Norway

De nasjonale prøvene skal bli bedre

Jeg har ambisjoner om at nytteverdien må økes.

Publisert Publisert

Nå nettopp

Skolen har forandret seg mye siden vi startet med nasjonale prøver for 16 år siden, skriver statsråd Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debattinnlegg

Lærer Carl. A. Myrland drar i gang en viktig debatt i BT: Hvem har vi nasjonale prøver for?

Han er spesielt opptatt av hvordan det oppleves for elevene å gjennomføre nasjonale prøver, og han mener prøvene ikke gir informasjon som lærerne ikke
allerede har.

Jeg bryr meg like mye som Myrland om det første, og har ambisjoner om at prøvenes nytteverdi må økes.

Les også

Hvem har vi nasjonale prøver for? Det kan ikke være elevene.

Det er nå 16 år siden de nasjonale prøvene ble innført. Prøvene har gitt oss verdifull kunnskap som brukes til å utvikle kvaliteten i skolen, og de har gitt grunnlag for flere viktige satsinger innenfor norsk skole.

Prøvene har etter hvert fått høy kvalitet, og er et viktig verktøy for oss og skolene.

Samtidig mener jeg det nå er flere grunner til å se på hvordan prøvene
kan videreutvikles. Her er tre av dem:

For det første har skolene i høst tatt i bruk helt nytt innhold gjennom nye læreplaner. I de nye læreplanene er det gjort såpass mange endringer at vi også er nødt til å endre prøvene. Det er viktig at det er god sammenheng mellom det elevene faktisk skal lære, og det vi måler.

Les også

Fremtiden ser mørk ut for norsk skole

For det andre vet vi at prøvene i større grad kan legge til rette for at alle elever skal oppleve mestring. Vi vet at en del elever som strever med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning, kan oppleve prøvene som et nederlag. Jeg tror det er mulig å lage prøver som er bedre tilpasset ulike elevers behov.

For det tredje har skolen forandret seg mye siden vi startet med nasjonale prøver. Da Kunnskapsløftet ble innført, manglet vi gode informasjonskilder om tilstanden i skolen. Nå har vi mye mer data, og noe av utfordringen er å systematisere og tilrettelegge informasjonen slik at den blir enklere å ta i bruk.

Det vi lærte fra fagfornyelsen, er at de beste tiltakene utvikles når vi jobber sammen, og når ulike stemmer i skolen får komme til orde. Jeg har derfor invitert organisasjonene i skolen til å diskutere utfordringer med dagens prøver, slik at vi kan forbedre både prøvene og måten vi vurderer kvalitet i skolen på generelt.

Når vi etterhvert endrer prøvene og andre verktøy for kvalitetsutvikling, håper jeg Myrland og hans lærerkollegaer vil fortsette å gi innspill om hvordan vi kan utvikle skoler hvor elevene trives og opplever læring, motivasjon og mestring.

Football news:

Christian Vieri: Messi is the Harry Potter of football. When he's done, I'll throw out the TV
Barcelona Vs Juventus: We are glad that you were able to see 🐐 on your field
Rennes coach on one point in 2 games Champions League: this is our debut, we are learning
Simone Inzaghi: a Draw with Brugge can greatly affect the position in the group
Lopetegui on the win over Rennes: Sevilla played almost perfectly
Danilo about 0:2 with Barca: Juventus played organized, but not aggressive enough
Tuchel on neymar's adductor muscle injury: I hope it is not serious