De Groningse gemeenteraad gaat volgende week woensdag, 27 mei, voor het eerst vergaderen in het Provinciehuis. Dat was vanwege de verbouwing van het stadhuis al het plan, maar door de coronamaatregelen is er tot nu toe online vergaderd.

De fractievoorzitters hebben besloten nu toch weer fysiek bijeen te komen, zodat de raadsleden elkaar tijdens een debat "in de ogen kunnen kijken".

De eerstvolgende raadsvergadering staat op de agenda voor 27 mei, in de Topweerzaal in het Provinciehuis. Het gaat niet om een officiële raadsvergadering, maar raadsleden gaan die woensdag als voorbereiding op de raadsvergadering in een zogeheten voortgezette commissievergadering debatteren over de discussiestukken, moties en eventuele moties waarover later op de avond in een volledig digitale raadsvergadering wordt gestemd.