Norway

Juvelen i Møllendal venter på å få skinne

Den kommunale møllen maler ofte uendelig langsomt.

Publisert Publisert

Nå nettopp

Allerede i 2007 fattet bystyret i Bergen interessante vedtak som vil gjøre elveosen til et spennende turområde, skriver Olav Garvik. Foto: Olav Garvik

Debattinnlegg

Om et par år eller så vil østsiden av Store Lungegårdsvann trolig bli et av byens mer attraktive promenadestrøk. Da er det sannelig på høy tid at kommunen også gjør alvor av ambisjonene om å ruste opp utløpet av Møllendalselven til å bli en lokal juvel.

Står vi midt på gangbroen nede ved elveosen i dag og skuer oppover, er det mildest talt et begredelig syn – særlig når vannføringen er minimal. Kontrastene er store her i området. På den ene siden har vi fått en flott og populær byallmenning, mens vi et steinkast unna stirrer inn i et sorgens kapittel.

.css-c18eyb{position:relative;overflow:hidden;clear:both;margin-bottom:24px;line-height:1.3em;}

Selv om den kommunale møllen ofte maler uendelig langsomt, er det betryggende å vite at bystyret allerede i 2007 fattet interessante vedtak som vil gjøre elveosen til et spennende turområde.

På den rundt to hundre meter lange strekningen langs Møllendalselven mellom osen og veibroen ved kapellet, skal det ifølge kommunedelplanen opparbeides offentlig tilgjengelige gangveier, som skal variere i bredde ned til minimum tre meter.

Fire år senere, i 2011, presenterte Etat for plan og geodata et fagnotat som viste mer konkrete ambisjoner. Det var blant annet ønskelig å øke vannføringen i elven nedover fra Svartediket «i perioder der magasinkapasiteten tillater dette».

Dette var godt tenkt, for vi som bor og ferdes i dette strøket, ser dessverre så altfor ofte bare en liten sildrebekk. Det gir sjelden den store naturopplevelsen.

Olav Garvik Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Det samme fagnotatet bød på mer spennende lesning:

«Møllendalselven er Bergens eneste sentrumsnære vassdrag som møter sjøen i et åpent elveløp, og prioriteres som et verdifullt miljøelement. Elven restaureres og får en sentral plass i det nye bybildet. I dag er Møllendalselven død i perioder nedstrøms elvetunnelen på grunn av liten vannføring kombinert med forurensningsbelastning.»

Videre stod det at det er en viktig målsetting at fisk og annen stedegen ferskvannsfauna skal reetableres, og at Møllendalselven skal produsere sjøørret som kan gi grunnlag for et attraktivt fritidsfiske i Store Lungegårdsvann og Damsgårdsundet:

«Elven vil primært ha funksjon som gyte- og oppvekstområde for ørreten, og bør sannsynligvis fredes for fiske.»

Er ikke dette fascinerende vyer? Men jeg skjønner at vi må smøre oss med ytterligere tålmodighet, for tett inntil elven skal først både Veidekkes boligprosjekt på Mølleneset på plass, og dessuten skal BIRs aktiviteter på vestsiden avvikles før det kan bli skikk på elveutløpet. Men juvelen ligger der og venter på å få skinne. Bør det likevel gå ti år til før storslåtte vyer blir til virkelighet?

Olav Garvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi