Madagascar
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Foara ara-toekarena sy ara-barotra eto Toamasina : Hanomboka anio ary tsy hifarana raha tsy ny alahady…

hifarana raha tsy ny alahady…

Tena zava-dehibe ho an’ny faritra Atsinanana ny fanaovana ity foara ara-toekarena sy ara-barotra nanomboka androany ity, satria ho avy eto amintsika manomboka izao ihany koa ny PIC3 hisahana ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-pizahan-tany, ankoatra ireo asa hafa atao ao anatin’izay, hoy ny govenoran’ny faritra Rafidison Richard Théodore. Izay no mahatonga ny faritra Atsinanana miezaka amin’ny fampiroboroboana ny orinasa madinika ho an’ny tanora amin’ny alalan’ny Ong « La Fabrique », izay tena manampy ireo tanora amin’ny sehatry ny fandraharaharana.

Maro be ireo mpandray anjara tamin’ity foara ara-toekarena sy ara-barotra eto Toamasina nanomboka andraony ity. Feno tranoeva nandraisana ireo mpampiranty entana ny araben’ny fahaleovan-tena eto Toamasina, ka heverina ho mahatratra hatrany amin’ny an’arivony ireo mpandray anjara raha ny zava-misy.

Nambaran’ny governoran’ny faritra Atsinanana hatrany fa eo amin’ny kaominina 20 manamorona ny lakan-drananon’i Pangalana no hanaovana ny ezaka amin’ilay hoe agrisbusiness sy ny resaka fizahan-tany. Ny fanazavan’ny banky iraisam-pirenena koa anefa dia faritra manamorona ny morontsiraka ankoatran’Analamanga no tafiditra amin’ny fandaharan’asa PIC3 vatsian’izy ireo vola ity, izay ahitana an’Analanjirofo – Atsinanana – Vatovavy – Fitovinany – Atsimo atsinanana…

Ao anatin’izao fanombohany PIC3 izao anefa dia eo am-pamaranana ny PIC2 koa ny banky iraisam-pirenena, ka ny vokatra azo hatramin’ny taona 2017 nisian’ny PIC2 dia tanora mahatratra 324 no nahazo tombontsoa taminy tao anatin’ny fandarahan’asa MIARY. Tao anatin’ny MIARY I dia niisa 107 ireo tanora ka ny 53% tamin’izany dia vahivavy. Tao anatin’ny MIARY II dia tanora 217 no nahazo tombotsoa tamin’ny famatsiambola.

Ny fandaharanasa MIARY dia natao ho an’ny tanora 21 hatramin’ny 45 taona, manana ny maripahaizana BEPC faraharatsiny, ka ny resaka fananganana “StartUp” no natao nandritra izany. izay no antony nisian’ireo tanora efatra avy eto Toamasina sy faritra hafa nandray anjara tamin’ny fampahafantarana ny asa noforoniny sy efa ahazoany vola amin’izao fotoana izao. Ny PIC2 dia nahitana ny faritra Diana – Atsimo andrefana – Anosy – ary Sainte Marie, izay nanomboka ny taona 2017 ny fampiasam-bola taminy.

Manana olana ara-pampandrosoana ara-toekarena i Madagasikara, hoy ny banky iraisam-pirenena nanazava ny fanombohan’ity PIC3 teto Toamasina. Vokany, araka ny tarehimarika nivoaka, dia tsy nisy afa-tsy 0,3 tapitrisa dolara monja no tafavoakan’i Madagasikara tamin’ny fananganana ireo “StartUp” tetikasan’ny tanora ny taona 2021. Mila manao ezaka i Madagasikara manomboka izao mba hanatratra ireo fahatarany samihafa, hoy hatrany ny solontenan’ny banky isam-pirenena tonga teto Toamasina.

Ankoatra izany dia inoana fa hitondra fampandroana maharitra ny faritra hiasany ity PIC3 ity, araka ny resaka nifanaovana tamin’ny governoran’ny faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore. Tafiditra ao anatin’ny politikan’ny faritra rahateo ny fanomezan-danja ny resaka fambolena amin’ny alalan’ny agrisbusiness sy ny resaka fizahan-tany manamorona ny lakan-dranon’ny Pangalane ity noho ireo otrikarena maro ao aminy.

Malala Didier