Het afgelopen jaar werd er in Nederland 1,3 miljard meer kilowattuur elektriciteit geproduceerd dan in 2019. De productie van hernieuwbare energie steeg explosief met 9,2 kilowattuur, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De elektriciteitsproductie hangt sterk samen met het verbruik in Nederland, maar ook met de vraag vanuit andere landen. In eigen land verminderde het verbruik met 2,2 miljard kilowattuur, maar de uitvoer naar andere landen ging met 2,9 miljard kilowattuur omhoog.

In totaal transporteerde ons land 22,4 miljard kilowattuur naar het buitenland, de hoogste totale uitvoer over een jaar sinds 1976. Tegelijk werd er maar 19,8 miljard kilowattuur geïmporteerd.

Het is de eerste keer sinds 1981 dat Nederland meer elektriciteit uitvoert dan het invoert.

Duitsland en België importeerden meer

Een belangrijke reden daarvoor is de Duitse afhankelijkheid van kolencentrales. Als gevolg van relatief hoge prijzen voor CO2-uitstoot hebben de Duitse kolencentrales minder geproduceerd in 2020 dan in 2019. Tegelijk produceerden de Nederlandse gascentrales meer door een relatief lage gasprijs en lagere CO2-uitstoot per geproduceerd kilowattuur.

Ook steeg de uitvoer naar België en daalde de invoer door productiestoringen bij de Belgische kerncentrales.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen steeg in 2020 explosief met 9,2 kilowattuur. De productie uit kolencentrales halveerde. Dat laatste kwam door technische problemen en hogere prijzen voor kolen en CO2, terwijl de productie uit hernieuwbare bronnen vooral steeg door de ingebruikname van een groot windpark op zee en de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland.