Madagascar
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Sylvain Willy Rabetsaroana. Mahay zavatra mihitsy ireo tsy tia Tanindrazana

Marina fa nataon’ny sasany teny frantsay hatrany ny « amelezana » an’i SylvainWilly Rabetsaroana amin’ny hoe « La population n’a plus rien à attendre de ce régime ». Asa, mila manao tatitra any amin’ny reny malala angaha ? Saingy izao : ny marina iray sy tokana ihany ary miala avy amina tahiry tsy azo foronina sy tsy azo fafàna na dia mihezaka manao izany ireo « sasany » ireo, na avy amin’ny « fanoherana », na avy ao akaikin’ny fitondrana mihitsy aza. Inona moa no mahagaga amin’izany ?

Raha ny marina izany dia tokony nataoko teny frantsay ity lahatsoratra ity. Kanefa miantefa any amin’ireo Malagasy nandany fotoana namoaka io lahatsoratra izay tsy mifanitsy amin’izao vanim-potoana izao mihitsy. Tsy dia ny anatratrarana azy ireo no tanjoko -hitsingidina ho azy eo ihany ny nanao azy io ami’ny fotoana tsy hampoiziny-. Ny tanjoko dia ny hamerina amin’ny laoniny ny tranga tena nisy. Ndao ary.


Aty Toamasina moa somary tara ny gazety vao tonga, indrindra rehefa faran’ny herinandro. Any ka ao amin’ny Internet no malaky raha te-hanaraka ny vaovao misy eto an-tanindrazana sy any ivelany. Sendra nijery ny gazety « Madagascar Matin » ary aho omaly zoma, ary io ambany io no hitako :


Raha adika io lohateny io dia hoy i Sylvain Rabetsaroana hoe : « Tsy misy n’inona n’inona andrasan’ny vahoaka amin’izao fitondrana izao ». Ary na dia tsy voasoratra mazava aza, avy hatrany dia any amin’ny fitondrana Andry Rajoelina no mby ao an’eritreritry ny rehefa amin’io lahatsoratra nosoniavin’i Ariane Valéry izay tena mpanao gazety ao amin’ny « Matin » tokoa. Fa mino aho fa tsy misy adisoany mihitsy no nipoiran'io lahatsoratra io tampoka teo. Ao raha...

Fa ho an’ny ankamaroan’ny mpamaky izay tsy dia zatra mikaroka dia midika ho « famadiana » an’ny Filoha Andry Rajoelina io voalaza io. Rehefa navadibadiko ilay lahatsoratra dia toa misy zavatra efa novakiako mitovy amin’io mihitsy fa tamin’ny taona 2016 tany ho any. Inona tokoa moa fa dia izay mihitsy no hitako.

Raha ny fijery azy dia tamin’ny alakamisy 20 oktobra 2022 no nivoaka io lahatsoratra io, izay milaza fa niseho ingahy Sylvain Rabetsaroana « taorian’ny nananganany ny vondrona « Mitsanganà ry Malagasy ». Ary hoe « complètement révolté » hono izy. Anjanarao mpamaky no mandika io.

Nikaroka tao amin’ny tahiriko aho ary dia tena diso daty sy fotoana io lahatsoratra io satria ny « Mitsanganà ry Malagasy » dia ny taona 2016 no niorona. Ka raha taorian’izany no nanao ireo fanambarana ireo Andriamatoa Rabetsaroana dia miantefa any amin’ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina io hoe « Tsy misy n’inona n’inona andrasan’ny vahoaka amin’izao fitondrana izao », fa tsy any amin’ny filoha Andry Rajoelina izay ny taona 2019 vao nandray ny fahefana feno, rehefa voafidy filoham-pirenena ny volana desambra 2018.

Ireo ambany ireo ny porofo momba izany fa tsotra no amaranako ity lahatsoratro ity : mbola mitoetra hatrany ny « zarazarao anjakana » nolovain’ny sasany avy any amin’i Joseph Gallieni. Na Malagasy ireo na vahiny.

Aiza ho aiza izao ny toeran'ireo nanao sonia tamin'io 02 Septambra 2016 io ?

Mila mailo fatratra ny filoha Andry Rajoelina satria efa azo lazaina fa ankatoky ny fifidianana filohampirenena tokoa i Madagasikara izao ka hitady ny fomba rehetra hisian’ny ady an-trano ao amin’ny fitondrana ireo « mpanohatra ». Fa tsy latsa-danja koa anefa ireo nahazo seza tsy nitolona na iray segondra aza, ka hanao vy very ny ainy mihitsy sao ho very kapoaka eo… Tsy fitiavanana Tanindrazana daholo izany.

Fa an’iza tokoa moa ny gazety « Madagascar Matin » ?...

Jeannot Ramambazafy

22 Oktobra 2022