Netherlands

Nederland en Verenigd Koninkrijk koppelen windparken op de Noordzee

Het toekomstige windpark IJmuiden Ver, dat zo'n 80 kilometer uit de kust gebouwd gaat worden op de Noordzee, moet ook aangesloten worden op het Britse elektriciteitsnet. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse netbeheerder Tennet en het Britse National Grid. Tegelijkertijd moeten grote Engelse windparken op de Noordzee verbonden worden met het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Nederland heeft nu al een stroomverbinding met Groot-Brittannië waarmee vooral Nederland vanaf de Tweede Maasvlakte in Rotterdam elektriciteit exporteert. Bij een verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie wordt de uitwisseling van stroom tussen Noordzeelanden steeds belangrijker. Doordat wind en zon zich niet door de mens laten sturen, zal de ene keer een tekort en de andere keer een overschot ontstaan.

Jan Paul Dijckmans van Tennet is verantwoordelijk voor de samenwerking en denkt dat de energiesystemen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland elkaar goed kunnen aanvullen. Zo heeft Groot-Brittannië veel meer kernenergie dan Nederland. Mocht het een keer niet waaien en de zon niet schijnen, dan is dat in de toekomst een welkome aanvulling op het Nederlandse systeem. Dat leunt vooral op wind en zon met voorlopig nog ondersteuning van traditionele gascentrales.

De geplande verbinding tussen de windparken Tennet

Door nieuwe grote windparken van de twee landen midden op de Noordzee aan elkaar te koppelen, kan de uitwisseling direct plaatsvinden en hoeft de elektriciteit niet eerst aan land gebracht te worden voor er geëxporteerd kan worden. Nederland werkt ook samen met Duitsland en Denemarken aan dit soort verbindingsprojecten voor elektriciteit van windparken op zee.

Noordzeenetwerk

De verwachting is dat alle Noordzeelanden bij elkaar de komende dertig jaar tot een kwart van de Noordzee gaan vullen met windparken. Dat betekent dat er onder de zeebodem ook een groot elektriciteitsnetwerk gebouwd gaat worden. Door de windparken van alle Noordzeelanden aan elkaar te koppelen wordt niet alleen uitwisseling van energie mogelijk maar besparen de landen ook veel geld bij de aanleg van deze infrastructuur.

Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop in Europa bij de ontwikkeling van wind op zee. De toekomstige Nederlandse windparken zullen grenzen aan de Britse. Tennet is daarom blij dat ondanks de brexit de pragmatische samenwerking met de National Grid doorgaat. IJmuiden Ver is al wel aangewezen door de overheid als wingebied voor windenergie maar het park moet nog aanbesteed worden.

Football news:

Ik hoop dat Alaba een contract tekent met Bayern. Onze club is een van de beste ter wereld
Messi gaf Barca alles, bracht ze naar de top. Hij werd niet behandeld op de manier die hij verdiende.De voormalige Argentijnse Internationale Diego Maradona deelde zijn mening over het verhaal toen Lionel Messi Barcelona wilde verlaten
Ik hoop m ' n stempel op Juve te drukken. We zullen grote resultaten bereiken
De Coach van Benfica: Ik wil niet dat we eruit zien als de huidige Barcelona, Het heeft niets
Ik ben gelukkig in Manchester City. Ik hoop hier te blijven
Fabinho zal niet spelen met West ham als gevolg van blessure
Maradona was de beste in zijn tijd. De beste Messi