Malta

Nixtieq li fl-atletika nsiru komunità u jerġa’ jitqajjem l-entużjażmu – Andy Grech, President ġdid tal-MAAA

Stewart Said

Andy Grech, l-isem tal-mument bħalissa fl-atletika lokali. Ġimgħa ilu laħaq President tal-Malta Amateur Athletic Association b’mira ċara li jagħti spinta lil dan l-isport u jġib il-bidla li kien hemm bżonn. Ħafna huma l-ħsibijiet u ideat li għandu Grech, storja ta’ President li hi pjuttost differenti minn dak li aħna drajna biha. Andy Grech għad għandu 29 sena u hu magħruf fiċ-ċrieki tal-atletika lokali bħala eks atleta.

Fost id-diversi kompetizzjonijiet li ħa sehem fihom jispikkaw il-midalji mirbuħa fil-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar. Fl-edizzjoni tal-2011 f’Liechtenstein kien parti mit-tim Malti tar-relay li fl-4×100 metru kiseb il-midalja tal-fidda wara li kienu l-ewwel għal parti kbira mit-tellieqa. Fil-Lussemburgu sentejn wara, Grech rebaħ il-bronż fit-triple jump. Hu kien kostrett jirtira fl-2015 wara problema naqra serja fl-irkoppa. Grech kellu jagħmel żewġ operazzjonijiet f’sitt xhur, ħass li ma kienx kompetittiv u ddeċieda li jieqaf. Minn hemm bdiet mixja differenti tiegħu fl-isport.

Bħalissa jinsab fit-tielet sena tad-Dottorat dwar għaliex l-atleti Maltin ma jistgħux isiru professjonali. Fl-istudju tiegħu qed jikkompara lil Malta ma’ Ċipru, l-Iżlanda u l-Montenegro, tliet nazzjonijiet li jieħdu sehem fil-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar bħalna. Fosthom qed iħares lejn l-eżempji tal-Montenegro fil-waterpolo u l-Iżlanda fil-futbol u kkonferma kemm pajjiżna jinsab lura fl-isport.

Il-pjan tiegħu għall-atletika

L-intenzjoni li jikkontesta għall-ogħla kariga fl-atletika waslet fl-aħħar xhur. F’diskussjoni li kellu ma’ Matthew Crocker, Grech qasam il-ħsieb li jkun Membru tal-Kunsill iżda minflok ġie mħeġġeġ biex jikkontesta għal President. Dan wassal biex iltaqa’ ma’ xi nies u bdew ifasslu pjan dwar punti li jistgħu jaħdmu fuqhom biex il-possibbiltà sseħħ. “Meta kont atleta, kont ninduna li l-atleti jieqfu ħabta u sabta.” Hu semma li waħda mir-raġunijiet kienet li l-atleti kienu ddejqu fuq xi deċiżjonijiet li ttieħdu anki mill-Kunsill tal-MAAA.

Grech kompla li teżisti problema amministrattiva dwar it-tfassil tal-politika fl-assoċjazzjoni u dan hu aspett li hu għandu l-intenzjoni ċara li jaħdem fuqha biex b’hekk l-MAAA ikollha direzzjoni ċara ta’ fejn trid tmur. Ir-riżultati juru kemm tim ikun effettiv u għalkemm it-terminu tiegħu hu ta’ sentejn, qed iħares lejn l-2023. Dik hi s-sena meta Malta se torganizza għat-tielet darba l-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar u Grech irid li bl-aktar mod realistiku, jinkisbu riżultati pożittivi, b’rebħ ta’ midalji u ksur ta’ rekords nazzjonali.

Il-ħsieb li tinħoloq komunità

Andy Grech bħala persuna żagħżugħa, għandu ħafna ideat kif jista’ jgħin lill-atletika. Pjan li jien inqisu li hu l-akbar wieħed fil-programm tiegħu hu l-ħolqien ta’ komunità fl-atletika. “Irrid ħafna affarijiet. Nixtieq li fl-atletika nsiru komunità – il-klabbs, l-atleti, il-paralimpiċi, special olympics – kulħadd għandu jkun kburi li jirrappreżenta lill-pajjiż u lill-isport.”

Bħala eks atleta, Grech iħoss li hu għadda mill-affarijiet tajbin u ħżiena ta’ atleta u għalhekk jaf l-atleti x’għandhom bżonn. Hu jrid li l-atleti jattendu fit-track tal-Marsa u jibqgħu hemm b’gym modernizzat u l-ftuħ mill-ġdid tal-bar li ngħalaq. Fil-preżent żied li m’hemm xejn xi jżomm lill-atleti hemm, b’konsegwenza li kulħadd jaħdem b’mod individwali, jagħmlu l-ħin tagħhom u jitilqu.

“L-aspett soċjali fl-aħħar snin naqas mhux ftit. L-interess naqas u qisu l-klabbs ħadu għalihom. Aħna għandna b’kollox 16-il klabb iżda kienu sitta biss li kellhom id-dritt tal-vot fl-aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali, xi ħaġa li nqisha fqira ħafna.” Biex dan il-ħsieb tiegħu ta’ komunità jseħħ, Grech jisħaq fuq il-bżonn li jkun hemm struttura professjonali. Din ma tinvolvix flus iżda l-ħsieb li l-affarijiet isiru b’mod professjonali, jiġifieri jaħdmu għal għan billi jużaw mentalità professjonali. “Fil-Kunsill hemm disa’ persuni u kulħadd ikollu xogħlu. Barra minn Malta jirnexxilhom, għaliex aħna le?”

(Ritratt: Trevor Sollars)

Il-faċilitajiet u l-fondi

Pajjiżna għandu żewġ tracks tal-atletika iżda hi biss l-Matthew Micallef St. John Athletics Stadium fil-Marsa li hi ċċertifikata mill-World Athletics biex tkun tista’ torganizza kampjonati ta’ ċertu livell. It-track infetħet uffiċjalment fil-25 ta’ April tal-1993 wara investiment biex saret l-art sintetika u kien fl-aħħar snin li sar il-manteniment fuq wiċċ ġdid.

Andy Grech hu sodisfatt bil-faċilitajiet li għandhom fil-preżent hekk kif it-track hi mgħammra bi tmien korsiji minbarra postijiet adegwati fejn jistgħu jiġu pprattikati l-long jump, il-high jump, pole vault, javelin, shot put u discus. Jixtieq li jsir investiment fil-gym preżenti li hemm u biex jibda, jemmen li jekk jinbidel l-apparat li hemm, ikun biżżejjed għaliex bħalissa jqis li l-livell ta’ apparat mhux kif mixtieq.

Bħala MAAA huma jirċievu fondi mill-Kumitat Olimpiku Malti u SportMalta skont ir-riżultati miksuba. L-atletika f’pajjiżna dejjem ġabet numru ta’ midalji fil-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar u bħalissa jinsab kuntent bl-ammont ta’ fondi li qed jingħataw, għalkemm ovvjament kulħadd ikun irid aktar. L-assoċjazzjoni Maltija tirċievi wkoll fondi mill-European Athletics u l-World Athletics. Il-maġġoranza tal-fondi jmorru biex ikunu jistgħu organizzati kampijiet ta’ taħriġ barra minn Malta.

(Ritratt: Trevor Sollars)

Is-settur tal-kowċing

Aspett ieħor li Andy Grech irid jaħdem sew fuqu hu l-aspett tal-kowċing. Hu jħoss li l-Kunsilli preċedenti tal-MAAA ma tawx importanza lil dan is-settur. Malta għad ma għandiex struttura iżda jużaw dik tal-World Athletics. “Nixtieq li jkollna Kummissjoni tal-kowċis u nirriforma l-Malta Athletics Coaches Association li kienet ineżistenti. Nixtieq nuża l-metodu ta’ tagħlim kontinwu, inġib lecturers differenti li għandhom esperjenza u l-kowċis ikunu jistgħu jibnu l-portafoll b’ċertifikati.”

Li tinħoloq kummissjoni tal-kowċis tinsab fl-istatut tal-MAAA u tinsab fil-programm tiegħu. Il-ħsieb hu biex ikunu jafu x’hemm bżonn, liema kariga se jeħodha f’idejh biex anki juri li għalih il-kowċis huma speċjali. “Hemm ħafna opportunitajiet mill-Kumitat Olimpiku u Sport Malta filwaqt li l-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika jagħmlu ħafna korsijiet iżda jkunu jiswew wisq għalina. Forsi hemm nippruvaw niksbu xi fondi biex ngħinu lill-kowċis u l-amministraturi tagħna. L-atleti, kowċis, amministraturi jrid ikollhom l-aqwa preparazzjoni possibbli.”

(Ritratt: Trevor Sollars)

L-impatt tal-Covid-19

Il-pandemija tal-Covid-19 ħalliet effett fuq id-dinja, f’Malta u wisq anqas fuq l-atletika. Fost l-impatt, tħabbar ftit jiem ilu li l-edizzjoni tas-sena d-dieħla tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar f’Andorra tħassret. Minħabba li Malta ma tiksibx midalji fl-Olimpjadi jew f’Kampjonati tad-Dinja, dawn il-Logħob huma importanti għal Malta.

Mill-perspettiva ta’ amministrazzjoni, huma importanti minħabba l-fondi li jirċievu filwaqt li l-atleti li jiksbu midalji jkunu kkunsidrati bħala atleti elite minbarra l-aspett kompetittiv. Minbarra l-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, tħassru wkoll il-Kampjonati tad-Dinja indoor kif ukoll il-Kampjonati Ewropew ta’ barra. Kawża ta’ hekk, l-atleti bħalissa huma bla motivazzjoni għaliex ma jafux meta jerġa’ jista’ jkollhom kompetizzjonijiet.

Finalment, matul din il-ġimgħa ġew irrilassati xi miżuri marbuta mal-isport u t-track tal-atletika reġgħet bdiet tinfetaħ wara ftit aktar minn xahrejn magħluqa. Dan kollu b’linji gwida u ċertu restrizzjonijiet, bl-eks President Edwin Attard kien ta s-suġġerimenti tiegħu fuq l-istil Taljan. Il-ftuħ mill-ġdid tat-track għandu jgħin lill-atleti biex jerġgħu jibdew jiksbu dak li tilfu fl-aħħar ġimgħat.

Ikkummenta

Football news:

Borussia Dortmund and Hertha players got down on one knee before the match: Together against racism
Not white, not black, not yellow, not red. Person. Borussia Dortmund players have spoken out against racism
Everton are leading the fight for Rabiot (Tuttosport)
Barcelona will put Dembele on a transfer (Diario Sport)
17-year-old Bayer midfielder Wirtz is the youngest goalscorer in the Bundesliga
Manchester City were in talks for Werner, but the player chose Chelsea. He was convinced by Lampard
Leipzig missed out on a 1-1 win over Paderborn in the 92nd minute. The club does not lose 12 meetings