Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

– Blir krevende om ikke Bergen tar største regningen

Byrådet vil ha større andel av den nye havnen dersom Bergen kommune skal betale mesteparten for flyttingen. – Det er vi ikke enige i, svarer Øygarden-ordfører.

Bergen, Øygarden og Alver skal prøve å snekre løsninger alle havnekommunene kan bli med på. Fra venstre: Finansbyråd i Bergen Per-Arne Larsen, ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik og ordfører i Alver, Sara Sekkingstad.
Publisert Publisert

Nå nettopp

Fredag var eierkommunene i Bergen Havn AS på befaring på Ågotnes. Her skal den nye godshavnen etter alle solemerker etableres, i forlengelsen av den store forsyningsbasen CCB som allerede ligger der.

Målet er gi rom for byutvikling på dagens havneområder i Bergen sentrum. I tillegg skal det skapes et maritimt knutepunkt på Ågotnes, som kan utvikle hele regionen.

Havnen vil ha en kapasitet på 70.000–80.000 konteinere i året, opp fra 40.000 på dagens havn.

– Dette blir ikke bare en erstatning for Dokken, det blir i en helt annen dimensjon, sa styreleder i Bergen Havn, Geir Kristoffer Vassdal.

Eierkommunene er enig om målsettingen, men når det kommer til fordelingen av kostnadene, er fortsatt mye uklart. Anslagsvis 2,5 milliarder kroner trengs for å realisere prosjektet.

Setter ned utvalg

Nå vil de tre største eierne i havneselskapet, kommunene Bergen, Øygarden og Alver, se på mulige løsninger sammen. Utvalget vil starte arbeidet før sommeren.

Finansbyråd Per-Arne Larsen (V) mener det er ønskelig å ha på plass et forslag for fordelingen av kostnadene i løpet av høsten.

Per-Arne Larsen, finansbyråd i Bergen, håper på rask fremgang i flyttingen av godshavnen til Ågotnes.

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik har tidligere uttalt at Bergen kommune må ta betydelig del av regningen. Han peker blant annet på verdien av de store arealene som frigjøres på Dokken i Bergen.

Nå får han støtte fra Alver-ordfører Sara Sekkingstad.

– Det blir krevende om ikke Bergen tar størstedelen av regningen, sier Sekkingstad.

– Arealene verdt mye mer

Finansbyråd Larsen i Bergen kommune sier de er forberedt på å ta et «stort løft». Det kan imidlertid få konsekvenser for eierforholdet i havneselskapet, sier han.

– Et naturlig utgangspunkt er at det å delta med mer egenkapital vil gi en eierbrøk som står i samsvar. Vi forventer at vi må ta en stor del her, og er beredt til det. Men det er ikke sikkert de andre ønsker å få redusert sin eierandel, sier Larsen.

Øygarden-ordfører Indrevik er ikke enig i premisset fra Larsen.

– Det er ikke så rett frem. Det er en historie tilbake til 2016 her, da omegnskommunene ga Bergen kommune store havneverdier. Det ble satt av en milliard til flyttingen, men alle vet at verdien av arealene var mye høyere enn det, sier han.

– Jeg avviser ingenting nå, men jeg tror alle er innforstått med at alle må gi og ta litt her, sier Indrevik.

Larsen i Bergen kommune sier dette vil bli viktig i samtalene fremover.

– Det kan godt være at det finnes andre måter å gjøre det på. Andre eierformer, for eksempel, sier han.

.css-1cefg1s{position:relative;overflow:hidden;clear:both;margin-bottom:24px;line-height:1.3em;}

Frykter kostnadene

Trine Lindborg, ordfører i Bjørnafjorden, understrekte viktigheten av å skape lokal forankring for prosjektet med tanke på de store kostnadene havneflyttingen ser ut til å få.

– Folk begynner jo å tenke på om vi har råd til dette. Man begynner å tenke på sin eierandel, og hva det vil si i kroner og øre, sier hun.

Trine Lindborg, ordfører i Bjørnafjorden, ser frem til nærmere kostnadsanslag for flytteprosjektet.

Samtidig er det en stor usikkerhet i kostnadsanslagene. Det er blant annet lagt inn en sikkerhetsmargin på 800 millioner kroner i utregningen fra Multiconsult.

For å redusere noe av denne usikkerheten foreslo Lindborg at havneselskapet kunne få mandat til å starte arbeidet med detaljprosjektering.

Larsen i Bergen kommune er positiv til å se på forslaget. Det vil kunne sikre fremdrift i saken, også dersom fordelingsnøkkelen ikke skulle komme på plass i høst, sier han.

– Om vi ikke kommer lenger enn at vi stiller oss bak det arbeidet, så har vi i hvert fall kommet litt videre, sier han.