Malta

Safar Chris Cardona – irċevuti importanti ġew mitlufa jew ma nstabux

L-ufficju Nazzjonali tal-Verifika ma setax jistabbilixxi għal xhiex saru numru ta’ spejjeż mill-Ministru Chris Cardon waqt li kien barra mill-pajjiż waħdu u dan għaliex irċevuti importanti ġew mitlufa jew ma nstabux.

The Sunday Times kompliet tinvestiga s-safar tal-Ministru Chris Cardona hekk kif ħareġ b’mod  ċar li awditjar li sar mill-uffiċju tal-verifika ma setax isir kif suppost minħabba nuqqas ta’ dawn l-irċevuti.

Il-ġimgħa li għaddiet kien żvelat li l-Ministru Chris Cardona għamel sensiela ta’ safriet suppost fuq xogħol waħdu xi ħaġa li tmur kontra kull protokol. Issa ħareġ li l-flus li Cardona nefaq mit-taxxi tal-poplu ma nistgħux inkunu nafu f’hiex intefqu.

L-NAO iffoka fuq żewġ safriet li l-Ministru Cardona ma kienx akkumpanjat minn xi impjegat tal-Gvern jew tas-Segretarjat tiegħu.

F’każ minnhom Chris Cardona mar waħdu fl-istat ta’ Monaco u dan fi tmiem il-ġimgħa u kien talab għal biex jitħallas is-somma ta’ 2,000 ewro għal spejjeż li ħareġ hu fil-lukanda, lukanda li kienet diġa tħallset minn qabel għall-prezz ta’ €2,666-il lejl.

Madankollu l-NAO ma setax jagħmel il-verifiki neċessarji hekk kif l-invoice ma kienetx preżentata b’mod sħiħ u għalhekk ma setax isir jaf f’hiex intefqu dawn l-elfejn ewro extra f’Monaco.

Sar ukoll l-awditjar ta’ vjaġġ li l-Ministru Chris Cardona għamel lejn l-Ukrajna fejn jirriżulta li minn żball li sar il-Ministru ingħata kumpens ta’ €327 meta fil-fatt il-Ministru kellu suppost iħallas €863 lura lill-Ministeru.

F’dan il-każ kien ukoll innutat li l-biljetti tal-ajru inxtraw tliet ijiem qabel ma’ ingħata l-permess mis-Segretarju Permanenti biex ikunu jistgħu jinxtraw.

Minkejja dak kollu li kien żvelat Chris Cardona naqas milli jagħti d-dettalji fuq dawn il-vjaġġi waħdu tant hu hekk li mistoqsi wkoll minn the times kemm hu kif ukoll il-Prim Ministru naqsu milli jwieġbu.

Il-Prim Ministru naqas li jwieġeb jekk kienx ta l-permess meħtieġ lil Chris Cardona biex jagħmel dan is-safar. Jekk jikkonfermax jekk Chris Cardona mexiex mal-proċeduri kollha, jew jekk sarux rapporti neċessarji dwar dan is-safar  u jekk il-Prim Minsitru hux komdu jħalli ministri tiegħu isiefru fuq xogħol weħidhom mingħajr ma jkunu akkumpanjati minn xi ħadd… mistoqsijiet li iżda baqgħu mhux imwieġba.

Ikkummenta

Football news:

Bellerin will pay for the mass planting of trees, despite the fact that Arsenal did not win against Leicester
Bayern claims 19-year-old left back Bara from Lyon
Jovich's friend has a coronavirus. The Real Madrid forward was isolated at home
Hazard has an ankle problem and may miss the game with Alaves
Agent Fedele: Manchester City are very close to buying Coulibaly
West ham Moyes can sign Lingard and Jones from Manchester United, if not relegated from the Premier League
Ennio Morricone's heart belonged to music and rum. The composer was asked to write the club's anthem, and Totti went to his hit