Madagascar
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

MARC RAVALOMANANA SY NY FIFIDIANANA. NY TANTARA TSY FANADINO

ETO TSINDRINA RAHA MBOLA MINIA TE-HANAO TOA AN'I MASINDAHY TOMASY

Vao manomboka ny taom-baovao dia Fanapepona ny saim-bahoaka no ataony vain-dohan-draharaha. Ka n’inona n’inona no ho lazainy mandritra ity taona 2023 ity ka hatrany amin’ny faha-74 taonany dia toa ny 4L sy Frigo isan-tokan-trano ihany. Fampanantenana poakaty.

Niaiky izy fa resy tamin’ny 2018 ary niarahaba soa aman-tsara ny Filoha voafidim-bahoaka, Andry Rajoelina.

Ny Tantara voasoratra tsy mandainga mihitsy. Raha resaka « doublons » dia tamin’ny 06 Febroary 2018 ingahy Thierry Manantsoa Rakotonarivo, Filoha lefitry ny CENI, no nanambara fa : “nisy ananarana “doublons” miisa 220.000 no hita rehefa nanao fanamarinana (“vérification”) ka nesorina tao amin’ny lisitra. Izay, hoy koa izy, no nahatonga ny isan’ny mpifidy tafiditra ao anaty lisitra ho 9.715.000. Raha tsy natao ny fanesorana ireo ”doublons” ireo dia nahatra 10 tapitrisa ny isan’ny mpifidy.

Ny 28 febroary 2020, asa inona no nahazo an’ingahy Thierry Rakotonarivo -ny marina : dia firy miliara no vola azony ?- fa dia namoaka isa nampisavoritaka ny tontolo politika malagasy. Izany dia nialohan’ny fivorian’ny Parlemanta (Antenimierampirenena sy Antenimierandoholona) sy taoriana ny fitsanganan’ny antoko Tim sy Hvm ho mpanohitra.


Nilaza mantsy izy fa “mbola nisy “doublons” miisa 110.000 ny lisi-pifidianana tamin’ny taona 2018. Ny “doublons” dia CIN roa laharana sy anaranan’ny tompony fa tsy mitovy adiresy. Nisy mihitsy aza ny “triplons”…

Tsy vitan’izay fa mbola nanambara izy fa nisy mpifidy miisa 1.162.512 manana CIN mitovy laharana ! Tena toa baomba tokoa no nandraisan’ny tontolo politika malagasy izany fanambarana izany.

Ary taty aoriana kely, na dia niezaka nanazava aza ingahy Thierry Rakotonarivo -izay toa nanjavona tanteraka (asa mihina ny volabe azo, fa tsy tsapany fa nanozona ny taranany izy)ny voalohan’ny volana mars 2020, ankatoky ny “confinement”, dia nojapin-dry manampahaizana amin’ny fanamaitisana ny fiainana eto Madagasikara (fa ny azy any ivelany any lafatra) io resaka “doublons” io.

Zaran’i Dada Ravalomanana aza, 01 taona taty aoriana niarahabany ny Filoha Rajoelina, nisy izay fa dia “doublons” maraina, atoandro, hariva, no litanian’ireo jenjin’ny fankahalana. Ingahy Thierry Rakotonarivo moa dia nametra-piakana ny 11 marsa 2020. Mino ve isika fa sambatra izy izao ?…


Fa mba fantatr’izy ireo malemy saina lalaovin’i Fanirisoa Ernaivo ve izany Jeneraly Charles Rabemananjara izany ? Minisitry ny Atitany izy talohan’ny nanendren’i Marc Ravalomanana azy ho Praiminisitra. Izy no mpanjakan’ny hala-bato teo amina fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara.

Tamin’izany taona 2006 izany, ny ministeran’ny Atitany no nikarakara ny fifidianana rehetra ary ao amin’ny “Coupole” ao Anosy no nivoaka ny vokatra mian-dalana.

Fa io 03 Desambra 2006 nanaovana ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena io dia tapakandro no tapaka ny herinaratra. Izany no niseho rehefa niakatra ny vokatra ka nihena ny vato azon’ny Filoha-Kandida Ravalomanana. Asa ihany fa lafobe koa angaha ny “groupe électrogène” tamin’izany ? Fa rehefa niverina ny jiro dia tsy nanome ampaham-bokatra mihitsy ny Rnm sy ny Tvm. Ny ampitso alina dia iny fa niakatra ary niakatra hatrany ny isam-baton’i Dada.

Inona moa no niafarany fa “premier tour dia vita”. Fa ny faharoa taoriany no nahavariana. Ireto ny telo voalohany tamin’izany izay namerenana ilay “caution”:

- Marc Ravalomanana : 54.79%

- Lahiniriko Jean : 11,65%

- Roland Ratsiraka : 10,14%

Ny faharoa noroahany aminy naha minisitry ny Asa vaventy azy, nikasika ny RN44; ny fahatelo nogadrainy amina antony tsy nazava…

Fa noho io zava-bita io dia voatendry Praiminisitra nisolo an’Itompokolahy Jacques Sylla, ny Jeneraly Charles Rabemananjara, ny 20 Janoary 2007. Izany hoe 11 volana talohan’ny naha voafidy an’i Tale jeneralin’ny Injet, ho Ben’ny tananan’Antananarivo. Ny 12 Desambra 2007, nandreseny jy kandidam-panjakana, Hery Rafalimanana izay nanana ny rafim-panjakana teo am-pelatanany anefa.


Romotra i “Dada Ravalo” ary noroahiny sady nompainy io Hery Rafalimanana io. Izany ny Tantaram-pirenena malagasy marina tsy azo foronina, Tompokolahy sy Tompokovavy !

Izao ingahy Marc Ravalomanana dia efa milaza etsy sy eroa fa tsy ho ekeny ny voka-pifidianana. Ka maninona no mihevitra hilatsaka, rehefa tsy itokisanao ny CENI sy ny HCC ? Nilaza koa izy fa tsy manaraka ny torohevitry ny Sadc sy ny Vondrona eoropeana sy ny Francophonie, ireo rafim-panjakana malagasy ara-dalana ireo.


Farany tsara ho fantatra sy ho tadidy : nogadrain’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tany Antsiranana, nankaiza ireo mpomba azy tamin’izany ? Izao toa miara-dia ry zareo, ny nanagadra sy ilay nogadraina. Tena tsy misy tranon-kenatra mihitsy ireto mpanao “polifika” eto Madagasikara ireto an ! Indrindra ireo miseho ho lohany…

Ireo ambany ireo ny ampahan’ny tatitra nataon’ny iraky ny "Francophonie" mikasika ny fifidianana tamin’io 03 desambra 2006 io. F’inona moa no niraharahiany an’ireo ? Fa ny fangalarana isa tao amin’ny “Coupole” sy ireo manaraka ireo no nahalany azy Filoha. Tsy nahagaga fa roa taona monja, ny taona 2009, dia naloan’ny vahoaka izy.

Tohizo ny lainganareo ry vazaha taratasy isany sy ry “Dada mandrapahafaty”, fa ireo voasoratra ireo no marina tsy ho adinon’ny Tantara.

Extraits du rapport de la Mission d’observation de la Francophonie qui était à Madagascar du 27 novembre au 7 décembre 2006


La mission a noté :

- le nombre pléthorique d’électeurs dans certains bureaux de vote (allant souvent au-delà de 3000) y a relativisé la fluidité de la circulation et favorisé la prolongation du temps des opérations électorales ;

- le nombre relativement élevé et significatif des cartes d’électeurs non distribuées ;

- l’absence de contrôle de l’état des doigts d’électeurs à leur arrivée a été manifeste dans certains bureaux de vote ;

La Mission a noté une disparité dans la compétence du personnel électoral. Elle a relevé que dans les bureaux de vote situés en ville, celui-ci était au fait de ses attributions et s’employait à les respecter. Ce qui n’était pas toujours le cas dans les bureaux de vote en milieu rural.

Les membres de la mission ont, par ailleurs, constaté que, exception faite des délégués du candidat Ravalomanana qui étaient présents dans la totalité des bureaux de vote visités, la présence des délégués représentants les autres candidats était fort limitée, voire réduite ; leur nombre variant selon les bureaux de vote.

Les membres de la mission ont, en outre, vérifié la présence des observateurs nationaux, principalement ceux du CNOE œuvraient dans un nombre significatif de bureaux de vote.

Il convient de relever qu’au sein des bureaux de vote visités, les membres de la mission ont constaté que les bulletins de vote de tous les candidats n’étaient pas mis à disposition des électeurs. En effet, en application de la législation électorale (article 47 du Code électoral) qui met à la charge de chaque candidat les frais d’impression de ses propres bulletins de vote, sept candidats (Manadafy Rakotonirina, Monja Roindefo, Elia Ravelomanantsoa, Ferdinand Razakarimanana, Philippe Tsiranana, Daniel Rajakoba et Jules Randrianjohary), n’ont pu déposer la totalité des bulletins de vote requis au terme du calendrier précis établi par le décret n°2006-672 du 12 septembre 2006, organisant le dépôt de ces bulletins de vote. Les bulletins de vote déposés par les candidats dans le délai légal ont été répartis par l’administration auprès des bureaux de vote indiqués par les candidats eux-mêmes pour en être les destinataires.

En conséquence, l’indisponibilité de l’ensemble des bulletins de vote dans les bureaux de vote a caractérisé le scrutin du 3 décembre. Dans la quasi-totalité des 17 581 bureaux de vote, les bulletins des candidats Daniel Rajakoba, Ferdinand Razakarimanana, Monja Roindefo et Philippe Tsiranana n’étaient pas disponibles. Huit à dix bulletins sur les quatorze candidats étaient en moyenne présents dans les bureaux de vote, créant de ce fait des distorsions notables dans le déroulement du scrutin.

Face à cette situation, et afin d’éviter tout incident consécutif à l’absence de tous les bulletins de vote dans les centres de vote, le ministère de l’Intérieur a, la veille du scrutin, donné l’instruction aux présidents de bureaux de vote de recueillir les bulletins de vote qui seraient fournis par les mandataires des candidats auprès des bureaux de vote le jour même du scrutin ; de ne pas les mettre à la disposition des électeurs dans le bureau de vote, mais de les décompter comme étant valables lors du dépouillement s’ils étaient déposés dans les urnes. Cette mesure, qui aurait pu être à l’origine de confusion, n’a toutefois reçu qu’une application marginale.

La mission francophone a relevé :

- Les insuffisances nombreuses dans les listes électorales en termes d’erreurs matérielles et d’omissions qui, en raison d’une informatisation effectuée dans la hâte, n’ont pu être établies selon le protocole retenu. Cette situation a entretenu, au sein de l’opinion publique, le doute et le discrédit sur la réalité des listes électorales;

La mission francophone a vérifié qu’en dépit de la volonté maintes fois soulignée par les autorités politiques de conférer une indépendance effective aux institutions impliquées dans l’organisation du scrutin, la réalité de celle-ci n’est pas toujours perçue comme telle par bon nombre d’acteurs politiques et par l’opinion publique.

Il conviendrait de relever que la pleine participation de l’électorat au scrutin du 3 décembre a souffert des insuffisances liées à l’établissement des listes électorales ainsi que des difficultés constatées dans la distribution des cartes d’électeurs. Cette situation est attestée par le nombre relativement élevé et significatif des cartes d’électeurs non distribuées, et qui sont demeurées auprès des bureaux de vote, conduisant, de facto, à l’exclusion d’une partie de l’électorat à participer au scrutin.

C’est certainement ce paramètre visant l’observation de la tenue d’élections libres, fiables et transparentes tel que le prescrit la Déclaration de Bamako que la Mission a pu relever le plus grand nombre de points peu satisfaisants. En effet, dès la phase préélectorale, les exigences d’un égal traitement au niveau des conditions d’éligibilité ont été évoquées par certains candidats dont le dossier de candidature a été rejeté par la Haute Cour Constitutionnelle. Pendant la campagne électorale, certes le temps d’antenne alloués par le Conseil national électoral aux divers candidats sur les médias audiovisuels publics a été bien respecté ; toutefois, un déséquilibre dans le traitement équitable de l’actualité des candidats par les médias audiovisuels publics, aussi bien dans le temps d’antenne accordé que concernant la surface rédactionnelle retenue en faveur du candidat Ravalomanana, enfreignant le pluralisme et l’équilibre de l’information dans les médias publics, a été relevé.

La rupture de l’égal traitement des candidats a surtout été vérifiée à travers l’autorisation temporaire, à titre d’expérimentation, accordée à la radio et la télévision de Malagasy Broadcasting System (MBS), des chaînes faisant partie du groupe Tiko appartenant au candidat Ravalomanana, pour des émissions nationales satellitaires. Cette autorisation devant se terminer à la fin du mois de juin 2006, sans possibilité d’une éventuelle prorogation, a largement débordé le délai initialement accordé pour perdurer tout au long de la campagne électorale. Elle a permis à ces stations, de disposer, avec la seule radio télévision de l’Etat, d’une couverture nationale, et de relayer sans entrave, et avec un confort d’écoute sans équivalent, la campagne électorale du candidat Ravalomanana

Enfin, la mission a mesuré que l’imputation de la charge d’impression des bulletins de vote aux candidats, mais surtout l’exigence pesant sur tous les candidats, même ceux qui n’iront pas au second tour du scrutin, d’une remise auprès de l’administration d’un nombre de bulletins comprenant ceux nécessaires à un second tour dès avant la tenue du scrutin pour que les bulletins de vote dudit candidat soient mis à disposition des électeurs au premier tour, contrarie singulièrement le principe de traitement égal des candidats.

Dossier de Jeannot RAMAMBAZAFY - 04 Janvier 2023