Netherlands
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kwart ex-terroristen belandt opnieuw in criminaliteit

Recidive Een kwart van de ex-terroristen recidiveert, blijkt uit nieuw onderzoek. Ze komen moeilijk aan het werk en schulden lopen op.

Een kwart van de terrorismegevangenen belandt na vrijlating in de criminaliteit. Bovendien hebben velen geen werk of andere dagbesteding, ook als ze al jaren weer vrij zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Vrije Universiteit in Amsterdam naar gevangenen die tussen 2006 en 2020 op de zwaarbeveiligde terroristenafdeling hebben gezeten.

Van de 182 gevangenen is nagegaan of zij in de jaren na hun vrijlating strafbare feiten pleegden. Een kwart bleek misdrijven te hebben gepleegd, zoals geweldpleging of vermogensdelicten. 5 procent pleegde opnieuw een terroristisch misdrijf. Daaronder valt bijvoorbeeld een jihad-reis.

Dat een deel van de gevangenen recidiveert, is niet verrassend. Gevangenissen zien normaal gesproken de helft van de ex-gedetineerden binnen twee jaar weer terug. Maar uit internationale studies kwam naar voren dat slechts een paar procent van de ex-terroristen zou recidiveren.

Ex-terroristen recidiveren minder vaak en later dan doorsnee ex-gevangenen

Dat het in de Nederlandse studie om veel meer gaat, ligt volgens de onderzoekers aan hun uitgebreidere methode. Zij beschikten over de meest complete justitiële gegevens en keken over een langere periode dan in andere studies. Hoofdonderzoeker Elanie Rodermond wijst erop dat de helft van hen al een strafblad had vóórdat ze op de terrorismeafdeling kwamen. „Dan valt te verwachten dat een deel weer terugkeert naar de criminaliteit.”

De ex-terroristen blijken gemiddeld zo’n twee jaar na vrijlating te recidiveren, later dan de doorsnee ex-gevangene. Rodermond denkt dat dit te maken heeft met het strenge toezicht: veel terroristen komen vrij onder voorwaarden zoals een meldplicht, contactverbod of enkelband.

Naast de criminaliteitscijfers verzamelden de onderzoekers ook CBS-bevolkingsgegevens van de ex-terroristen over werk en huisvesting. Deze factoren gelden als ‘basisvoorwaarden’ voor een succesvolle reïntegratie. De overheid investeert daarom al jaren in programma’s om jihadisten te ondersteunen. Er wordt huisvesting voor ze geregeld, schulden worden afbetaald, scholen en baancoaches gaan met ze aan de slag.

Toch vindt slechts 9 procent een baan in de maand na vrijlating. Dat is drie jaar na vrijlating nauwelijks veranderd: driekwart heeft dan nog altijd geen zichtbare dagbesteding, de helft geen geregistreerd inkomen. . 14 procent ontvangt op enig moment een daklozenuitkering, van de helft is de woonsituatie drie jaar na vrijlating onbekend. „We zien een veelheid aan problemen op allerlei levensterreinen”, zegt Rodermond. „Ze komen moeilijk aan het werk en schulden zijn tijdens detentie vaak opgelopen door niet-betaalde huur en verzekeringspremies.”

Lees ook dit artikel over het multidisciplinair interventieteam: Zij willen niet de nieuwe Taghi oppakken, maar voorkomen dat-ie opstaat

Een gevolg is dat ex-terroristen voor hulp soms weer terechtkomen in hun oude extremistische netwerk. In het rapport vertellen geïnterviewde ex-terroristen hoe zij elkaar helpen. Of nu het gaat om een slaapplek of een auto, of „startkapitaal voor een handeltje”, je kunt altijd terecht bij een (voormalige) terreurverdachte. Het gezamenlijke verblijf op de terroristenafdeling leidt volgens Rodermond „niet zelden” tot hechte vriendschappen.

Volgens de onderzoekers moet de terrorismeafdeling de gevangenen beter voorbereiden op een terugkeer naar de maatschappij. Op de zwaarbewaakte afdeling moeten meer mogelijkheden komen om opleidingen te volgen of werk te verrichten. „Daarmee zou je de arbeidskansen kunnen vergroten. Er valt nog veel te verbeteren aan de reïntegratie van deze groep, maar je moet ook realistisch blijven”, zegt Rodermond. „Er zitten ook mensen bij die helemaal niet wíllen reïntegreren, die onder de radar willen blijven. Er zit een grens aan wat de overheid voor deze mensen kan doen.”

Interview over terreurafdeling 11