Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Misjonssambandet inngår forlik om Fjelltun-tomta

Striden mellom Stavanger kommune og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) om Fjelltun-tomta er løst gjennom et rettsforlik.

Birger Helland (t.v.), nå fungerende generalsekretær i NLM, her fotografert i 2019 sammen med Rune Bertelsen i Base Bolig foran det som var Fjelltun bibelskole. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

Avtalen innebærer, etter det Aftenbladet erfarer, at NLM skal betale Stavanger kommune om lag 5 millioner kroner så snart kjøpesummen fra utbygger Base Property er på plass.

Både beløpet og øvrige detaljer fra forliket er foreløpig hemmeligholdt. NLM vil ikke si noe om forliket. I kommunen legges det fram en orientering i kommunalutvalget tirsdag, men da unntatt fra offentlighet.

Ankesak droppet

Direktør Leidulf Skjørestad i avdeling for miljø og utbygging i Stavanger kommune bekrefter imidlertid at det er inngått forlik i saken. Dette skjedde i månedsskiftet april/mai, et par uker før ankesaken skulle opp i Gulating lagmannsrett.

Byggeprosjekt

Skjørestad vil ikke si mer om innholdet i forliket enn at det vil gjøre det mulig å få realisert planene for eiendommen i Gulaksveien. Disse er for tiden lagt ut til offentlig ettersyn. Det er Base Property som står som utbygger av prosjektet som omfatter boliger og et forsamlingslokale.

– Hva kan du si om verdifastsettingen på kommunens andel av tomta?

– Jeg ønsker ikke å si så mye om det, annet enn at kommunen vil bli kompensert dersom de foreslåtte planene blir realisert, sier Skjørestad.

Ny bruk

Uenigheten handler om en to dekar stor parkeringsplass ved tidligere Fjelltun Bibelskole på Mariero, som NLM i sin tid fikk kjøpe fra kommunen.

Mens bibelskolen ennå var i drift, var det ingen uenighet om bruken. Striden oppsto da NLM ville selge hele Fjelltun-tomta til Base Property for utbyggingsformål.

NLM mente at de hadde rett til å videreselge også parkeringsplassen til Base Property.

Tidlig i prosessen antydet partene en samlet salgssum for eiendommen, inkludert parkeringsplassen, på om lag 70 millioner kroner.

NLM kjøpte det omstridte området av kommunen for 150.000 kroner i 1982. Forutsetningen for salget var at arealet ble benyttet til den virksomheten, drevet av Fjelltun stiftelse.

Spurte om lov, fikk nei

Da NLM i 2019 ønsket å selge eiendommen, ba organisasjonen kommunen om en bekreftelse på at de ikke ville forfølge bestemmelsene i skjøtet.

Kommunen mente imidlertid at klausulen i kjøpekontrakten fortsatt gjaldt, altså at eiendommen skulle benyttes i NLMs virksomhet og at eiendommen skulle bebygges innen en gitt tidsfrist. De ba derfor om å få eiendommen tilbakeført, for på den måten å få sin del av kaken.

Kommunen vant saken i Stavanger tingrett, en dom Misjonssambandet besluttet å anke i november i fjor.

Nå er partene altså blitt enige. Fungerende generalsekretær i NLM, Birger Helland, ønsker ikke å si noe om innholdet i rettsforliket.

– Det er enighet mellom partene om at rettsforliket er unntatt offentlighet. Det er helt vanlig når det er snakk om rettsforlik, sier Helland.

– Men dette betyr i hvert fall at NLM anerkjenner at Stavanger kommune har rettigheter til den aktuelle delen av Fjelltun-eiendommen?

– Det vil jeg ikke kommentere i det hele tatt, sier Helland.

Unntatt offentlighet

Kommunalutvalget i Stavanger skal etter planen orienteres om forliket tirsdag til uken. Der er saken stemplet «unntatt offentlighet» etter paragraf 13 i offentlighetsloven, paragrafen som omfatter opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Aftenbladet har bedt om innsyn i rettsforliket, under henvisning til at den gjelder en inngått avtale, ikke en sak som er gjenstand for forhandlinger. Videre fordi det må være i offentlighetens interesse å vite hvordan Stavanger kommune forvalter sine verdier, enten det er eiendommer, eller, som i dette tilfeller, historiske rettigheter i samband med tomteoverdragelser.