Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Christian Borg ifalli mit-tentattiv tiegħu li jwaqqaf lil BOV milli jagħlqulu l-kontijiet

L-imprenditur tal-kiri tal-karozzi u allegat ħataf persuna kontra r-rieda tagħha, Christian Borg ma rnexxilux legalment biex iwaqqaf lill-Bank of Valletta milli jagħlaq il-kontijiet bankarji tiegħu. Borg, li huwa ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela u l-kumpanija tiegħu, No Deposit Cars Limited, naqsu milli jipperswadu lill-qorti biex iwaqqfu lill-bank milli jimplimenta d-deċiżjoni tiegħu li qalu li din kienet ibbażata fuq l-istampa ħażina li huwa qed jingħata.

Borg kien arrestat u mixli l-Qorti f’Jannar tas-sena l-oħra b’rabta ma’ ħtif f’każ li hu maħsub li rriżulta minn serq ta’ karozzi. Borg reġa’ spiċċa l-aħbarijiet f’Marzu li għadda wara żvelazzjonijiet li l-kumpanija tiegħu ta’ kiri ta’ karozzi, No Deposit Cars Malta, kienet iġġiegħel lill-klijenti jiffirmaw kuntratti li jaċċettaw li l-vetturi tagħhom jista’ jkollhom apparat ta’ intraċċar tal-GPS installat.

Għadd ta’ klijenti ressqu protesti ġudizzjarji fejn talbu li l-kuntratti tagħhom mal-kumpanija jitħassru u talbu li ssir investigazzjoni tal-pulizija dwar l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi. Diversi klijenti qed jallegaw ukoll li Borg qed iġiegħlom iħallsu kambjali li mhumiex validi.

F’April li għadda, il-ġurnal Times of Malta għamlet sorja dwar il-ġid kbir mhux spjegat ta’ Borg, fejn irrapporta li l-investigaturi jissuspettaw li jista’ juża n-negozju tal-karozzi tiegħu biex jaħsel fondi mit-traffikar tad-droga u attività kriminali oħra.

Borg u No Deposit Cars ressqu applikazzjonijiet separati fil-qorti aktar kmieni dan ix-xahar fejn talbu mandat ta’ inibizzjoni biex iwaqqaf lill-Bank of Valletta milli jagħlaq xi kontijiet tagħhom jew iwaqqaf il-provvista ta’ servizzi bankarji.

Qalu li l-kontijiet bankarji tal-BOV tagħhom kienu l-uniċi li kellhom f’Malta u li l-bank ma pprovda l-ebda raġuni biex isostni d-deċiżjoni tiegħu. Borg qal li d-deċiżjoni tal-bank ħarġet b’mod speċjali meta l-istess bank, f’Jannar, approva t-talba tiegħu għal ‘l hekk imsejjaħ “platinum credit” li kien ifisser li kien għadda kull ‘due diligence’ li kien wettaq il-bank.

Borg u l-kumpanija tiegħu sostnew li kien “aktar probabbli” li d-deċiżjoni ttieħdet minħabba pubbliċità “avversa fil-midja” kontrih u l-kumpaniji li tagħhom huwa s-sid benefiċjarju aħħari. Sostnew li dan kien diskriminatorju u inġust, speċjalment meta dejjem għadda mit-testijiet kollha tad-‘due diligence’.

Huwa qal lill-qorti li kien se jsofri “preġudizzju serju” jekk il-bank jitħalla jagħlaq il-kontijiet bankarji tiegħu jew ikompli bir-rifjut tiegħu li jipprovdi xi servizzi bankarji. Borg sostna wkoll li d-deċiżjoni inevitabbilment se twassal għall-kollass taż-żewġ kumpaniji tiegħu – No Deposit Cars Limited u Princess Holdings Limited. Dan b’riperkussjonijiet inevitabbli fuq il-familja tiegħu u mijiet ta’ klijenti.

Wara li laqgħet ir-rikors b’mod provviżorju, l-Imħallef Josette Demicoli stabbiliet seduta li matulha l-bank qal li l-allegazzjonijiet ta’ Borg kienu sempliċiment ibbażati fuq “pretended rights”. Qal li meta bdiet ir-relazzjoni bankarja ma’ Borg, kien aċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet.

Il-Bank of Valletta qal li bħal kull klijent kellu d-dritt li jwaqqaf is-servizzi tiegħu mingħajr ma jagħti spjegazzjoni, il-bank ukoll kellu d-dritt li jtemm kull relazzjoni mal-klijenti tiegħu, u jagħtihom avviż ta’ xahrejn biex il-klijenti jkunu jistgħu jsibu alternattiva. soluzzjoni. Kienu għaddew erba’ xhur u Borg baqa’ jieħu estensjonijiet.

Il-bank ċaħad l-allegazzjonijiet li bbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq stampa ħażina mill-media, iżda lanqas seta’ jinjorahom, u żied li huwa marbut b’regolamenti imposti mill-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU). Fid-deċiżjoni tagħha, l-Imħallef Demicoli ddeċidiet li, mingħajr ma daħlet fil-mertu tal-kawżi jew allegazzjonijiet kontra Borg jew xi waħda mill-kumpaniji tiegħu, Borg ma kkonvinċiex lill-qorti bil-ħtieġa li toħroġ mandat ta’ inibizzjoni.

Mandat ta’ inibizzjoni projbitorja huwa għodda biex iwaqqaf lil xi ħadd milli jieħu azzjoni li jista’ jkollha effetti preġudizzjali kontra xi ħadd ieħor. Il-liġi teħtieġ żewġ elementi biex il-qrati jaċċettaw tali talba. L-ewwel nett, ir-rikorrent għandu juri li prima facie huwa għandu drittijiet, u t-tieni għandu jipprova li, jekk il-qorti ma tilqax għal talba għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni, allura d-drittijiet tar-rikorrenti jkunu. “preġudikat b’mod irrimedjabbli”.

F’dan il-każ, l-Imħallef Demicoli qalet li Borg u l-kumpaniji tiegħu naqsu milli jissodisfaw dawn l-elementi u, għalhekk, il-qorti kienet qed tiċħad it-talba tagħhom.