Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Opolisi ya gandja ombili koBix Carwash

Opolisi yaNamibia oya gandja ombili kumwene gwehala lyongeshefa yokuyoga iihauto, Benjamin Kambala oshiwike sha zi ko, sha landula oshiningwanima sheso shoka kwa li sha lopotwa kopolisi omasiku ga zi ko kutya omulumentu gwedhina Brave Kavari (49) okwa mana oondjenda sho a dhipagelwa poBix Carwash.

Molopota ndjoka ya pitithwa oshiwike sha zi ko kombinga yiiningwanima ya ningwa mehulilo shiwike omupevikomufala Kauna Shikwambi, okwa li a tseyitha kutya Kavari, okwa tsuwa nokuhulitha poBix Carwash moKatutura, sha ningwa komatango gOlyomakaya yomasiku 24 Juni, lwopotundi 17h00.

Ashike onkundana oya geyitha Kambala noonkondo nokwi indile opo opolisi yi yeleke ehokololo lyawo kutya openi lela pwa ningilwa oshiningwanima shoka.

Okwa popi kutya olopota ndjoka yopolisi kaya li nande ya gandja ehokololo lyoshili kombinga yaampoka pwa ningilwa oshiningwanima nonkene shoka osha nyatekitha edhina lyongeshefa ye, naashoka otashi vulu oku mu kanithitha ookastoma nuupu.

“Bix Carawash okwa hala oku shi yeleka moshigwana kutya nakusa ina dhipagelwa nande pehala [lyetu], ngaashi sha lopotwa kopolisi, ishewe nakusa kali nande kastoma gwehala lyokuyogela iihauto.

“Pauyelele mboka wu li po, nakusa okwa dhipagelwa pehala lyelelo lyoshilandopangelo, ndyoka lyi li popepi nomatala gaSingle Quarter moKatutura, inashi ningilwa poBix Carwash,” osho a popi ngaaka.

Okwa popi kutya pongeshefa ye, egameno lyookastoma olyo oshinima sha simana kwaayihe, naashoka okwe shi ulika muule woomvula sho a kala pehala mpoka nongeshefa ye yokuyoga iihauto.

“Kapu na omiyonena nenge omadhipago ga ndhindhilikwa pehala lyongeshefa yandje muule woomvula 10 dha piti,” osho a popi ngaaka.
Okuza mpoka Kambala okwi indile opolisi yi gandje ombili meendelelo yo yi yeleke edhina lyongeshefa ye nongele hashi ota ka katuka onkatu yopaveta.

Shoka oshe eta opolisi yi gandje ombili nokuyelitha kutya oshiningwanima shoka inashi ningilwa poBix Carwasha ngaashi kwa li sha lopotwa, ashike osha ningilwa mepandaanda lyedhina Saima A Street, moKatutura ano pehalandjandja tali adhika pokati koBix Carwash nomatala goSingle Quarters.

Shikwambi okwa popi kutya omakonakono gopetameko ogu ulike kutya nakusa Kavari opamwe nomufekelwa, ohaya iyamba okutakamitha iihauto mbyoka tayi ya pehala mpoka nolundji ohaya pewa okathilinga kaaniihauto, nesiku ndyoka okwa li ya tamanana nakuume ke shoka sha hulile molugodhi.

“Olugodhi kombinga yaangoka e na okutakamitha oshihauto shontumba otaku hokololwa lwa tukuka pokati kawo yaali, naashoka oshe eta omufekelwa a tse nombele Kavari. Omufekelwa okwa tulwa nale miipandeko, nokwa holoka nale mompangu. Okwa kalekwa mondjeedhililo sigo okiihokolola tayi landula ko mompangu,” osho Shikwambi a popi ngaaka.