Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Firefeltsvei Kristiansand – Lyngdal

Hva er det for noen vanvittige slutninger man hører nå, at det skal være blitt for høye kostnader med å ferdigstille firefeltsveien fra Kristiansand til Lyngdal, og på toppen av alt: Den midtre parsellen som vil ha størst inntjening; altså størst inntjening ved at veien kortes betraktelig ned i forhold til dagens trasé om Mandal sentrum og Vigeland sentrum.

Heri innbefatter:

Inntjening på veivedlikeholdet: asfalt/skråning/grøntpleie/veilys, brøyting/salting m.m.

Inntjening ved mindre forbruk av drivstoff (særs gjeldende for tunge kjøretøyer, for hvilket representerer 20 prosent av alle rullende doningen på europaveien).

Inntjening tid: For de som skal ha ting fraktet og for de som skal frakte, samt for andre som er avhengig av tidsfaktoren.

Inntjening relatert forurensing: Partikler fra fossilt drivstoff, motorolje, spylevæske, bremsebelegg, asfalt, dekk.

Inntjening ulykker: Materielle skader, invaliditet og dødsulykker. Helheten ivaretas håper jeg.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.