Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

«Abortnemndene bør avvikles»

Vi kan ikke ha et lovverk som får det til å virke uproblematisk å ta abort frem til uke 18.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har oppnevnt et utvalg som skal vurdere om grensen for selvbestemt abort skal utvides og om abortnemndene skal avvikles. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Publisert Publisert

For mindre enn 20 minutter siden

iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Kvinner som av ulike årsaker ønsker abort etter uke 12, må i dag møte for en nemnd. I praksis får kvinnen nesten aldri nei, men lovverket gir ingen garantier. Formelt sett er det nemnden som bestemmer.

Ordningen er både kritisert og omdiskutert. Den oppleves av mange som både paternalistisk og som en tilleggsbelastning i en allerede sårbar situasjon. Derfor er det positivt at regjeringen nå har nedsatt et utvalg som skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder.

Endringer i abortloven må være kloke og gjennomtenkte, og det er en styrke at den kommende diskusjonen skjer med utgangspunkt i en prinsipiell og grundig utredning.

Regjeringspartiene Ap og Sp er grunnleggende splittet i abortsaken, og kommer neppe til enighet.

I fjor gikk Arbeiderpartiet inn for å skrote nemndsystemet mellom uke 12 og 18. De vil ha et alternativ som sikrer både selvbestemmelse og medisinsk veiledning.

Flertallet i Senterpartiet nekter å rokke ved dagens grense, og partiet vant frem i regjeringsforhandlingene. Hurdals-plattformen sier derfor at begge partier står fritt til å søke flertall for sitt syn, og saken vil dermed avgjøres i Stortinget.

Om grensen for selvbestemt abort settes i uke 12 eller 18, har ikke stor betydning i praksis. 95 prosent av alle aborter skjer før uke 12, og i fjor fikk 499 av 500 kvinner som møtte i nemnd innvilget abort. Vi kan likevel ikke ha et lovverk som får det til å fremstå som uproblematisk å ta abort frem til uke 18.

Dagens abortlov balanserer hensynet til både selvbestemmelse og det ufødte livet. Det må en ny ordning også gjøre. Jo flere uker som går, desto større vern skal fosteret ha. Det er ikke åpenbart hvordan krav om både økt selvbestemmelse og strenge, medisinske vilkår for senabort lar seg forene.

Innvendingene mot nemndene er likevel så vesentlige at ordningen må opp til vurdering. Stortinget bør i det minste klare å enes om et system som preges mer av rådgivning enn overformynderi.