Madagascar
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Fampandrosoana eny Ambanivohitra : Tanteraka ny fanesorana ny elanelany eo anivon’ny kaominina…

Temps de lecture : 2 min.

Tanteraka ny famakiana ny lalana 20Km tao amin’ny distrika Toamasina II sy ny kaominina ary ny fokontany. Mampitohy ny kaominina Ambanivohitra Ampasimbe Onibe sy ny fokontany Mahatsara faharoa sy fokontany Vohimbato. Tany amboalohany dia asa tanamaro no nentina nanaovana ny fanokafan-dalana tamin’ny alalan’ny angady sy antsy, ny teo anivon’ny faritra kosa dia niantoka voamaina sy omby nataon’ny fokonolona sakafo nandritra ny asa tanamaro. Tao anatin’izany dia nandefa milina lehibe ny faritra atsinanana avy amin’ny filoham-pirenana, izay nanohizana ny tsy vitan’ny asa tanamaro, noho ireo tendrombohitra manamorona ny asa tanamaro. Araka ny fanazavan’ny taon’ny sefo fokontany ny Mahatsara II Atoa Bety Arson, fa mahatratra andian’olona an’arivony ny nanao ny asa isaky ny talata sy alakamisy ary ny alahady.

Manana fokontany miisa 11 ny kaominina ambanihotra Ampasimb& Onibe, ary manana mponina hatramin’ny 23.607 eo. Amin’izao maintso ahitra izao dia vokatra roa manana ny lanjany eran-tany no misy an-toerana dia ny jirofo sy ny lodsia, raha efa tapitra kosa ny resaka lavanilina. Rah any fanazavan’ny sefo fokontany tao Vohimbato Atoa Laiafy Emilien sy Bety Arson ben’ny Tanana ao Mahatsara II dia nahatratra 6.000.000 ariary ny tamerimbidy nampidirin’ny taom-pihotazana lodsia ny taona lasa, raha nahatratra 40 taonina ny vokatra lavanilina nandalo teo amin’ny kaominina. Nilaza ny governoram-paritra Rafidison Richerd Théodore, fa ho tsara ny vidin’ny vokatra manomboka izao fa nisokatra ny lalana nataon’ny fokonolona sy ny faritra, ka araka ny fantatra dia 25.000 ariary ny vidin’ny iray kilao amin’ny jirofo any an-toerana amin’ny fahavitan’ny lalana.

Ankoatra izay dia maro ireo fokontany vao sambany nahita fiara sy bulldozer tonga tao an-tanana izy ireo tamin’ny fanamboaran-dalana izao. Fokontany 05 izay misitraka ilay lalana 20Km; ny loza anefa dia noteraka fisaram-panambadiana mpivady mihintsy ny fahatongavan’ny Bulldozer tany an-toerana. Ny tantara no nahalalana fa variana nijery ity fitaovana fanamboaran-dalana ity ialy ramato, ka adinony hatrany nahandro ny sakafom-badiny, ka raikitra teo ny ady teo amin’ity mivady ary fiara tamin’ny fisarahana mihintsy izany noho farany. Ankilan’izany dia noho ny ezaky ny fokonolona sy ny tanora nanokatra ny lalana dia notoloran’ny governora jiro “cobra” izy ireo hanazavana ny Tanana.

Malala Didier