbi.

Sudskom savjetu je uz ovaj dopis dostavljena kompletna dokumentacija iz koje proizilazi sve što je navedeno u pritužbi.

“Kako se u radnjama predsjednika Osnovnog suda u Kotoru prepoznaju nezakonite radnje i prekoračenje njegovih ovlašćenja, to je potrebno da na osnovu podnijete pritužbe preduzmete sve radnje u sprečavanju daljeg dejstva predmetnih pomenutih rješenja i preduzmete sve potrebne radnje u vašoj nadležnosti za sankcionisanje”, navodi se u dopisu.

Bulajić ispunjava uslove i jedina se prijavila na konkurs

Predsjednik Osnovnog suda Branko Vučković kazao je da je Nina Bulajić ispunjavala sve uslove koji su traženi konkursom. Uz tog kako je dodao, ona se jedina prijavila na konkurs.

U obrazloženju koje je naveo prilikom imenovanja Nine Bulajić na funkciju upravitelja pisarnice, Vučković je podsjetio da, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru poslovni broj 1-8-Su.59 /2013 od 27.5.2013. godine, za upravitelja pisarnice uslovi su da ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit, tri godine radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

Kako imenovana ispunjava uslove, to je predsjednik suda na osnovu ovlašćenja iz člana 134 stav 1, a shodno članu 35,36,37 i 38 stav 1 Zakona o državnim službenicii i namještenicima, riješio kao u dispozitivu”, navodi se u obrazloženju odluke o imenovanju.

Football news:

Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull
Real Madrid conceded 9 goals in 5 rounds of the Champions League group stage for The first time
Flick about 1:1 with Atletico: after Muller and Gnabry came on as substitutes, Bayern added to the movement
Muller scored his 47th goal in the Champions League and moved into 10th place ahead of Inzaghi. Zlatan and Shevchenko have 48 goals each
Liverpool and Porto broke into the Champions League play-offs - there are already 8 teams. Which ones? And who is about to be added to them?
Now Liverpool are also without Alisson. The group was won by his 22-year-old substitute with 0 minutes in the Premier League and the Champions League