Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Reagerer på oppslag om Meyer-familien: – Ureieleg

Å kopla utbygging i Åstveitskogen til Christine Meyer, er misoppfatta og feil.

Innsendaren reagerer på hovudoppslaget i BT onsdag.
Faksimile: BT 6. september 2023
Publisert: Publisert:

For mindre enn 10 minutter siden

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På framsida står det: «Her vil Høyre bygge sykehjem. Samtidig har Meyer-familien tjent millioner på en mulig utbygging». Artikkelen i avisa er ureieleg og villeiande, og under ein standard eg ventar i Bergens Tidende.

Les også

I denne skogen ønsker Høyre å bygge sykehjem. Samtidig har Høyre-toppens familie tjent millioner på en fremtidig utbygging.

For det første har ein misoppfatta kor sjølvstendig ei stifting er. Når den er oppretta og har fått sitt føremål, er den heilt uavhengig frå opprettarane og deira etterkomarar.

Det er heilt greitt å utfordra stiftinga Rasmus Meyers Legat og styret på deira utbyggingsplanar og ønskje om endringar av føremålet. Men det å kopla dette til Meyer-familien generelt og Christine Meyer som byrådsleiarkandidat spesielt, er misoppfatta og feil. Navnelikskap mellom ei stifting og ein person gjer ikkje stiftinga mindre uavhengig.

Aksel Mjøs er med i Høgre og kollega av Christine Meyer på NHH.
Foto: Helge Skodvin / NHH

For det andre vert Christine Meyer indirekte skulda for å ha eigne interesser som utbyggjar i Åstveitskogen, eit grønt område i kommuneplanen sin arealdel, på grunn av at Høgre har ønska utbygging her. I kommunepolitikken handsamar vi habilitetsvurderingar heile tida, og det er heilt normalt. For i eit demokrati treng vi folkevalde som er godt engasjerte i den kommunen dei er med å styre. Så lenge alt er på bordet og demokratisk vurdert, er det uproblematisk.

I dette tilfellet er det neppe ei sak, sidan Meyer er uavhengig av legatet. Det går likevel an å skjøna at ho, for å vera på den heilt sikre sida, vil be om at hennar habilitet vert vurdert i ei slik sak. Igjen så er framstillinga av at ho skulle kunna «berika seg» heilt feil. Kommuneplanen sin arealdel er ein plan med stor autoritet som sjeldan, og først etter tunge prosessar, vert endra. Og i desse tider er utbygging på grøne areal stadig mindre ønskjeleg, sjølv om det kan verta gjeve dispensasjonar.

For ordens skuld, eg var medlem av Stiftelseslovutvalet 2016 og sit for Høgre som leiar av planutvalet i Osterøy kommune. Eg er tilsett ved Norges handelshøgskole og kollega av Christine Meyer.