De gemeente Woensdrecht, Stichting Lowys Porquin en LPS Jongleren hebben maandag een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) ondertekend voor de bouw van het integraal kindcentrum in Woensdrecht. In het gebouw komt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

SMV begeleidt het proces om tot een duurzaam en energieneutraal gebouw te komen. SMV is de eigenaar van het gebouw en de gemeente eigenaar van de grond. De gemeente heeft alvast 730.000 euro beschikbaar gesteld.

De basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide nemen hun intrek in het IKC. Daarnaast is er opvang voor kinderen onder de vier jaar en heeft tafeltennisvereniging Hotak'68 gezegd naar het centrum aan de Fortuinstraat in Woensdrecht te willen verhuizen.

De partijen gaan nu samen kijken hoe het pand het best kan worden ingepast in de omgeving. Ook word er rekening gehouden met de verkeerssituatie, waar bewoners zelf over mee kunnen praten.

De gemeente hoopt dat het IKC in 2023 in gebruik kan worden genomen.