De gemeente Roosendaal krijgt door de nieuwe landelijke regelgeving geld toe bij het gecombineerd inzamelen van blik- en plasticafval. Dat laat wethouder Klaar Koenraad weten op vragen van Alex Raggers van VLP. Het gaat om ruim 2.000 euro per maand.

Raggers wilde weten waarom de wethouder er toch voor heeft gekozen om blikafval bij het plastic in te laten leveren. Koenraad legt uit waarom die beslissing juist nu is gemaakt. "Tot 1 april van dit jaar koste het 320 euro per ton als blik samen met de plastic verpakkingen werd afgevoerd. Het apart inzamelen van blik leverde in het begin 30 euro per ton op."

Landelijk is echter afgesproken dat het inleveren van blik bij het plastic vanaf 1 april 261 euro per ton oplevert. De gemeente Roosendaal was echter nog aan het wachten op een speciale lijst van producten die wel of niet bij het afval mogen, maar die landelijke lijst is er nog niet en het is nog de vraag of die er überhaupt gaat komen.

"Nu blijkt dat het nog langer gaat duren voordat deze er komt, is besloten alle inwoners zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de veranderingen ten aanzien van blik", stelt Koenraad. Omdat het versturen van een brief relatief veel tijd kost, is ervoor gekozen om het besluit kenbaar te maken via (sociale) media.

De verwachtte hoeveelheid blik die de komende tijd wordt ingezameld via plasticafval is 8 ton per maand. Dit levert ruim 2.000 euro per maand op.